Et knippe fremtredende stortingsrepresentaner for det en gang konservative Høyre bekrefter mistanken som åtte år med Solberg-idioti skapte. De fremmer et representantforslag som blant annet skal bekjempe vindmøller, nærmere bestemt «digital vold».

Woke-Høyre representeres denne gangen av Ine Eriksen Søreide, Hårek Elvenes, Ingjerd Schou, Charlotte Spurkeland, Tage Pettersen, Erlend Larsen og Sveinung Stensland.

Forslaget har følgende orwellske tittel:

Representantforslag om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon

Ifølge disse klovnene fra Høyre er den store trusselen mot dagens samfunn absolutt ikke skyhøye strømpriser, inflasjon, splittelse, tendenser til tyranni, The Great Reset, økonomisk krise, matvarekrise og krig.

Nei, den store fienden er desinformasjon og falske nyheter.

Falske nyheter og desinformasjon er ikke et nytt fenomen. Helt tilbake til antikkens dager har aktører som har sett seg tjent med det, fordreid og forfalsket informasjon til sin fordel. Dette har gjentatte ganger påvirket og avgjort historiske hendelser.

En bedre beskrivelse av politikerstanden selv er det vanskelig å formulere.

I vår tid er tilfanget av desinformasjon drastisk økende. Åpne og liberale demokratier som Norge, der ytringsfriheten står særlig sterkt, kan i enkelte tilfeller være spesielt utsatt.

Ytringsfriheten er avskaffet i Norge, med paragraf 185. Og dette forslaget vil bare gjøre ytringsrommet smalere. Dette er som å piske en person som har en flis i fingeren for at han skal glemme smerten fra flisen.

Frankrike innfører digital ID

Det kommer noen avsnitt hvor representantene uttrykker bekymring for hvordan den teknologiske utviklingen åpner for skremmende muligheter.

Såkalt deepfake-teknologi er allerede i ferd med å gjøre det svært krevende å skille forfalskede fra faktiske filmopptak. Denne teknologien har alene et betydelig potensial til å ramme den grunnleggende tilliten i samfunnet.

Ikke en setning om at det faktisk er myndighetene og deres allierte i Big Tech som utnytter disse mulighetene på det groveste. Det virker som om Høyre-folket egentlig ikke har noen problemer med overvåkningssamfunnet så lenge det skjer i trygge, statskontrollerte, klimavennlige former og transaktivistisk regi.

Så henviser denne herlige gjengen til gamle dager, da selveste Erna Solberg regjerte.

Regjeringen Solberg viste til følgende utvikling i Strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken, som ble fremmet i 2021:

«Digital teknologi utnyttes av både myndigheter og ikke-statlige aktører til ulovlig overvåking, sensur, påvirkningskampanjer, trusler og andre former for digital vold. Både journalister, menneskerettighetsforsvarere, kunstnere, minoriteter, jenter og kvinner er utsatt for digital vold.»

Disse «sårbare» gruppene skremmes fra å delta i debatten, og ergo er digital vold en alvorlig trussel mot ytringsfriheten, mente Solberg-regjeringen.

Hva i all verden er digital vold? Høres ikke veldig smertefullt ut, tenker en gammel infanterist.

Menn, særlig hvite menn, blir merkelig nok ikke berørt av denne truende situasjonen. Heterofile seiler gjennom livet på et flyvende gullteppe.

Omfanget av hatefulle ytringer, desinformasjon og propaganda på nett er samtidig med på å øke polariseringen i samfunnet og undergrave tilliten til demokratiske institusjoner og verdier. 

Nei. Tilliten til det såkalte demokratiet svekkes av klimahysteri, skyhøye strømpriser, Taliban på luksusferie i Norge og alt annet sludder våre myndigheter finner på.

Demokratiet mister sin glans når hjemmet ditt og nærmiljøet ditt raseres av monstermaster som dreper alle ørner i området for å kanskje produsere noe strøm vi egentlig ikke trenger, en gang iblant.

Og når datteren din blir voldtatt, eller sønnen din blir ydmyket og banket opp av en av disse Gucci-flyktningene som har fem ganger så dyr mobiltelefon som undertegnede, da føler man ikke at man lever i et demokrati.

Var Sandefjord bekymret for digital vold nylig da muslimske voldspøbler snudde byen på hodet? Er det slemme kommentarer på Twitter som førte til at 183 politifolk ble skadet under opptøyene i Sverige i påsken?

Har de ingenting viktigere å bruke tiden på i den barnehagen de kaller Stortinget?

Selvfølgelig må gjengen fra Høyre blande Trump inn i forslaget, så alle forstår at de står på den riktige siden av historien.

I forkant av stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021 hadde deler av amerikansk offentlighet gjennom lengre tid svært aktivt brukt sosiale medier til å spre desinformasjon og falske nyheter om det forutgående presidentvalget.

De har vel sett på CNN. Hvorfor nevner de ikke hvordan Google, Facebook og Twitter direkte påvirket valget i verdens viktigste demokrati? Hva med Hunter Biden?

