Fremdeles blir sosiale medier som YouTube og Snapchat slått av TV med knapp margin når det gjelder nyhetsforbruk hos barn og unge.

Nesten alle – 97 prosent – i aldersgruppen 9-18-åringer får med seg nyheter, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022.

TV er et ørlite knepp mer populært enn sosiale medier som nyhetskilde. 89 prosent svarer at de bruker TV, mens sosiale medier får 88 prosent.

– Det er veldig bra at en så stor andel unge følger med på nyheter, men det er noe problematisk at sosiale medier er en så sentral nyhetsplattform blant de yngste. Disse tjenestene formidler ofte nyheter kortfattet og uten kontekst, og de har heller ingen redaktør som kvalitetssikrer innholdet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Snapchat og Supernytt

Blant sosiale medier er Snapchat, TikTok og YouTube mest brukt for å finne nyheter. For redaktørstyrte medier svarer flest at de henter nyheter fra NRK – ofte Supernytt for de yngste – VG og TV2, samt lokalaviser.

– Det er bra at en høy andel følger nyheter i redaktørstyrte medier, som er en viktig motvekt til falske nyheter i sosiale medier, sier Velsand.

Det er små endringer i nyhetskonsumet til barn og unge fra 2016 til i år. Mest markant faller bruken av papiraviser, som er omtrent halvert. TV og sosiale medier ligger stabilt høyt, mens andelen som bruker nettaviser er noe lavere i år enn tidligere.

Nyheter fra utlandet fenger mest

Barn og unge er mest interessert i nyheter fra utlandet (57 prosent), deretter følger nyheter fra Norge (51 prosent), og sist lokale nyheter «fra der jeg bor» (49).

– Internett gjør at vi daglig eksponeres for hele verden. Undersøkelsen viser at barn og unge ser ut til å være mer opptatt av det globale perspektivet enn det lokale. Det kan ha både positive og negative sider, sier Velsand.

Sport er den eneste nyhetstypen som klart flere gutter enn jenter er interesserte i. Det er også en litt høyere andel av gutter som er interessert i politikk, særlig på ungdomsskole og videregående skole.

Interessen for både lokalstoff, innenriks- og utenriksstoff er jevnt over noe høyere blant jenter enn gutter, og skillene øker med alder.

Oversikt over unges mediebruk

Undersøkelsen gir ingen informasjon om hva som er den opprinnelige kilden når barn og unge ser, hører eller leser nyheter i sosiale medier. I undersøkelsen er det også overlatt til den som svarer, å definere hva en nyhet er.

Undersøkelsen Barn og medier ble gjennomført fra begynnelsen av mars til slutten av mai i år. 3.200 barn og unge fra 78 skoler over hele landet har deltatt. Formålet med undersøkelsene er å gi en samlet framstilling av barns og unges digitale mediebruk.

 

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.