Det er valg og da må velgerne beskyttes mot falske nyheter. Nå dras det i gang en kampanje i regi av Medietilsynet, sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA). Det er spesielt at medieorganisasjoner og myndighetene deltar i en kampanje som har en klar politisk profil.

Man snubler i startgropa:

De siste årene har dataangrep og spredning av falske nyheter fra fremmede stater preget gjennomføringen av valg i flere andre land. Ifølge tilsynet har mange for liten kunnskap om hvordan man kan avdekke usann informasjon.

Det siktes trolig til Russland og valget i USA i 2016. Wokemedier, FBI og Obama-adminisgrasjonen var det som organiserte en kampanje som påsto at Trump var i ledtog med russerne. Dette var falske nyheter. Skal de som sprer falske nyheter nå lære opp velgerne foran et valg om hva som er falske nyheter?

Dette virker som en kampanje mot å advare folk mot meninger som ikke er autorisert av systemet.

– Ved å klikke på, dele, like eller kommentere falske saker, bidrar du til å spre usannheter videre. Stopp, tenk og sjekk før du deler noe videre, sier Velsand.

På kort tid har medier i Vesten i samarbeid med myndigheter og politi utviklet autoritære holdninger/oppfatninger som de forsøker å påtvinge borgerne. De praktiserer ikke armlengdesprinsippet. Det minner om en korporativ stat i den gode saks tjeneste.

 

Kampanje skal begrense spredning av falske nyheter i valgkampen

Nesten sju av ti har opplevd informasjon på nett de var i tvil om var sann, viser nye tall. Nå starter en kampanje for å øke bevisstheten rundt falske nyheter.

Mens nesten fire av ti 25- til 59-åringer mener de har god kontroll på hva som er falske nyheter, gjelder det samme for kun to av ti av de yngste (16 til 24 år) og én av ti av de over 80, viser tall fra Medietilsynet.

– Tallene viser at det er ekstra viktig å styrke den kritiske medieforståelsen blant de eldste og yngste, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

De siste årene har dataangrep og spredning av falske nyheter fra fremmede stater preget gjennomføringen av valg i flere andre land. Ifølge tilsynet har mange for liten kunnskap om hvordan man kan avdekke usann informasjon.

Medietilsynet er en av flere aktører bak kampanjen « Stopp. Tenk. Sjekk », for å øke folks bevissthet rundt falske nyheter og desinformasjon. Medietilsynet oppfordrer alle til å være kritiske når de leser saker på nett, særlig i sosiale medier.

– Ved å klikke på, dele, like eller kommentere falske saker, bidrar du til å spre usannheter videre. Stopp, tenk og sjekk før du deler noe videre, sier Velsand.

Det er Medietilsynet, sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA), som har gått sammen om kampanjen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.