Som vi har nevnt tidligere har Facebook i en lengre periode begrenset vår trafikk på Facebook. Dette har store konsekvenser for Documents økonomi, siden våre reklameinntekter blir bestemt på bakgrunn av antall lesere. Bakgrunnen for at Facebook gikk til dette skrittet var at Document i 2019 skrev noen saker om Voldemort (mannen hvis navn ikke kan nevnes) som også ble publisert på Facebook.

Dette er et såkalt «brudd på retningslinjene», og viser at Facebook søker flere år tilbake i tid for å finne påskudd til å stenge konservative stemmer ut fra den offentlige debatten

Nå følger YouTube opp og øker presset. Torsdagens sending på Doc-TV er nå helt fjernet fra YouTube.

Saken som slettes av YouTube tok for seg hvordan Big Tech og Big Business i USA på mange måter er i lomma på Kina. Også toppbyråkrater som dr. Fauci virker å prioritere kinesiske interesser framfor det som er best for USAs innbyggere. Pengene rår, skruplene er ikke-eksisterende. Motstemmer fjernes over en lav sko. Selv president Trump ble utestengt av de nye tech-oligarkene.

Som redaktør Rustad skrev i sin tekst som ledsaget sendingen:

Før pandemien var det registrert 380.000 kinesiske studenter ved amerikanske universiteter. De utdannes i USA, universitetene blir rike, og forskerne beveger seg mellom begge land, og tilfører det kommunistiske regimet uvurderlig know-how og patenter, teknologi som kineserne bruker ikke bare til økonomisk ekspansjon, men også militær. USA risikerer å bli degradert av en stormakt som har brukt deres egne ressurser. Det er som håndbak. Den sterkeste tvinger den andre ned og ingen ville finne på å gjøre motstand mot den sterkeste.

Når det som var et demokrati åpner alle sluser for et totalitært regime, blir friheten til en fiende. Det samme har skjedd med islam i Europa.

Dette er den egentlige lærdommen vi kan notere oss. I åpne systemer har de totalitære en fordel.

Også YouTube skylder på at Document har brutt med selskapets «Community Guidelines», uten at de spesifiserer nærmere hva dette innebærer. Men Big Tech har blitt så mektige at de ikke engang gidder å forklare for kundene hvorfor de blir utestengt.

Noe av årsaken er trolig at YouTube ikke betrakter Document og andre brukere som kunder, men som selve produktet de lever av å selge informasjon om, og reklame til.

Derfor møter du følgende hvis du via Documents sider går inn på saken for å se videoen:

 

Dette er en av flere grunner til at Document er helt avhengig av at lesere som verdsetter arbeidet vi gjør er villige til å bidra, også økonomisk. Det beste er selvsagt de som har råd og lyst til å abonnere, dette gir forutsigbarhet og gir oss muligheten til å utvide, forbedre oss, og ta pulsen på hva som skjer i en kaotisk og uoversiktlig verden.

De som har dårlig råd kan hjelpe oss ved å dele sakene våre, informere om arbeidet vi gjør, og kanskje bidra med en slant i ny og ne når økonomien tillater det.

Uten hjelp fra leserne kan vi ikke overleve. Staten har ingen pressestøtte å tilby, og Document ønsker heller ikke å gjøre seg avhengig av offentlige tilskudd.

Kampen mot Big Tech, woke-fascismen, statsfinansierte hovedstrømsmedier og migrasjonslobbyen er som kampen mellom David og Goliat. Men Document gir ikke opp. Vi kjenner vår bibelhistorie, og vet hvem som gikk seirende ut av den kampen.

Videoen son YouTube slettet ligger fortsatt ute på Rumble, men det krever at man registrerer seg.