Da Fredrik Solvang gikk løs på FREYR-styreformannen i Debatten den 28. november, fikk publikum se hva klimapolitikken har skapt: et næringsliv som krever offentlige penger for å fungere, og en søkkrik gründer som stolt innrømmer at han aldri har produsert noe annet enn millioner til seg selv. Tom Einar Jensen er flinkere til å snakke politikk-lingo enn selv søsteren, og følger samme etiske retningslinjer som styret i Lehman Brothers i 2008. Men han gjør ikke noe ulovlig: Det er politikere som tillater slike økonomiske bobler å bli blåst opp, og klimaboblen er den verste og farligste i historien.

Det var mellom år 2000 og 2008 at finansverdenen fikk løpe løpsk ved å spille monopol uten regler. Det ledet til helt ville resultater – som at Island (!) plutselig skulle bli verdens bankhovedstad under argumentet om at “man må våge å satse, ellers så taper man konkurransen”. Slik tapte hele samfunnet, og noen få skurker satt igjen med enorme gevinster. Som i alle pyramidespill.

Etter å ha blakket sine kunder, aksjonærer og folk for både sparepenger, pensjoner og boliger, rykket staten inn og reddet bank-skurkene med enda mer av samfunnets penger – mens skurkene selv lo hele veien til skatteparadisene. Og enda verre: Etter kollapsen i 2008 ble ingen tiltalt, ingen fengslet, og ingen penger ble beslaglagt, til tross for at myndighetene utmerket godt visste hvem som var pådriverne. Ingenting ble heller gjort for å stoppe nye økonomiske bobler.

Skurkene ble i stedet inspirert – og rikt belønnet for å ødelegge livet til millioner av mennesker. Det tette og tvilsomme samarbeidet som foregikk mellom myndigheter og private kapitalkrefter i 2008, har blitt langt dypere og mer omfattende nå i 2023. Så la oss ta en gjennomgang av klima-bobleøkonomien.

Fikk beholde friheten og pengene etter historiens største svindel

Det er etterdønninger av den enorme urettferdighten i 2008 som har skapt eksplosjonen av mistro og hat mot det offentlige i USA, og Washington især. Og det var dette raseriet som skapte Trump. Det er denne selvhøytidelige arrogansen som gjør at Arbeiderpartiet går nedenom under marionetten Støre, fordi et internasjonalt adelskap har overtatt styringen av både Norge og oljepengene, og deres mål er å berike seg selv og andre. Finanskrisen viste dem at alt er lov. Det er bare å forsyne seg!

Det nye adelskapet i vestlige land består av politikere og næringsliv som er så sammenflettet at du ikke lenger forstår hvem som er hvem. De støtter hverandre, følger hverandre, beskytter hverandre, betaler hverandre og skåler med hverandre under Arendalsuka, mens kleptokratiet deres stadig utvides. De vinner, og du taper.

Det er denne samfunnsfiendtlige egoismen som skaper politikerforakten på sosiale medier – for hva skal folket med en stat som ikke bryr seg om folket? Hvordan kan man stole på myndigheter som systematisk og stolt inngår samarbeid med internasjonale kapitalkrefter for å stjele både penger, natur og energiforsyningen vår? Men adelskapet trenger ikke lenger bry seg om folket.

Sammensuriet kan protestere til de blir blå, for norske politikere har jobbet for fremmede makter i EU, FN og WEF gjennom 30 år, og makten er sikret og sementert gjennom EØS-avtalen, som nå overstyrer hele demokratiet vårt. Vi kan i praksis bare avvikle valgene i Norge. I USA har det gått så langt at den sittende presidenten i USA med alle midler forsøker å få sin argeste motstander fengslet før neste valg, og våre riksmedier synes det er strålende og kaller det å “beskytte demokratiet”. For Davos-kameratene er på ingen måte ferdige med byttet sitt. Den nye gullgruven deres er klimaboblen.