Biden følger i EUs fotspor: Oppretter kontor til bekjempelse av desinformasjon

Ine Eriksen Søreide og hennes partnere bekymrer seg for «konspirasjonsteorier i digitale kanaler». Dette kan visstnok føre til «svært grove volds- og terrorhandlinger etter lengre tids radikalisering på nett».

Konspirasjonsteorier? Terror? Hvem bedriver terror? Det er nesten utelukkende islamister. Er det den brennbare boken som er en konspirasjonsteori?

Eller mener Høyre-banden konspirasjonsteorier som at koronaviruset kanskje stammet fra et laboratorium i Wuhan? Eller at strømkablene ville føre til høyere pris på strøm? Eller at innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikken? Eller at elektrifisering av sokkelen er et idiotprosjekt vedtatt av idioter?

Mange mener det er utfordrende å skille sannhet fra løgn i møte med ny teknologi.

Mange mener også at det er enkelt å skille løgn fra sannhet når informasjonen kommer fra stortingspolitikere. Er munnen lukket, er det nøytralt. Åpner de munnen, så slipper løgnene ut.

En undersøkelse Medietilsynet gjennomførte på oppdrag av Solberg-mafiaen i 2017, viste at over halvparten av befolkningen ukentlig eller oftere så nyheter de ikke var sikre på om var helt sanne.

Man må spørre: Hva feiler det den andre halvparten av befolkningen? Tror de virkelig at NRK, Dagbladet og andre woke-medier driver i sannhetsbransjen?

Forslagsstillerne viser til E-tjenesten, som bekymrer seg for hvordan «ikke-statlige aktører aktivt utnytter pandemien til å fremme sine agendaer».

Men det var jo statlige myndigheter som stengte ned samfunnet, innførte koronapass, nektet oss å dra på hytta, innførte vaksinetvang i Østerrike etc. Det var staten som var fienden under denne såkalte pandemien.

Men hvis man sier dette, er man vel anti-statlig og en større trussel mot rikets sikkerhet enn selvmordsbombere, ifølge vår eminente E-tjeneste.

«Koronapandemien fortsetter å skape forbindelser på tvers av radikale og ekstreme miljøer. Enkelte høyreekstreme finner sammen med vaksinemotstandere og antistatlige aktører i konspirasjonsteorier, blant annet knyttet til motstand mot statlige tiltak.»

Er for øvrig «pandemivold» det samme som digital vold? Mens Høyre-representantene tydeligvis tok Sjøvolds advarsler svært alvorlig, var vi i Document en smule mer skeptiske, som dere kan mimre om ved å se sendingen fra Doc-TV den gangen.

Doc-TV LIVE: PST frykter «pandemivold» og «anti-statlige holdninger»

Kollokviegruppen skriver videre hvor bekymret de er fordi desinformasjon har redusert folks vilje til å la seg vaksinere mot Covid-19. Det faller dem ikke inn at de stadige rapportene om bivirkninger, kombinert med vaksinenes lite imponerende effekt, kan ha noe med saken å gjøre.

Jeg orker ikke mer. Det snakkes om psykologisk forsvar, informasjonspåvirkning og annen villedende informasjon, trusselaktørers påvirkningsforsøk, falske nyheter og desinformasjon. Redningen kan visstnok være  «frie, redaktørstyrte medier». Give me a break!

Etter hele denne ordsalaten landet Høyre-representantene på følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan offentlige myndigheter bedre kan samhandle på tvers av samfunnssektorer for å kontre falske nyheter og desinformasjon som spres eller forsterkes av fremmede trusselaktører. Det er behov for en gjennomgang av de ulike etatenes mandater, organisering og ressurser med sikte på å oppnå bedre samhandling og koordinering og dermed mer effektiv og rettidig respons.

  2. Stortinget ber regjeringen iverksette et systematisk og langsiktig nasjonalt arbeid mot falske nyheter og desinformasjon. Prosjektet bør gå over minst fem år, med oppstart i 2022. Prosjektet bør inkludere et større, tverrfaglig prosjekt i regi av Media City Bergen. Prosjektet skal direkte kunne bidra til å øke kunnskap og kompetanse om falske nyheter og desinformasjon og samtidig legge til rette for å utvikle nye løsninger og ny teknologi som kan benyttes i kampen mot falske nyheter og desinformasjon.

Hva i all verden er Media City Bergen, som skal redde oss fra trusselen fra digital vold og falske nyheter? De presenterer seg selv slik på egen hjemmeside:

Media City Bergen er en internasjonal kunnskaps- og næringsklynge sentralt plassert i Bergen. Her holder ledende medie- og teknologiselskaper som NRK, TV2, Vizrt, Bergens Tidene, IBM, BA, og Vimond til sammen med deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Høyre følger etter EU og USA i kampen mot motstemmer. Alle skal stå på linje og mene det samme om pandemier, klima og migrasjon.

Hvis det er denne gjengen som skal redde oss fra livsfarlig digital vold og desinformasjon, så velger jeg heller å bruke hjernecellene mine til å skille «fake news» fra sannhet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.