Intellektuelle kritikere av Tea Party-bevegelsen angriper den som oftest for dens mangel på ideer, særlig nye ideer, og disse kritikerne har et poeng. Men poenget de gjør avslører dem selv vel så mye Tea Party-bevegelsen. Bak kritikken ligger det en uuttalt forutsetning som faller ganske naturlig for amerikanske intellektuelle, nemlig at en politisk bevegelse burde […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.