ABC i å lage bobleøkonomi

All bobleøkonomi er basert på en blanding av grådighet, gruppetenkning, korrupt samarbeid, troen på evig oppgang og en pengekilde – men ikke minst: mangel på skepsis, lovverk, bremser og kontroll fra myndighetenes side. Utenfor børsen i privat regi kalles disse boblene for “pyramidespill”, men de blir aldri så store som når pyramidespillet omfatter hele pengesystemet, børsen og bankene.

Børskrakket i 1987, Enron-skandalen i 2001, Finance Credit-skandalen og finanskrisen i 2008 peker mot samme lærdom og inspirasjon: Skal du lage en bobleøkonomi, må du sørge for at all kontroll fjernes, så svindelen blir “lovlig”, og ikke minst: Du må finne en enorm pengekilde ingen har tappet tidligere – for det er ikke nok med private investorer. De tar gjerne risiko, men er skeptiske og opptrer i flokk. Du må finne andre kilder som kan lures og svindles først.

Private investorer blir gjerne med på å skape bobleøkonomi for kortsiktig profitt, men har ingen samvittighet når det gjelder å punktere boblen og ruinere andre eller samfunnet, for investorer har ikke noe samfunnsansvar. Dét er jobben til politikere og organisasjoner. For investorer er børsbobler en strålende mulighet, så bring it on, og må den som hopper av i riktig øyeblikk, stå igjen som vinner. Så når politikere samarbeider med private profittjegere, er ikke det samarbeidet så balansert som politikerne fremstiller det, men pytt: Alle blir rike, og ingen vil bli fengslet, uansett beløp.

En bobleøkonomi med potensial til å ruinere hele land

Finansboblen i 2008 var historiens største overføring av penger fra småsparere til private kapitalkrefter, men kuppet hadde sine begrensninger: Man snyltet på fattigfolks boligdrømmer og deres ønske om å bli rike, og pengekilden var folks lønninger, sparepenger og pensjoner. Begge disse faktorene har irriterende grenser – som at ikke alle har boligdrømmer eller noe ønske om å bli rike. Mange er naturlig skeptiske, mange har bolig og/eller er fornøyd med det de har. Dessuten er det begrenset hvor mye lån folk vil ta opp og hvor mye sparepenger og pensjoner som kan stjeles.

Klimaboblen er historiens største overføring av offentlige penger til private kapitalkrefter, fordi begge disse begrensningene er fjernet, og det på internasjonal basis. Klimaboblen er sentrert rundt energisektoren, som ingen i samfunnet kan klare seg uten. Både folk og næringsliv er 100 prosent avhengig av energi, og må pent bare betale hva det koster, uansett pris. Pengekilden er offentlige midler til energisektoren og industrien i form av skattefordeler, subsidier, tilskudd, garantier, lån og whatnot. Og enda bedre: Pengekilden er endeløs.

Men det stopper ikke der: Energiomstillingen er bare et ledd i en plan om å  “avkarbonisere” og elektrifisere hele samfunnet til “netto null CO2” – og det i panikkmodus. Både energiomstilling og avkarbonisering av alt annet i samfunnet “må” skje i turbofart, derfor er oppgaven altomfattende og astronomisk kostbar, og staten og politikerne har naturligvis ikke teknisk kunnskap, maskiner eller mulighet til å gjennomføre noe sånt. De har bare pengene som skal til:

Billioner av kroner må brukes bare i Norge for å nå selvpåførte, politiske “klimamål”. For å klare det må utallige “klimatiltak” utvikles av private selskap, entreprenører, gründere, utviklere og investorer. Og for at de skal risikere dette, må de ha statlige garantier, subsidier, lån, bidrag og forkjørsrett gjennom offentlig/privat samarbeid. De lover at det kan gjøres, men bare hvis de får nok offentlige penger. Slik statlig intervensjon tryller frem aksjeverdier, som igjen tiltrekker seg private investorer, og så er karusellen i gang. Det fungerer sånn:

Hvordan lage aksjesvindel i en bobleøkonomi

Du setter opp et AS fullstendig uten innhold eller verdier, men lover at dine løsninger skal kutte en million tonn CO2 på utrolig kort tid – bare du får nok garantier og lån fra staten. Det får du, og dermed får aksjene verdi, og blir interessante for investorer. For de pengene ansetter du en hær av PR-folk og lobbyister som pumper ut nettsider, bestillingsforskning, PR, reklame og gode nyheter om den kommende suksessen. Gjerne med bilder av dumme politikere som mottar priser eller klipper snorer.

