Skjermdump av intern presentasjon for BKK i 2018. Tittelen oppsummerer perfekt hva som er i ferd med å ramme norske strømkunder. Selv om strømmangel og høyere priser er godt for BKK, følger de bare lovene og reglene som klimahysteriske politikere i samtlige partier fra Rødt til FrP har ønsket velkommen og sagt ja til: EU-globalistene og klima-industrien skal nemlig redde både menneskeheten, naturen, og været på Toten i år 2100, så hensikten helliger midlet. Folk pent bare venne seg til «en brutal omstilling» til et grønt paradis.

Forsksriftsendringer er ganske rutinemessig i statsforvaltningen, og 15. april trådte «Forskriftsendring for bedre utnyttelse av strømnettet» i kraft – og hvem kan vel være imot det? Meldingen fra Olje- og energidepartementet er naturligvis pakket inn i tidsriktig språk, og den gode nyheten er at nå blir det mulig å inngå avtaler med nettselskap om vilkår om utkobling, og det kan «bidra til at aktører kan få raskere tilknytning til nettet, og at man unngår investeringer i økt nettkapasitet». Hva er det egentlig som foregår?

Vannkraftlandet Norge forberedes på strømmangel, utkoblinger og reduksjon i strømforsyningen

Forslaget har vært på høring med frist 2. desember 2020. Det kom inn 44 høringssvar, og samtlige høringsinstanser var positive til hensikten med forskriftsendringen. De fleste borgere tenker vel at dette får proffene som leverer strøm ta seg av. De er på ballen, vet sikkert best, og gjør det som er best for nordmenn flest, ikke sant? Vel, under normale omstendigheter ville det vært riktig, men ingenting er normalt lenger i norsk statsforvaltning. Alt handler om å redde jordens klima nå, og alle andre hensyn må derfor vike. La oss se på noen avsnitt fra pressemeldingen:

– Forskriftsendringen trer i kraft 15. april 2021 og innebærer at nettselskap og forbrukskunder kan inngå avtaler om tilknytning til strømnettet med vilkår om utkobling eller reduksjon i strømforsyningen.

Her burde naturligvis samtlige journalister i Norge rykke ut med spørsmålet «Hvorfor skal vannkraft-Norge få en reduksjon i strømforsyningen?».  Dessverre er samtlige subisiderte media lydige mikrofonstativ for myndighetens klimatiltak, og derfor vil ingen stille kritiske spørsmål. Men Document kan svare deg:  «Fordi det skal bygges 10.000 vindmøller i Norge, som kompensasjon for at vannkraften vår skal sendes til EUs for å redde deres ødelagte energiforsyning. Vindkraft skaper nemlig energimangel, og det må håndteres på en eller annen måte.» Vi leser videre fra forskriftsendringen:

– Departementet presiserer at muligheten for tilknytning med permanente vilkår etter forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) §§ 3-1 og 3-2 skal være en frivillig løsning som avtales mellom nettselskapet og uttakskunden. Det skal ikke gis kompensasjon til uttakskunden ved utkobling eller reduksjon i strømforsyningen i tråd med avtalen, ettersom alternativet til en slik avtale er full tilknytning med anleggsbidrag.

Snart får du et tilbud fra nettselskapet ditt, som bare rikfolk har råd til å si nei til

Det varer nok ikke lenge før du får smilende brev fra ditt nettselskap, med et «fantastisk tilbud»: Hvis du aksepterer at nettselskapet kobler ut strømmen din i to timer når det passer dem, får du billigere strøm. Dessuten slipper du å inngå en X% dyrere strømavtale som sikrer deg strøm hele tiden. De rike skal altså få strøm hele tiden – de fattige må velge usikkerhet. Dette er klimasamfunnet som AP, SV, SP, Høyre og alle de andre partene innfører med stor iver – selv om det er «viktig å bekjempe forskjellene». Jadda.

