Det som utløste Tea Party-opprøret var en økende misnøye med å leve i et samfunn hvor en liten gruppe stadig har befestet sitt monopol på produksjon og distribusjon av meninger, å avgjøre hvilke ideer og hva slags politikk som bør ses positivt på, samt hvilke politiske kandidater som skal få velvillig medieomtale. Enda mer misliker Tea Party-opprørerne den harde sensuren som utøves av denne eliten hva angår grensene for akseptabel offentlig diskusjon. De som har makt til å dømme en oppfatning som «upassende» trenger ikke ta seg bryet med å tilbakevise den, de trenger ikke engang undersøke den. De kan simpelthen få den av veien.

Lee Harris (2010)