Så betaler du sjefene for selskaper i utlandet en koffert med penger under bordet for å signere en fiktiv kjøpsavtale på dine fiktive produkter. Det gir aksjene enda større verdi, og da blir det bonusutbetalinger og bonanza for aksjeeierne og ledelsen. Det signaliserer enda større suksess, og da kan du begynne å bygge noe som ser ut som om prosjektet vil lykkes, som indikerer enda større suksess. Sånn kan du fortsette i årevis med å generere hundrevis av powerpoints, avtaler, intervjuer og tiltak. Det eneste du ikke produserer, er konkrete resultater.

Akkurat dét begynner nok både politikere, investorer og pressen å legge merke til etter hvert, så når tiden er inne, selger du og ledelsen aksjeposter uten forvarsel. Da panikkselger investorene, aksjekursen kræsjer, og selskapet slår seg konkurs. Alle har blitt rike. Og denne gangen står ikke familier husløse på gata uten sparepengene sine som i 2008. Denne gang er det bare offentlige penger som er tapt, og siden ingen eier dem, er det ingen som bryr seg. Alle vinner. See? Det er genialt!

Dette er det geniale og historisk unike med klimaboblen:

Klimaboblen omfatter ikke en liten sektor som finanskrisen i 2008. Den omfatter hele samfunnet. Den begrenses ikke av mangel på investorer og penger, siden kilden er offentlig. Og ingen blir skadelidende, siden offentlige penger ikke “tilhører” noen eller blir passet på av noen, og ingen må gå i fengsel selv når billioner er sløst bort. De eneste som blir tapere, er skattebetalere samt noen litt for treige investorer, og hvem bryr seg om dem? Politikere som drev boblen frem, må naturligvis slikke sin sårede stolthet, men pytt: De tar ansvar og blir i jobben.

Denne metodikken omfatter svindelselskap som skal lage vindparker, havvind, batterier, hydrogen, ammoniakk, batterifly, karbonlagring, utslippsfritt metall, byggematerialer og hurramegrundt. Ingen leverer som lovet, og alt er til ulønnsomme priser – men det var gøy så lenge det varte. Mange politikere tror nok de løser verdensproblemer og at finanshaiene er opptatt av det samme, for de sier jo det. Dream on.

Og mens vindmøllene har stått stille i vinterkulda, har kull- og gass- og kjernekraftverk holdt samfunnet på beina til skyhøye energipriser. Så kraftbransjen vinner også, og staten tar igjen sine penger fra publikum og næringslivet i energiavgifter og skatter. Alle blir rike. Unntatt du og bedriften din, da. Dere havner kanskje på gata, men who cares? Du var jo dum nok å tro på klimakrisen, som heller aldri slår til.

Det hele er så utspekulert, kynisk og genialt at ingen kan tro det er mulig. Selv jeg, som har skrevet om fenomenet i årevis, forsto ikke oppskriften før i 2020. Kanskje ikke engang politikerne eller finanshaiene forstår hvilket monster de skaper, siden det er så ufattelig …”svindel-innovativt”. Horder av “eksperter” ser ikke bobleøkonomien for bare CO2-propaganda, og ingen medier og politikere ser jordskjelvet de er i ferd med å skape. Og akkurat sånn var det i 2008 også. Alle eksperter og fagmiljøer var like dønn overrasket.

Uten klimakrise, ingen energiomstilling – og ingen klimaboble

Mens finanskrisen var historiens største overføring fra folks privatøkonomi til private finanshaier, er klimaboblen altså et helt annet monster: Dette er historiens største overføring av offentlige verdier til de private kapitalkreftene som skal gi oss energiomstilling, karbonkutt og sikrkulærøkonomi – på politisk bestilling. Så lenge politikerne prioriterer å pøse penger inn i bobleøkonomien og nedprioriterer velferd og samfunnsansvar, kan det fortsette i all evighet.

