Asylsøkere venter i matkø i Tijuana i Mexico mens de venter på beskjed om de kan komme inn i USA for å søke asyl. Foto: Gregory Bull / AP / NTB

En av de første tingene president Joe Biden gjorde etter at han flyttet inn i Det hvite hus, var å sette en stopper for den stramme linjen overfor migrantstrømmen fra sør, som president Donald Trump sto for. Mexico frykter konsekvensene. Migrantene er blitt handelsvare for de gjengkriminelle.

På den ene siden ser Mexico fram mot å slippe unna de byrdene i grenseområdene mot nord som ble en følge av Trumps strenge politikk. Men samtidig må Mexico forberede seg på en økende strøm av migranter sørfra, nå som Biden åpner grensene.

Biden er migrantenes president

Trykket mot USAs grense til Mexico har økt voldsomt siden Biden tok over 20. januar, skriver Reuters. Mexico ber nå USA om hjelp til å begrense strømmen av migranter sørfra, ved å tilby bistand til land i Sentral-Amerika, hvor de fleste migrantene kommer fra.

“They see him as the migrant president, and so many feel they’re going to reach the United States,” Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador said of Biden the morning after a virtual meeting with his U.S. counterpart on March 1.

“We need to work together to regulate the flow, because this business can’t be tackled from one day to the next.”

På bakgrunn av vitnemål og etterretning vet man at kriminelle gjenger bruker mange ulike metoder for å utnytte migrantstrømmen mot USA. Dette bekymrer Mexico, som i en årrekke har vært plaget av ekstremt voldelige kriminelle gjenger som står bak en drapsbølge nesten uten sidestykke i landets moderne historie.

Så og si umiddelbart etter at Biden ble innsatt, kunne meksikanske tjenestemenn merke en endring.

One Mexican official familiar with migration developments, who spoke on condition of anonymity, said organized crime began changing its modus operandi “from the day Biden took office” and now exhibited “unprecedented” levels of sophistication.

En meksikansk tjenestemann som er kjent med utviklingen av migrasjon, og som snakket på betingelse av anonymitet, sa at organisert kriminalitet begynte å endre sin modus operandi «fra den dagen Biden tiltrådte» og nå utviste «enestående» nivåer av raffinement.

That includes briefing clients on the latest immigration rules, using technology to outfox authorities, and disguising smuggling operations as travel agencies, assessments showed.

Det inkluderer å orientere klienter om de siste innvandringsreglene, bruke teknologi til å lure myndigheter, og skjule smugleroperasjoner som reisebyråer.

Migranter som handelsvare

Migranter har blitt en handelsvare, like verdifulle som narkotika, ifølge en offisiell tjenestemann. Narkotika smugles og mennesker kidnappes for løsepenger.

Higher concentrations of migrants in border areas have encouraged gangs to recruit some as drug mules, and kidnap others for money, said Cesar Peniche, attorney general of Chihuahua, the state with the longest stretch of U.S. frontier.

Both Mexican and U.S. policy should be more clear-cut so as not to spur illegal immigration, he told Reuters.

Høyere konsentrasjoner av migranter i grenseområder har oppmuntret gjenger til å rekruttere noen som narkotika-muldyr, og kidnappe andre for penger, sa Cesar Peniche, justisminister i Chihuahua, staten med den lengste strekningen av den amerikanske grensen.

Både meksikansk og amerikansk politikk bør være tydeligere for ikke å anspore ulovlig innvandring, sa han til Reuters.

Meksikansk etterretning anslår at de kriminelle gjengene tar i overkant av 3000 USD for å smugle en enslig mindreårig migrant fra Sentral-Amerika inn i USA. For afrikanere er prisen 20.000 USD, og «asiater» må også betale dyrt for gjengenes tjenester.

One evaluation set out concerns there could be a significant influx in migrants from outside the region – the Caribbean, Asia, Africa and the Middle East – as coronavirus-led border restrictions begin easing.

Even as Mexicans hail Biden’s cancellation of work on Trump’s border wall, some officials say it is time Mexico returns to an idea the government raised in 2019: improving the infrastructure along its own southern border with Guatemala.

En evaluering beskrev bekymring for at det kunne bli en betydelig tilstrømning av migranter fra utenfor regionen – Karibien, Asia, Afrika og Midtøsten – når de korona-relaterte grense-restriksjonene begynner å avta.

Selv når meksikanere hyller Bidens kansellering av arbeidet på Trumps grensemur, sier noen tjenestemenn at det er på tide at Mexico kommer tilbake til en idé regjeringen reiste i 2019: nemlig en forbedring av infrastrukturen langs Mexicos egen sørlige grense til Guatemala.

Mexico hyller altså Biden for å stanse den planlagte utbyggingen av muren på grensen mellom USA og Mexico, mens de samtidig diskuterer lignende tiltak ved sin egen sørlige grense mot Guatemala. I januar ble migranter på vei mot USA møtt med tåregass i grenseområdet mellom Mexico og Guatemala.

Biden hylles i de aller fleste medier i Vesten for sin «humane» innvandringspolitikk. Amerikanske arbeidere og ofre for den importerte gjengkriminaliteten må betale prisen.

Kjøp Asle Tojes bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.