Paradokset er nesten ikke til å fatte: På stortinget sitter 169 representanter for partier som har underskrevet Parisavtalen og er enige om at de kan kontrollere jordens klima frem til år 2100. Samtidig har de ingen som helst makt over Norges energiforsyning. Derfor må det politikerstyrte Statnett bønnfalle de private strømprodusentene om å begrense salget og profittjaget, så vi slipper strømrasjonering i vannkraft- og petroleumsnasjonen Norge. Er dette verdensrekord i inkompetanse?

Allerede 24. mai sendte Statnett ut de første meldingene til strømprodusentene og ba dem ta høyde for at kraftimport fra Kontinentet og England ikke kan komme som forventet og avtalt til vinteren – enten på grunn av energiknapphet i EU eller på grunn av at utenlandskablene får tekniske feil eller havarerer, noe som aldri var en fare da galskapen ble vedtatt.

Men hvordan endte energilandet Norge, med overskudd av vannkraft gjennom 100 år, og endeløst med petroleumsressurser og gass de siste 50 årene, med energiunderskudd? Hvorfor er vi plutselig avhengige av å importere strøm fra EU?

Alt henger sammen, men bare Document.no forteller deg sammenhengene 

Hvorfor? Fordi klima. Og grønt skifte. Fordi strømbransjen har ønsket seg høyere strømpriser gjennom 100 år. Fordi energiloven av 1991. Fordi «elektrifisering» av samfunnet. Fordi vindkraft, havvind og «fornybart» ikke innfrir løftene. Fordi Putin. Fordi det grandiose «smartnettet» som bygges over hele EU, aldri har hatt forutsetning for å fungere. Og fordi vårt eneste gasskraftverk, på Kårstø, er hugget opp og solgt. Fordi staten har abdisert overfor private krefter. Og ikke minst:

Fordi Enron-skandalen i 2001 viste grådige kapitalkrefter hvilket enormt potensial som ligger i energisvindel. Strøm og energi folk ha, og da må de heller kutte ut andre varer. Perfekt!

Enron-svindelen i ny og større reprise, takket være klimakrisen 

Men for å gjennomføre en ny Enron-svindel på anabole steroider, trengte energiskurkene ikke bare globalismen. De trengte en ny X-faktor. Noe som kunne hindre politikere i å være forsiktige, langsomme, nøysomme og tilbakeholdne. Noe som hindrer dem i å prøve ut «energiomstilling» i liten skala først, for å slå fast fakta, kostnader og funksjonalitet. De trengte en helt ny faktor som sørger for at store deler av folket faktisk ønsker seg en energirevolusjon og mener det er farlig å ikke gjennomføre den. Koste hva det koste vil.

Nettopp: Den X-faktoren er den påståtte «klimakrisen» som er spådd de siste 30 årene, men ennå ikke har slått til. Derfor flyttes «tippepunktet» ut i fremtiden. Dette er en krise som bare de troende kan observere i sin evige jakt på «tegn». Og det enorme hastverket er basert på fremtidsempiri fra en ny forskningsindustri basert på krystallkuler og spådommer om fremtiden .

Man skulle tro journalister ville avkle galskapen i dette, men journalistlaget støttet enstemmig opp om klimaaktivismen i 2019. Siden da har ingen stått på din side. Det var fritt frem for energisvindelen.

Og derfor har dresskledde kjekkaser fra BI, som normalt bare har vært opptatt av profitt, marginer, aksjekurs og seg sjæl, plutselig blitt så glødende opptatt av miljøvern, grønne verdier, samfunn og klimakrisen. De har blitt rene miljøaktivistene, som er villig til bruke milliarder på PR og lobbyister for å få mer og mer klimapolitikk. De får alt de peker på av makt og midler så de kan skape og selge «klimatiltak» som kan redde oss alle.

Det er dette jeg kaller «pengemølla», og alle er med. Norge har ikke lenger noen energipolitikk. Vi har bare klimapolitikk, og det tjener strømbransjen og andre klimaprofitører vanvittige summer på. Redd jorden og bli rik! Mistenkelig bekvemt, ikke sant?