Hvordan får man til noe sånt uten at økokrim, riksrevisjon, media og Finansdepartementet drar i nødbremsen? Hvorfor er det ingen “eksperter” som ser faren denne gang?  Hvofor vil ikke “Faktisk.no” faktasjekke denne artikkelen og advare alle og enhver? Vel – fordi vi står overfor en klimakrise som som er så livsfarlig at alle andre hensyn må fare. Daaah! Ingen forsiktighet eller advarsler må bremse klimaøkonomien, og alt må gjøres i ekspressfart, elles vil vi alle – i fremtiden. Helt sikkert. Kors på halsen, med 97 prosent klarsyn.

Ifølge offentlig finansierte klimaforskere vil ikke mer plantenæring og to grader varmere klima gagne menneskeheten. Det vil faktisk være totalt katastrofalt i fremtiden engang, og merkelig nok vil ikke dette ha en eneste positiv effekt. Null. Ingen! Fremtidsutsiktene er utelukkende negative og kullsvarte, og selv denne latterlige ensidigheten vekker ingen varselklokker i hovedstrømsmedia. Vår overlevelse er avhengig av at klimatiltakene lykkes – gjennom å gi bort ufattelige mengder offentlige penger til aksjeselskapene i skatteparadiser.

Og siden alle er dressert til kollektivt massehysteri for en fremtidig klimadommedag, må “omstillingen” gjennomføres uten konsekvensanalyser, risikovurdering, økonomiske overslag eller empiriske bevis fra småskala-forsøk. Sånt har vi ikke tid til! Vitenskapen har talt! Tiden for diskusjon er over! I want you to panic!

For da tenker du ikke over sammenhengene, helheten og hva som egentlig foregår. Panikk, hastverk og pengeutdeling er som kjent den beste måten å styre et samfunn på. Ingenting kan gå galt.

Er avkarbonisering og energiomstilling mulig? Det spørsmålet er det forbudt å stille

Dette kollektiv-psykologiske massehysteriet (grundig dokumentert i min bok “Klima Antiklimaks” fra 2020 – kjøp og lær) gjør at ingen medier tør å stille kritiske spørsmål. Det ville være like selvdestruktivt som å stille spørsmål om heksene fantes under hekseprosessene. Men det åpenbare spørsmålet alle burde stille, er:

“Er denne energiomstillingen og netto-null-politikken overhodet teknisk, fysisk og økonomisk mulig, og hva er i tilfelle den overbevisningen bygget på?”

Svaret på det er “nei” og “ingenting”, og nettopp derfor er det ingen som stiller spørsmålet. Ingen skal få ødelegge det som ser ut som en dugnad for å redde samfunnet og menneskeheten fra CO2-heksene, men som egentlig bare er et sjørøveri. Offentlige penger er et bytte, og statsminister etter statsminister har åpnet statens skattkiste for sjørøverne som hevder de skal ordne opp. Her blir det “Grønt Industriløft” for den som betaler mest subsidier – og president Biden er med på subsidiekonkurransen med sin “Inflation Reduction Act”.

Husk: Politikernes mål er ikke å skape en ny energiforsyning, men å kutte CO2-utslipp for å redde kloden. Endeløst med “fornybar” energi, hydrogen, grønn omstilling, sirkulærøkonomi, grønne jobber og alt det andre er bare en (garantert) bieffekt av dette målet, mens den ekstreme offentlige pengestrømmen til private profitører er en nødvendig ulempe. See? Alle skal med.

Politikernes mål er ikke å ødelegge økonomien, men å blåse den opp for å skape den grønne fremtiden. Boblen er bra! Sirkulærøkonomi og “build back better” kan ikke feile! “Klimapanikken er en positiv mulighet, og vi må satse nå” er nøyaktig samme argument som under alle andre økonomiske bobler og krakk.

Skjønner du nå hvorfor klimaboblen har blitt så stor og ustoppelig?

