Karavaner med tusenvis av mennesker er allerede på vei opp fra Honduras gjennom Guatemala og Mexico til USA. Bildet er tatt 16. januar. Foto: Sandra Sebastian/AP/Scanpix

Allerede i sine første dager i Det hvite hus har Joe Biden planer om å sende en omfattende innvandringsreform til Kongressen.

Ifølge folk som er i kontakt med teamet til Biden og Kamala Harris, inkluderer reformpakken en mulig vei til statsborgerskap for 11 millioner innvandrere som er ulovlig i USA.

Pakken omfatter også en raskere vei til statsborgerskap for flere hundre tusen unge som kom ulovlig til USA som barn, og som i dag nyter en viss beskyttelse under DACA-reglene.

Det åpnes trolig også for raskere statsborgerskap for helsearbeidere i frontlinjen under koronapandemien, hvorav svært mange er immigranter.

Ikke økt grensesikkerhet

Til forskjell fra mange tidligere forsøk på innvandringsreform som demokrater og republikanere har vært sammen om, inkluderer Bidens pakke ingen planer om økt grensesikkerhet.

Det sier Marielena Hincapié, som er direktør for et senter for juridisk hjelp til immigranter, som er blitt rådspurt av Bidens team.

At en passus om økt grensesikkerhet ikke er inkludert i forslaget, er ifølge Hincapié trolig en lærdom fra Barack Obamas mislykkede forsøk på å få igjennom en reform ved å tilby republikanerne strengere grenseovervåking mot å godta en innvandringsreform.

Mest omfattende

Planen blir den mest omfattende siden Ronald Reagan i 1986 ga 3 millioner ulovlige immigranter lovlig status.

Bidens plan åpner for at ulovlige innvandrere kan få oppholdstillatelse etter fem år og amerikansk statsborgerskap etter ytterligere tre år.

Selv om Demokratene nå får et knapt flertall i begge Kongressens kamre, blir det trolig likevel mye strid og tautrekking om reformen, med motstand fra konservative velgere og innvandringsmotstandere.

I mellomtiden venter Hincapié at Biden gjør noen enkle vedtak, som å utvide DACA, oppheve forbudet mot at muslimer får komme til USA, og endre regelen om at man ikke får oppholdstillatelse om man selv eller ens barn som er amerikanske statsborgere benytter seg av amerikanske velferdstiltak.

Uventet ambisiøst

Mange innvandringsaktivister er overrasket over hvor omfattende og ambisiøs planen er. Mange har spådd at Biden ville gå forsiktig fram når det gjelder innvandring i begynnelsen av sin periode.

Kongressrepresentant Raul Ruiz fra California sier at det er på tide med en omfattende innvandringsreform etter at en «konstant hamring» av dehumaniserende retorikk har ført til økt oppslutning om hvit-makt-holdninger under Donald Trump-administrasjonen.

Da Trump skilte over 5000 barn fra foreldrene sine i 2017, kom det til kraftig fordømmelse både internasjonalt og i USA. Politikken ble etter hvert droppet, men ikke før mange voksne var deportert tilbake til Mellom-Amerika uten barna sine. Noen er ennå ikke sammen igjen.

Stemningen har endret seg

Leon Rodriguez, som var sjef for USAs innvandringsmyndigheter fra 2014 til 2017, sier at stemningen i USA når det gjelder innvandring er annerledes enn før Trump.

– Jeg tror det var mye i håndteringen av innvandring under Trump-administrasjonen som skapte uro hos mange amerikanere, og det skaper en annen holdning og et nytt politisk spill, sier han.

– Innvandringspolitikk kommer ikke lenger til bare å dreie seg om murer og å holde folk i Mexico, sier han og legger til at grensemyndighetene må fokusere mer på våpensmugling, narkotika og kriminelle.

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.