For bare tyve år siden var Norge det grønne vannkraftlandet som allerede var så elektrifisert at det ikke hadde behov for sin egen naturgass. Vi hadde et overskudd av strøm, verdens beste og mest stabile strømnett betalt gjennom skatten, og blant verdens laveste energipriser. Vekslende regjeringer fra Høyre og Arbeiderpartiet har systematisk ødelagt dette siden år 2000, gjennom å bli styrt av kapitalkrefter som vil tjene mer penger på energi via klimapress. Nå kommer neste trinn i den langsomme økonomiske katastrofen: ny nettleie-tariff, uten noen fordeler, og med enda større kostnader for deg.

Den nye «nettleiemodellen» blir presentert som noe nødvendig, grønt, viktig og riktig av kraftprofitørene og politikere de har i lomma. Dette er noe du har fordeler av! Men alt er blank PR-løgn. I virkeligheten er dette nok et trinn i en prosess for å både tvinge og venne deg til strømrasjonering og utkoblinger av strømmen. Men før jeg går gjennom problemene, vil jeg bare minne om bakgrunnen:

I utgangspunktet er «nettleie» både unødvendig og et falsum

Norges strømnett var allerede bygget, nedbetalt, funksjonelt, veldrevet og finansiert av staten, slik viktig infrastruktur skal være. Det er dét du betaler skatt for. Det var ikke nødvendig å gjøre noe drastisk med strømnettet.  Men så kom «det grønne skiftet», og «nettleie» er en konsekvens av dette samfunnseksperimentet.

Strømprofitørene konstruerte tall de presenterte for politikere, og disse fiktive tallene viste at Norge har altfor lite kraft for fremtiden, noe politikere i klimapanikk-modus godtok helt ukritisk. Tallene viste at for å redde kloden og oppfylle Norges «klimaambisjoner», måtte strømnettet vårt «oppgraderes» for hele 140 milliarder på ti år. Ikke for å sikre mer stabil og billig vannkraft til nasjonalt bruk, men for å bygge 10.000 vindturbiner på land og hav, så den norske vannkraften kan sløses bort på grønn tulleindustri, unødvendig elektrifisering av all transport, og ikke minst: knytte oss til Europa og redde EUs ødelagte energiforsyning, slik NVE har ivret for i 90 år. (Se boktips under.)

Ønsket fra strømbransjen har alltid vært at norske strømpriser «harmonerer» med Europa, for denne industrien har jo ingen fordeleler av lave strømpriser og lite nybygging. Tvert om. Målet var bonanza for strømleverandører, strømselskap, nettutbyggere, vindbaroner og alle andre ledd som lever av å selge dyr strøm.

Økonomien din var omgitt av fiender, og klimapolitikken som skaper både hastverk og panikk var selve nøkkelen til å presse politikerne til å godta energikuppet frivillig. Men de kunne jo ikke kalle avgiften for «vindkraftbyggeavgift», slik det faktisk er, så PR-folkene ga avgiften navnet «nettleie». Og ingen protesterte.

Fra juli smeller det

Du skal ikke gå mange år bakover før strømregningen din ikke inneholdt «netteleie», dvs. vindkraft-skatt. På få år har den doblet strømregningen din, og strømpriser på EU-nivå har ødelagt nattesøvnen din. Men dét er ikke nok for energiprofitørene som styrer Stortinget og regjeringen: Deres lobbyister har fått nasjonale myndigheter til å bestemme at alle strømkunder i Norge skal få ny nettleie-modell fra 1. juli 2022. Formålet?

Offisielt er begrunnelsen å «bruke strøm smartere, og bruke strømnettet vi har mer effektivt for å spare penger og skåne naturen.»  Etter hvert som «energiomstillingen» og «elektrifiseringen» skrider frem og problemene med fantasiprosjektet blir umulig å skjule, er det viktig for myndighetene at vi alle blir mer «strøm-bevisste». Som om du ikke hadde nok å tenke på i hverdagen.

