14 Derfor bøyer jeg mine knær for Far,

15 han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.

16 Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.

17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

18 Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,

19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!

20 Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,

21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Ef 3,14–21

 

I uka som gikk feiret vi vår nasjonaldag, grunnloven og grunnlaget for vår selvstendighet. Takknemligheten gikk til nordmenn som ville bygge landet på kristen tro, og som forstod at kristendommens sannhet var det nødvendige ideologiske utgangspunktet i kampen for frihet.

To måneder før leverte syv stortingsrepresentanter fra Høyre inn et representantforslag som handlet om sannheten. Representantene er etter eget utsagn bekymret for sannhetens vilkår  og fremmer derfor forslag om å gjennomføre et systematisk og langsiktig nasjonalt arbeid mot falske nyheter og desinformasjon.

I forslaget viser representantene blant annet til at regjeringen Solberg delte deres ideer, og refererer til notatet Strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken som ble offentliggjort i 2021. Der hevder den daværende regjeringen blant annet:

Omfanget av hatefulle ytringer, desinformasjon og propaganda på nett er samtidig med på å øke polariseringen i samfunnet og undergrave tilliten til demokratiske institusjoner og verdier.

«Hva er sannhet?» Det var Pilatus som stilte spørsmålet til Jesus under forhøret av ham før korsfestelsen. Jesus hadde nemlig like før sagt at «for å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst». Tidligere hadde Jesus omtalt seg som «veien, sannheten og livet».

Det er ikke den subjektive sannheten eller kunnskapen om at 2+2 =4 Jesus snakker om.  Det er den absolutte sannheten, sannheten om Gud og hva mennesket er han viser til når Pilatus spør om han er jødenes konge. For Pilatus var påstanden om en slik sannhet uforståelig. Jødene derimot, de forstod det, og for dem var det blasfemi.

Det er all grunn til å spørre om ikke Høyres representanter ligner mer på Pilatus enn de liker å innrømme. De sier de forsvarer sannheten, men faktum er at deres forslag er et forsvar for deres egen virkelighetsforståelse, og i denne forståelsen er det paradoksalt nok ikke rom for den absolutte sannheten, eller Jesus Kristus, om du vil. Høyres representanter er blant annet bekymret for at omfanget av hatytringer har økt, og synes å glemme at med dagens lovverk  kan det å hevde en absolutt sannhet om Gud eller mennesket i seg selv bli oppfattet som hatefullt, og at det er Høyre selv som har ansvaret for det. Det var nemlig regjeringen Solberg som utvidet straffeloven § 185 til å inkludere seksuell orientering og kjønnsidentitet. Det var Gud selv de satte på tiltalebenken,

Som et resultat av denne utvidelsen, er den kjente kvinneaktivisten Christina Ellingsen nå under etterforskning for hatprat.

Christina Ellingsen påstår at menn ikke under noen omstendighet kan bli en kvinne, uansett hvor hardt de lovgivende myndigheter prøver å overbevise oss om at så er tilfelle. Og vi vet hun har rett. Men for Høyre, og store deler av det politiske Norge, er Christina Ellingsens uttalelser hatprat og desinformasjon. Hennes utsagn er et angrep på deres virkelighetsforståelse og må derfor bekjempes.

Helge Ytterøy L’orange, leder av Åpne Høyre skriver i en kronikk i Nettavisen at  «vi kommer til å måtte bekjempe fordommer, hatytringer og hatkriminalitet. Ikke bare de kommende 50 år, men for alltid», og sammenligner kampen mot fordommer mot LHBTIQ-politikk med kampen mot virus.  Men det er ingen som anklager Helge Ytterøy L´orange for hatprat, selv om alle vet hva vi ønsker å gjøre med virus. Hans uttalelser blir ikke rammet av Faktisk.no eller et framtidig sannhetsministerium. Helge Ytterøy L´orange støtter nemlig opp om den virkelighetsforståelsen dagens lovverk er bygget på. I denne virkelighetsforståelsen er troen på en absolutt sannhet hatefullt i seg selv. Den absolutte sannheten ekskluderer nemlig dem som vil definere sin egen virkelighet og sin egen guddom.

Vi får ofte høre at dagens mennesker er blitt fri fra fortidens og kristendommens undertrykkende dogmer, og dermed kan sette kjærligheten fri. Men hvor fri er vi blitt når dagens makthavere ikke tåler at noen hevder de mest åpenbare sannheter som at kvinner ikke kan bli menn? Og hvor kjærlige er vi blitt når vi ikke lenger kan beskytte kvinnens biologiske rettigheter?

Alt tyder på at den som opphøyer den subjektive sannheten til en objektiv sannhet, også er nødt til å undertrykke sine meningsmotstandere. Det er derfor ikke uten grunn at Jesus Kristus både omtaler seg som sannhet og som frihetens utgangspunkt, en sannhet hvor det er en kjærlighet som overgår all forstand.

Vi bør ikke bli overrasket over at et samfunn som forlater Jesus Kristus, også gir slipp på sannheten, friheten og kjærligheten.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.