BBC-journalist Mary Harper har i mange år rapportert fra land som Somalia, Eritrea og Sør-Sudan. Hun er velutdannet fra en av de dyreste privatskolene i England (over en halv million kroner per år i skoleavgift), veltalende og med et glødende engasjement som redaktør for Afrika i BBC World Service. Dessverre er hun også en typisk venstrevridd aktivist som bruker jobben sin i BBC for alt den er verdt.

I 2018 hindret medpassasjerer på flyet at Yaqub Ahmed ble deportert til Somalia som følge av en voldtektsdom. Yaqub Ahmed hadde deltatt i en gruppevoldtekt av en tenåringsjente i London i 2007. Han var blitt 29 år da han skulle deporteres etter endt soning.

Yaqub Ahmed som ung gruppevoldtektsmann til venstre og ved første deportasjonsforsøk etter endt soning til høyre:

Uvitende flypassasjerer som ikke kunne forstå at denne «stakkars» mannen skulle deporteres, hjalp til med å få ham ut av flyet før avreise.

Etter dette sto «Hannah» frem med sin historie. Hun hadde vært 16 år da hun ble gruppevoldtatt av fire menn.

«Hannah» var ikke imponert over Yaqub Ahmeds skriking på flyet da han skulle deporteres. «Tror du det var et fælt skrik? spurte hun. Da skulle du hørt mine skrik».

‘You think that was a bad scream? Try hearing the screams that I made,’ says «Hannah» in a powerful message to the ‘bleeding heart’ passengers who decided to intervene in Ahmed’s deportation.

Daily Mail skriver:

Hannahs liv endret seg for alltid i august 2007 etter en natt ute på Zoo Bar på Leicester Square i London. Etter å ha blitt atskilt fra venninnen, ble hun oppsøkt av en gruppe menn som overtalte henne til å dra til en leilighet i Crouch End, Nord-London, med det falske påskuddet at venninnen ventet på henne.

Det var først da hun kom til den snuskete leiligheten at hun skjønte at hun hadde blitt lokket inn i en skremmende felle. Mennene byttet på å voldta henne, og en av dem forsøkte til og med å ta bilder under det grufulle angrepet. Hun ble slått i ansiktet da hun desperat forsøkte å rømme.

De gjennomtrengende skrikene hennes kunne høres av 999-operatøren som svarte på et nødanrop fra bekymrede naboer.

Politifolk skyndte seg til stedet og fant Ahmed og hans medarbeidere gjemt i leiligheten.

«Hannah» sa at videoen av flypassasjerene som hindret deportasjonen av hennes overgriper, var en stor ekstrabelastning.

 

«Hannah»s stress og angst har medført at hun ikke greier å bevege seg mer enn noen kilometer unna hjemmet, og hun greier ikke å fungere i en jobb. «Hvor er ofrenes rettigheter?» spurte hun.

Fem år etter den mislykkede deportasjonen hvor Yaqub Ahmed reddes av flypassasjerene, viser det seg at voldtektsmannen også hadde andre støttespillere, ikke minst i form av aktivistjournalist Mary Harper fra BBC.

Mary Harper ble betalt av Yaqub Ahmeds advokat for å stille som vitne til Ahmeds forsvar. Daværende innenriksminister Priti Patel hadde jobbet hardt for å få deportert voldtektsmannen, men BBC-journalist Mary Harper gjorde sitt for å hindre dette.

Hennes bevis, levert i både en skriftlig rapport og under kryssavhør ved domstolen, så ut til å støtte Ahmeds ekstraordinære anke om at utvisning av ham var uforenlig med ikke mindre enn seks av de 18 artiklene som utgjør den europeiske menneske­rettighets­konvensjonen (EMK).

Harper svarte på spørsmål til tre immigrasjons­dommere og advarte om at Ahmed kunne bli mål for terror­gruppen Al-Shabaab fordi den ville «straffe» ham for å ha voldtatt en 16 år gammel jente i London. Hun hevdet at han kunne bli trakassert av somaliske sikkerhets­styrker og feilaktig stemplet en britisk spion. Hun fryktet at han også ville slite med å finne en jobb i Mogadishus blomstrende bygge­bransje da han manglet de rette ferdighetene.

Mary Harper tilhører den voksende gruppen av aktivister som mener at det er overgriperne som er de egentlige ofrene.

Og hun har BBC på sin side!

Daily Mail har denne helgen forsøkt å få både Mary Harper og BBC i tale, men uten hell. Harper ville ikke svare på spørsmål om hvor mye hun ble betalt for å opptre som ekspert­vitne, og BBC nektet å si om hun var forpliktet til å oppgi eksterne inntekter.

Mary Harpers opptreden som ekspert­vitne i deportasjons­saker av voldelige asylsøkere var ikke noen engangs­foreteelse. Minst åtte slike saker har Daily Mail avdekket, og de går helt tilbake til 2013. I et annet tilfelle dreide det seg om en somalier som hadde begått et forferdelig seksuelt overgrep mot en døv britisk jente.

Priti Patel har reagert sterkt på at en BBC-journalist er vitne i slike saker:

«Jeg tror det må stilles alvorlige spørsmål om hvorfor en BBC-journalist fikk lov til å avlegge bevis i en sak som dette. På hvilket grunnlag så BBC dette som passende?»

Mary Harper skriver på sin nettside: «Jeg er ekspertvitne i somali-relaterte rettssaker og sitter i styrene for flere organisasjoner knyttet til Afrika.» Hun har også utgitt bok om Al-Shabaab.

I 2021 ble det lagt ut en video på nettet hvor Den islamske staten (IS) truet Yaqub Ahmed på livet. Men den viste seg å være falsk og hadde blitt laget på bestilling av Yaqub Ahmed selv. Mary Harper sa at IS ikke var veldig aktiv i Mogadishu, men insisterte på at han ville være i faresonen fra Al Shabaab hvis terroristene fikk vite om hans voldtektsdom.

Domstolen mente at Mary Harper ikke var objektiv, og dette hadde også blitt fastslått i en tidligere sak.

Yaqub Ahmed er endelig blitt deportert, til stor kostnad for britiske skatte­betalere. Men den høyeste prisen for hans asylankomst til Storbritannia var det voldtekts­offeret «Hannah» som betalte.

«Jeg bare gråt som en baby», forteller hun til The Mail on Sunday. «Jeg hulket bare og sa at jeg ikke kunne tro det, jeg hadde ikke ord. Jeg spurte ikke engang om hvordan han ble deportert. Jeg fortsatte bare å si takk. Etter fem år med forferdelig stress trenger jeg ikke lenger å fortsette å kjempe.»

Journalister som opptrer som aktivister, er et voksende problem for forbrukere som er tvunget til å betale for statskanaler som BBC og NRK.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.