SV ber regjeringen ta grep etter de rekordhøye strømprisene, og øke bostøtten til dem som sliter med strømregningen. Det sier SV-leder Audun Lysbakken i et intervju til E24 som er verd en studie. Intervjuet viser nemlig hvor forskrudd norsk energipolitikk er, og hvordan elitens lydige medier nok en gang ikke konfronterer stortingspolitikere med ubehagelige fakta: SV fører klimapolitikk som vil skape enda høyere strømpriser.

En politikerstyrt eksplosjon i strømprisene, i landet som før hadde verdens mest stabile strømnett

E24 viser til en undersøkelse YouGov har utført for Gudbrandsdal Energi, og der svarer 58 prosent at de har blitt mer opptatt av strømpriser enn tidligere. Hele 39 prosent svarer at de i ganske stor grad eller svært stor grad opplever at strømregningen gjør innhugg i familiebudsjettet, og det lenge før vinterkulden setter inn for alvor:

– Vi er veldig bekymret for at vi går mot en vinter der folk med dårlig økonomi kommer til å fryse. Mange frykter strømregningen, og det er all grunn til å forvente at strømprisene vil ligge på et høyt nivå denne vinteren, sier partileder Audun Lysbakken til E24.

Problemet er ikke bare at strømmen er dyr, og dobles med «nettleie» som går til å bygge vindkraft. Problemet er også at næringslivet må kompensere for de økte strømutgiftene med økte priser. ALT blir dyrere med høye energipriser. Lysbakken får imidlertid skryte uimotsagt av sin egen løsning på floka:

SV vil bevilge mer penger til bostøtten, slik at den kan dekke en større del av galopperende utgifter, og vil innføre en fast ordning slik at trengende får et ekstra tillegg til å dekke strømutgiftene når de er høye. Nå ber han regjeringen ta umiddelbart grep for å innføre en slik ordning, selv om han vet at dette må vedtas av Stortinget, som ikke samles før i oktober.

Høyre og Arbeiderpartiet er like bekymret over resultatet av egen politikk

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har også blitt spurt om hvordan regjeringen stiller seg til oppfordringen fra Lysbakken. I fjor satte regjeringen ned en ekspertgruppe som skal gå gjennom hele bostøtteordningen, og som også skal vurdere hvordan endringer i strømpris kan reflekteres i nivået på bostøtte. Regjeringen følger med på situasjonen, sier ministeren.

Klima- og miljøhysterisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, får også si sitt til E24. Han deler SVs syn på at økt bostøtte er viktig, men påpeker at dette ikke løser problemet på lang sikt:

– Arbeiderpartiet er opptatt av å hjelpe dem med dårlig råd til å dekke strømregningen. Her er bostøtten et viktig virkemiddel, og vi har flere ganger økt denne for å dekke økte strømutgifter.

Ingen av dem uttrykker den minste bekymring for flertallet, som aldri kvalifiserer til bostøtte, men likevel får privatøkonomien ødelagt. Ingen uttrykker den minste bekymring for småbedrifter som rammes direkte på bunnlinjen av høye energipriser. Og ingen nevner med et ord at det tverrpolitiske klimahysteriet har skapt hele kaoset, og vil fortsette å forverre hverdagen for alle.

Ingen av politikerne konfronteres med at dette er deres skyld

Strømprisene øker, fordi alle partiene fra Rødt til FrP er klimahysteriske globalister som i full enighet har byttet ut norsk energipolitikk med EUs klimapolitikk. Alle partiene på Stortinget har jobbet for overføringskabler i årevis, helt uten filter, forsiktighet eller omtanke for Norge og nordmenn. Og nå kommer resultatet av idiotpolitikken, akkurat som varslet.

Det er de etablerte stortingspartiene fra Rødt til FrP som selv har vært med på å underskrive Parisavtalen og gi bort den norske kraftforsyningen til EU, i et forsøk på å gjøre Norge til «Europas batteri», så kloden kan reddes fra klimadommedag. Dette er altså en selvpåført energikrise, og det er de samme partiene som har latt kyniske kapitalkrefter ta strømforsyinigen som gissel, i bytte for at kapitalkreftene fritt får ødelegge norsk natur, økonomi og strømforsyning med vindkraft.

Lysbakken og SV vil de neste fire årene jobbe intenst for større energimangel og utkobling av strømmen, gjennom sitt enfoldige klimahysteri, diktert av MDG, og i tett parløp med Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet, KrF, Venstre, FrP og Høyre – som alle er varmt med på globalistenes planer og omfavner institusjoner som World Economic Forum, ledet av Bond-skurken Klaus Schwab, som igjen ønsker å styre hele verden med en «Great Reset»-ideologi, som vil gjøre eliten enda rikere og mektigere.

For å oppsummere SVs politiske kortslutning: 

SVs valgløfte er å «bekjempe forskjellene», men man vil videreføre den vanvittige klimapolitikken støttet av offentlige subsidier som skaper energifattigdommen. Og nå krever SV at man bruker enda mer offentlige penger for å kompensere fattigfolk for konsekvensene av SVs egen politikk – i stedet for å avvikle klimapolitikken.

Det er de mest klimahysteriske partiene, så som SV, som har jobbet for EU-kraftnettet og vindkraften i årevis, og samtidig sørget for å forby oljefyr gjennom et «grønt skifte» som kunne vært et billigere alternativ enn det private strømmonopolet, og dempet problemene for nordmenn. Og Høyre er med:

«Det blir en vanskelig omstilling», sier den smilende Solberg-buddhaen på mildt bergensk om samfunnseksperimentet «grønn omstilling», for hun har norgesrekord i å sitte på Stortinget og har penger nok. Og de som måtte innbille seg at å stemme på Jonas, Moxnes eller Lysbakken vil hjelpe, har skjønt veldig lite av globalismen. Alt man sitter igjen med etter dette intervjuet, er tre nyttige vissheter:

1: Strømmen vil bli stadig dyrere de neste fire årene, og du får ikke et fnugg hjelp av det offentlige.

2: Å lese mainstream media er bortkastet.

3: Alle som stemmer på SV, Høyre eller de andre stortingspartiene, mister retten til å klage på strømpriser og drivstoffpriser de neste fire årene.

Dette er grunnen til at stadig flere leser Document.no. Og dette er grunnen til at du skal abonnere i stedet for å være gratispassasjer.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.