Gult farenivå for rasjonering 

Farenivået for strømsituasjonen er oppjustert fra grønt nivå til gult nivå. Det vil si at det nå er mellom 5 og 20 prosent sannsynlig at Norge vil havne i en godt forberedt rasjoneringssituasjon i vinter – noe Document.no har skrevet om gjennom flere år, så som denne artikkelen fra 2019.

Men hva innebærer dette? Jo, det innebærer for eksempel «roterende utkoblinger» for private og bedrifter, som altså betyr styrte strømbrudd noen timer i din strømsektor, før neste sektor overtar stearinlys-stafettpinnen. Litt som i dagens u-land eller gårsdagens Albania.

Da tenker du sikkert at denne kraftmangelen og rasjonerings-trusselen kom totalt overraskende på myndighetene, og da er du igjen ganske naiv, for dette har vært planlagt langt og lenge. Helt siden de første vindmøllene dukket opp på norsk jord for litt over 20 år siden og vindbaronene presset på for å bygge 10.000 vindturbiner i norsk natur.

Trenger du bevis? Tror du det er «helt tilfeldig» at Norge fikk sin «forskrift om kraftrasjonering», allerede den 1. januar 2002, hvor man kan lese perler som «Denne forskrift skal sikre at kraftrasjonering blir gjennomført på en samfunnsmessig rasjonell måte, slik at energien blir best mulig utnyttet ut fra hensynet til allmenne og private interesser.»

I 2002 var dette en fullstendig absurd forskrift for energinasjonen Norge. Vi trengte den ikke. Men «noen» hadde en plan,  «noen» snakka sammen, og «noen» visste hva de drev med. Sikkert i bytte for 30 sølvpenger under bordet, en feit jobb, eller begge deler? Allerede i 2002 var det «noen» som visste hva som kom. Hvor er økokrim når du trenger dem?

Ny smart «nettleie», en del av smart-rasjoneringen, i smart-fremtiden

Det er heller ikke tilfeldig at ny «nettleie» ble innført fra 1. juli, for å tvinge deg til å bruke mindre strøm, og til å bruke strøm «smartere», så samfunnet unngår forbrukstopper. Det vil kanskje fungere hvis din nye hobby er å tenke på strøm og strømpriser 24 timer i døgnet – men det som faktisk vil skje, er at du vil bruke strøm akkurat som før, og langsomt venne deg til det nye prisregimet. Pengene du før brukte på ferie eller aktiviteter til barna, vil da tilfalle energibransjen, akkurat som planlagt.

Dette kunne ikke gjennomføres uten «smartmålerne» som ble byttet ut i tre millioner sikringsskap på bare to år. For planen har vært klar hele tiden: Norges velfungerende strømforsyning, som har fungert perfekt i 100 år, skulle skrotes og erstattes med noe langt mer profitabelt. Det har ingenting med klima eller miljøvern å gjøre. Det har bare med makt, penger og prestisje å gjøre, og det var fullstendig, totalt, hundre prosent unødvendig.

En meget profitabel og nyttig handlingslammelse

For den internasjonalt orienterte energibransjen og fornybarindustrien er ikke energimangel et problem. Det er en velsignelse. En nødvendighet. Jo større strømmangel, desto høyere priser og desto mer profitt. See? Så da tenker de fleste strømkunder at dette er en katastrofe som politikerne bare kan ta kontroll over og rydde opp i – og dermed er faren avblåst. Right?

Wrong: Statnett er riktignok et statlig eid foretak hvor de høyt lønnede ansatte har som oppgave å balansere landets strømproduksjon og strømforbruk og står under full politisk kontroll, akkurat som NVE, men da skjønner man ikke den nye dynamikken som hersker i det offentlige Norge. Det nye credoet er «samarbeid» – ikke bare mellom staten og private, men også mellom stater, med EU-imperiet som overdommer.