Vindparker settes ikke opp for å fange vind og produsere strøm. De settes opp for å fange subsidier og støtte, og produsere aksjeverdier og profitt. Batteribilen din er ikke noe Europas bilfabrikker ønsket å bygge – de ble pålagt å bygge og selge dem. Og vindkrafteventyret i Norge var aldri basert på bedriftsøkonomi. Det var et bestillingsverk fra politikere, som ble overbevist av vindkraftselgere som sa det var lurt. Det samme sa batteriselgerne om batterieventyret. Og DAB-selgere om DAB. For poltitkere er ikke særlig smarte. De kan ikke forklare hvordan en enkel brødrister fungerer, men kan bygge fremtidens energiforsyning. See?

Klimaboblen er imidlertid ikke bare nasjonal og lokal i samtlige departementer og poster på budsjettet. Den er global, og større enn du kan forestille deg: Børshandel med karbonkvoter, (klimakvoter) er et av verdenst mest verdifulle tradingobjekter, til tross for at produktet er verdiløst og fiktivt. Billioner skal overføres fra Vesten til Resten i klimakompensasjon, i tillegg til vanlig bistand. Ekstreme summer brukes på å redde regnskog og hundrevis av andre “klimatiltak” for offentlige penger, uten kontroll på at CO2 faktisk blir kuttet. Alle vil ha en bit av klimakaka.

Forsøket på å “elektrifisere” europeiske samfunn koster tusenvis av milliarder til kraft- og kraftoverføringsbransjen – i stedet for å brukes på velferd og infrastruktur. Kutt i kull- og gasskraftverk skaper global energimangel, og drivstoffprisene øker ytterligere på grunn av klimaavgifter. Det skaper grobunn for at solkraft kan “lønne” seg i vinterland. Selv asfaltbransjen fryder seg over den oljefrie fremtiden gjennom å bygge sykkelveier som ingen trenger.

Alle tjener penger på klimaboblen drevet av offentlige penger

Ingen vil at pengegaloppen skal stoppe. Ingen aner hva “grønt skifte” vil koste, men det spiller ingen rolle. Det er alltid penger nok til klimatiltak. Det blir aldri nok “månelandinger”, vindmøller eller andre fiktive “klimatiltak”. Invester øyeblikkelig og bli søkkrik – for nå haster det mer og mer! Slik fungerer alle pyramidespill og all bobleøkonomi. Og ingen ser hva som er i ferd med å skje.

Tvert om: Siden “ingen” eier skattepengene som øses ut, kan politikerne bare fortsette å pumpe mer og mer penger inn i klimaboblen for å nå sine selvpålagte politiske “klimamål”. Det skaper igjen vilje hos private investorer til å sprøyte sine penger inn i boblen, så den blir enda større. Alle hiver seg på. Ingen vil det skal stoppe. Titusenvis av mennesker har dette som sitt virke bare her i Norge.

Politikerne vil redde kloden med offentlige penger, og private profitører tjener penger på å skape ikke-fungerende og fiktive løsninger som politikerne bestiller. Dette er perfekt symbiose av selvbedrag, svindel, grådighet og korrupsjon. Og siden statlig finansierte klimaforskere har empiriske bevis (Sic!) for en fremtidig klimakatastrofe, er alle varslinger, bekymringer, faresignaler, bremser og kontrollfunksjoner dempet og fjernet, og alle kritikere satt i skammekroken.

For du skjønner: Uansett hvor ødeleggede økonomisk politikk som føres, vil det være enda mer katastrofalt å ikke føre den, for det sier krystallkulen. Det er like genialt som det er profitabelt. En økonomisk “perfect storm” uten sidestykke. For så lenge politikerne er besatt av å nå sine “klimamål”, vil boblen for å løse “problemet” bare vokse og vokse. Men alt sprekker til slutt, for akkurat som i 2008, var produktet verdiløst og målet uoppnåelig.

Derfor er klimapolitikken den største faren menneskeheten har stått overfor. Vent og se.

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone her!”

 

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.