Vår overflod av 100% fornybar vannkraft skapte på mange måter Norges første «eventyr». Nå har myndighetene avviklet denne energipolitikken til fordel for noe de føler er viktigere: Oppfylle Norges klimaforpliktelser. Klimapolitikk fungerer dermed som et substitutt for nasjonal energipolitikk. Det rammer Norge, gavner EU, og du skal betale for det. 
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.