Du skal langsomt vennes til at energi og strøm er et luksusgode. Derfor blir det ingen senking av strøm- og drivstoffpriser – dét er ikke forenlig med målene i Parisavtalen eller profitørenes planer.

Den nye «nettleien» en måte å rasjonere strøm på, og målet å sikre enda mer profitt.

Trusselen er tydelig fra aktører som Energi Norge (med tidsriktige nettsider hvor alle smiler, og det hagler med forsikringer om at de jobber for deg. Dét gjør de ikke): «Hvis vi sammen blir mer strøm-bevisste, kan vi redusere store utvidelser av strømnettet, som ellers vil gi alle som bruker strøm, høyere nettleie på sikt.» Eller oversatt: «Følg vårt nye prisregime, ellers blir det verst for deg.» De har jo allerede lykkes med å gi alle høy nettleie, så det plager dem åpenbart ikke det minste. De skåler.

Energi- og strømforbruket i samfunnet topper seg rundt morgener og middagstider/kveld, med lavest forbruk om natten. Slik har det alltid vært, for dette er en naturlig rytme for mennesker og samfunn. Geniene bak «grønt skifte» har funnet ut at dette skal ta slutt: Toppene skal vekk, og energiforbruket skal jevnes ut, (ellers må man bygge enda flere vindmøller enn de planlagte 10.000), og den nye nettleien skal tvinge deg til det. Hvis det ikke virker, har strømbransjen allerede lagt planer for strømrasjonering og strømutkoblinger som du kan lese om her – både mot næringsliv og private. Fordi klima.

Den nye nettleien «belønner» kunder som kutter toppene i strømforbruket sitt, og straffer dem som ikke gjør det. Nøkkelen er «smart-måleren» du har fått i strømskapet ditt. Det tok bare to år å bytte ut tre millioner strømmålere, i landet som har brukt tyve år på å ikke få et felles røntgensystem på sykehusene til å fungere. Det var derfor de tok fra deg oljefyren, og vedfyringen er under press. Strømprofitørene vil ikke ha noen energikonkurranse. De vil ha monopol. Det sier det meste om hvilke krefter som er sving og hvor ustoppelig «det grønne skiftet» er.

Du kan bare glemme billigere strøm og diesel

Den nye strømrasjoneringen fungerer gjennom økonomisk utpressing:  Jo mindre strøm du bruker samtidig, desto billigere blir nettleien for deg. I tillegg vil den som klarer å flytte noe forbruk fra hverdag til helg, eller fra ettermiddagen til senere på kvelden eller natten, kanskje spare penger. Men da må du naturligvis tenke strømforbruk døgnet rundt – slik eiere av batteribiler venner seg til å tenke på lading hele tiden. Det er nye «enklere-for-deg-tider» nå.

Alle vet imidlertid at folk og næringsdrivende kommer til å fortsette å bruke strøm som før, fordi de er mennesker og ikke roboter. Derfor kommer nettleien til å eksplodere for de fleste, og ruinere enda mer av økonomien vår. Husk: Det finnes ingen øvre pris på strøm og nettleie nå. Intet tak. Ingen grense. Det kan koste hva bransjen bestemmer at det vil koste. Og klokken 16.00 den 24. desember kommer du til å se tall du aldri trodde var mulige.

Myndighetene (altså strømbransjen som styrer politikerne) er så greie at de minner om at du fra 1. juli 2022 «må være våken og til stede når du bruker elektriske apparater. Det eneste unntaket er å lade elbil om natten når du har en godkjent lader montert av autorisert fagperson.» Men alle vet at fortvilede strømkunder vil flytte mer strømbruk til natten. Dette vil koste liv, men det spiller liten rolle når jorden skal reddes, klimamålene skal nås og kassen skal fylles.

Du og Stortinget er et gissel for grådige kapitalkrefter. Og siden Document.no er eneste riksavis som har advart i årevis mot det som kommer, må du abonnere. Ikke vær gratispassasjer. Bidra til at vi kan fortsette å fortelle deg sannheten, for det kommer mer. Det blir snart verre.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.