At Big Tech skulle overgå fantasiene i «1984» av George Orwell, er for mange en ventet utvikling. Prager University forklarte i en video med Brent Bozell i fjor sommer hvordan internett tok steget fra å være frigjørende til å bli autoritært.

Det er altså beretningen om et varslet digitalt diktatur vi har her. Og det vi ser utspille seg i disse dager, er en digital krig. Det Amazon, Apple, Google, Facebook og Twitter holder på med nå, er cyberforsvar mot dem som måtte utfordre deres hegemoni.

PragerU har hatt det samme tvetydige forholdet til Big Tech som mange andre konservative aktører:

Big Tech bidro først til deres suksess med sine tjenester, men vendte seg siden mot dem – med varierende grad av fiendtlighet. Mens en viss engelsk aktivist ble digitalt ble fjernet like effektivt som Stalin fjernet fysiske mennesker, ble andre bremset, satt i skyggen, fjernet fra søkelister og på andre måter henvist til hundehuset.

YouTube gav PragerU sjansen til å nå ut til millioner, men oppdaget siden at de ikke likte det konservative innholdet der, og gjorde flere av videoene til gjenstand for hard eller myk sensur.

PragerU er uansett et skattkammer for den som vil forstå konservativ tenkning. I de nyeste videoene taler Nikki Haley godt om å stå opp for sine ideer, og Brent Bozell fillerister det grønne maktapparatet han kaller Big Green.

Lee Harris så allerede i 2010 hva som skjedde:

Det som utløste Tea Party-opprøret var en økende misnøye med å leve i et samfunn hvor en liten gruppe stadig har befestet sitt monopol på produksjon og distribusjon av meninger, å avgjøre hvilke ideer og hva slags politikk som bør ses positivt på, samt hvilke politiske kandidater som skal få velvillig medieomtale. Enda mer misliker Tea Party-opprørerne den harde sensuren som utøves av denne eliten hva angår grensene for akseptabel offentlig diskusjon. De som har makt til å dømme en oppfatning som «upassende» trenger ikke ta seg bryet med å tilbakevise den, de trenger ikke engang undersøke den. De kan simpelthen få den av veien.

 

 

Følg Document på Parler.

 

Følg Document på MeWe.