NGO’en Judicial Watch har fått utlevert dokumenter som viser at Demokrater i California la press på Big Tech for at de skulle sensurere historier som kunne være skadelige for Biden. Blant annet ble youtube presset til å fjerne en video som viste farene ved poststemmer.

Conservative watchdog group Judicial Watch on Tuesday announced it received 540 pages and additional documents from the California Secretary of State revealing how state officials pressured and coordinated with Big Tech to censor and remove Americans’ 2020 election posts to help the Biden campaign.

Henvendelsene gikk gjennom PR-selskapet SKDK, som hadde Biden-kampanjen som klient.

Ironisk nok har Judicial Watch fått utlevert papirer som viser at deres leder, Tom Fitton, ble sensurert av YouTube etter påtrykk fra Demokratene.

The California Secretary of State actually flagged a video from Judicial Watch president Tom Fitton discussing dirty voter rolls and ballot harvesting schemes.

The newly uncovered document shows California state officials contacted YouTube directly and told them to remove Fitton’s video. YouTube responded by deleting Fitton’s video on September 27, 2020.

Judicial Watch har spesialisert seg på å bruke Freedom of Information Act, Offentlighetsloven, og bringer sine saker inn for domstoler som kan pålegge myndigheter å utlevere de relevante dokumenter.

Internkorrespondansen viser hvordan Sannhetsministeriet vokser frem: Ord som misinformasjon skal dekke over sensur. Kontorer som har med datasikkerhet å gjøre får i oppgave å overvåke nettrafikken. Men de får problemer med innhold som de er usikre på, i ett tilfelle om noe er alvor eller spøk. Dette er klassisk autoritært styre som blir usikker på hva som er hva og dermed avslører seg.

Det korrespondansen avslører er de tette båndene mellom Demokrater i posisjon i California og Big Tech og samarbeidet om det som ikke kan kalles noe annet enn sensur og politisk undertrykkelse, og det i en valgkampanje.

Judicial Watch: Documents Show California State Officials Coordinated with Big Tech and Biden Campaign to Censor and Remove Americans’ 2020 Election Posts


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.