Er du overrasket? Hvorfor det? Dette har vært planen hele tiden. Document har skrevet om det flere ganger, som f.eks. her fra 2019. Dette er grunnen til at Norge som brukte over 12 år på å innføre et enkelt nasjonalt ID-kort, klarte å bytte ut samtlige strømmålere på under to år – og milliardene det kostet var aldri et problem. «Smart-målerne» er nemlig helt avgjørende faktor for fremtidens «grønne» kraftforsyning, hvor mangelen på strøm må fordeles og administreres så ikke strømnettet kollapser, og prisene kan skrus til været.  Stemte du Høyreblokka eller AP blokka ved forrige valg?  Vel, da kan du ikke klage. Du ga dem mandat.

Ser vi litt tilbake til 2018, faller flere biter på plass:  

La oss titte på en «beredskapsplan» fra BKK Nett, med den usedvanlige ærlige tittelen «Energirasjonering» Av Einar Torsvik som var beredskapskoordinator ved BKK. Alle nettselskap er nemlig pålagt å ha rasjoneringsplaner, og selv om det fremgår av denne presentasjonen at BKK ikke liker tanken på å behandle kunder på denne måten, så må de jo følge lover og regler. Her kan du lese interessant informasjon som f.eks:

– Kunder får tildelt ukekvoter basert på historisk forbruk fra uke 1 til uke 20: Eksempel med 50 % reduksjon: «I uke 4 i fjor brukte du 400 kWh – i uke 4. I år må du i uke 4 begrense deg til å bruke 200 kWh».  Og «Overforbruk prises med markedspris xx øre/ kWh + rasjoneringstariff xx kr/ kWh».

Velkommen til Grønn Omstilling. Er du fortsatt like begeistret for klimahysteriet?
Norge er altså inne i en prosess, hvor befolkningen skal lures, tvinges og vennes til at strøm er et lukusgode, med priser som vil følge tilbud og etterspørsel. Og siden vår strømforsyning er en del av EUs strømforsyning gjennom ACER og overføringskablene, vil det alltid være strømmangel. I Tyskland har»grønt skifte» gitt strømpriser over tre kroner per kilowattime – noe som vil øke strømregningen for et lite rekkehus fra fortidens rundt 7.000,- kroner året (med 0.33 øre pr KwH) til rundt 60.000 kroner, pluss avgiften «nettleie» for å bygge enda flere vindmøller naturligvis.

Og så absolutt ingen skal motsette seg «omstillingen»: Alle partier fra Rødt til Frp, har gått inn for at samfunnet «må elektrifiseres» – hvilket så langt har medført at alle fyringsanternativer som parafin, gass og olje, har blitt forbudt – til glede for private strømleverandører. Og snart følger nok vedfyring, dieselaggregater med. Sannsynligvis sammen med forbudet mot å selge nye bensin- og dieselbiler i 2025. Fordi klima.

Et skifte av grønne sedler – fra deg til dem

Mange klamrer seg dessverre fortsatt til troen på at klimahysteriet handler om naturvern og vitenskap. Men stadig flere fornuftige og oppegående nordmenn innser at de har blitt lurt: Klimahysteriet har aldri handlet om å redde verden eller berge naturen. Det handler om penger, makt og prestisje. Globalistpolitikere og EU vil ha frihet til å gjøre som de vil med samfunnet, og kapitalkrefter vil ha fri tilgang til klimasubsidier og offentlige oppdrag. Hvorfor skulle ellers NHO og næringslivstoppene plutselig bli MdG-politikere, med fokus på «grønn omstilling»?

Pengegutta utnytter de mulighetene som byr seg, og ALT blir mulig når det haster å redde kloden fra katastrofe, og «det er umoralsk å tvile» som Gro Harlem Brundtland formulerte det. Derfor er næringstoppene og energisektoren i Norge ekstremt opptatt av at Norge oppfyller sine klimaforpliktelser rundt Parisavtalen, og de bruker utrolige summer på PR, reklame og propaganda mot miljøvernorganisasjoner og publikum. Eller som Statkraft sier det i sine vakre og velproduserte TV-reklamer:

– Skal vi løse klimakrisen, må verden omstille seg. Da må vi bruker mer fornybar energi i industrien, og når vi reiser til lands og til vanns. Fornybar energi er ikke bare en del av løsningen, det er selve løsningen.  Fremtiden bestemmer. Statkraft.

Og dermed stemmer flertallet for enda mer samfunnseksperimenter og selvskading.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.