Energi er ikke lenger et nasjonalt anliggende, og ingen stater har lenger rett til å sikre sine egne interesser eller sin egen energiforsyning. «Vi må dele», er omkvedet fra globalistene, noe som i praksis innebærer at vi må selge gass og strøm til EU, men hvis EU ikke får nok gass av oss eller av Russland, vil de mele sin egen kake og nekte å selge strøm til oss. Slik «enveissamarbeid» er gjennomgående for den katastrofale EØS-avtalen.

Strømrasjonering vil være en katastrofe for Norge, men en lottogevinst for strømbransjen, kraftkommuner og politikere som vil ha mer penger å sløse bort på praktbygg, EU, bistand og godhetsposering, så de faktisk blir gjenvalgt igjen og igjen. Ingen i denne pengemølla har noen interesse av at strøm-, bensin- og dieselprisene går ned. Høye priser plager jo ikke dem. Du er omgitt av fiender som «forstår bekymringen» og «tar saken på alvor» og bla-bla-bla, mens pengene renner inn til staten, kommuner og profitører.

Ingen lavere energipriser i sikte

Derfor gir strømprodusentene blaffen i advarslene fra politikere: Politikerne har overført «all makt» til dem gjennom energiloven, liberalisme, globalisme og klimapolitikk. Det er ikke politikere som styrer Norge, som jeg påpeker i den nye boken min, «Et Varslet Energisjokk – og den Grønne Pengemølla Bak». Det er omvendt:

Kraftbransjen, klimaindustrien og alle profitørene styrer politikerne, som igjen styrer Norge på deres vegne. Men alle i pengemølla har fordel av det. Hvordan tror du ellers naturelskende Norge plutselig fikk vindparker vi ikke trenger i norsk uberørt natur? Hvorfor tror du strømpriser eksploderer til alle kraftkommuners og aktørers store glede? Tror du sånt skjer rent tilfeldig? Nei: Noen hadde en langsiktig plan og har brukt mye lobbypenger og smøring for å komme hit. Nå skal det høstes.

Grådighet styrer politikerne

Norsk politikk er altså i en situasjon kjent som «halen logrer hunden». Derfor blir det ingen opprydding. Norsk elite og offentlighet er altfor sammenflettet, vennskapelig og har lovt hverandre for mye – og man kan alltid spekulere på i hvilken grad dette konglomeratet av ofentlig/privat samarbeid har noe på hverandre som ikke tåler offentlighetens lys.

Energi-boble-økonomien er mye større enn finansboblen i 2008, og alt gikk helt strålende til Putins krig tydeliggjorde hvor langt energisvindelen basert på klimapolitikk har gått, og hvor farlig denne svindelen faktisk er for samfunnet. Putins overfall på Ukraina kan destabilisere boblen før nok penger er høstet. Og enda verre: før folk har vennet seg til det nye energiregimet, hvor strøm og drivstoff er en kostbar luksusvare.

Dominobrikken i dette internasjonale, Enron-inspirerte pengespillet er Tyskland. Helt siden 2010 har Tyskland vært inne i en lovbestemt rasering av egen kull- og kjernekraftbasert energiforsyning, kjent som «Energiewende». Dette skiftet er basert på politiske luftslott og grønne drømmer, samt vindkraftbransjens løgner om at vindturbiner kan erstatte ekte kraftverk. Dette har destabilisert ikke bare Tysklands energiforsyning, men hele EUs felles energisystem, og en kollaps i Tyskland vil derfor ødelegge både energisvindelen, klimasvindelen og pengemølla samtidig.

Og derfor er klimahysteriske norske politikere, som hevder seg helt maktesløse overfor Statkraft, NVE, Statnett og resten av strømindustrien, svært handlekraftige overfor oljearbeidere som vil streike: Ingen får lov til å true de norske  gassleveransene til Tyskland – for da sprekker boblen, og spillet velter.

Ingen skal få ødelegge pengemølla før den har malt ut nok cash. Men ønsker du å forstå hele denne kompliserte saken, må du lese den lange versjonen i bøkene under.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.