President Donald Trump innførte en streng immigrasjonspolitikk, som etterfølgeren Joe Biden nå vil slå en strek over. Her blir en gruppe migranter tvunget tilbake over grensa til Mexico i juli 2019. Foto: AP / NTB

President Joe Biden omgjør nå det han omtaler som forgjengerens feilslåtte immigrasjonspolitikk og vil gjøre USA til et mer inkluderende samfunn.

Tirsdag undertegner Biden en rekke presidentordrer som vil gjenåpne USA for innvandrere og gjøre det enklere for 9 millioner som alt befinner seg lovlig i landet, å få amerikansk statsborgerskap.

Biden har varslet full gjennomgang av alle de juridiske hindrene Donald Trump innførte på området og har gjort det klart at han vil føre en langt mer inkluderende politikk enn sin republikanske forgjenger.

– Gjennomgangen vil trolig resultere i dramatisk politisk kursendring. Målet er å gjenopprette tilliten til vårt lovlige immigrasjonssystem og å fremme integrasjon av amerikanere, sier en høytstående tjenestemann i Biden-administrasjonen.

– President Trump var helt fokusert på muren mot Mexico og gjorde ingenting for å løse de grunnleggende årsakene til at folk ankommer grensa vår i sør, legger han til.

– Det var en begrenset, bortkastet og naiv strategi, og den feilet, sier tjenestemannen.

Vil gjenforene barn med foreldre
Biden lovet i valgkampen å etablere en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med å gjenforene migrantfamilier som ble skilt som følge av endringene Trump innførte i 2018.

Trumps politikk innebar at voksne som tok seg inn i USA på ulovlig vis, kunne tiltales og deporteres. Barna deres ble deretter plassert i egne mottak og leirer i USA, noe amerikanske myndigheter fikk massiv internasjonal kritikk for.

Trump ble tvunget til å reversere deler av politikken, men hundrevis av barn som ble skilt fra foreldrene med tvang, sitter fortsatt innesperret i USA.

Det er foreløpig uklart om Biden-administrasjonen vil åpne for at disse barnas foreldre får opphold i USA, noe arbeidsgruppen skal ta stilling til.

Lettere å få statsborgerskap
Biden undertegner tirsdag også en presidentordre som gjenåpner en mekanisme som ble innført av president Barack Obama, der migranter kunne søke om opphold i USA fra hjemlandet og dermed slippe å legge ut på en farefull ferd nordover, ofte i menneskesmugleres vold.

En tredje presidentordre vil fremme integrasjon av migranter som alt har lovlig opphold i USA og gjøre det enklere for dem å bli fullverdige statsborgere. Dette gjelder over 9 millioner immigranter.

Trump åpnet i august 2019 for at man kunne nekte statsborgerskap til slike immigranter dersom de mottok sosialhjelp, som for eksempel bostøtte.

Bidens nye immigrasjonspolitikk vil trolig bli hilst velkommen av venstresida i Det demokratiske partiet, som også jublet da han stanset utvidelsen av muren mot Mexico og gjenåpnet USA for statsborgere fra en rekke muslimske land.

Kjøp Asle Tojes bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