En ny og voksende trend i Silicon Valley er store tech-selskaper som ikke vil la sine politiske motstandere bruke tjenestene deres. Dette kan skape økonomiske problemer for aktører som ikke er woke nok.

Nå tilbyr til og med enkelte slike selskaper sine kunder å redde seg ved å tilstå sine synder, skriver Carrie Clark i Spiked.

Yes, you read that right. US crowdfunding platform Patreon, valued at $4 billion, now has a clause in its Community Guidelines on ‘renouncements’.

Retningslinjene gir Patreon makt til å kansellere brukere og dermed fjerne deres inntekter av en rekke grunner. Men hvis brukerne uttrykker anger for sine synder til Patreons «Trust and Safety»-team, kan de kanskje få gjenopprette sin tilgang til kontoene sine.

Patreon lover til og med sjenerøst å «utdanne» kreatører som har det plattformen anser for å være problematiske synspunkter.

Alle forstår hva slags synspunkter Patreon ikke aksepterer. I 2018 kansellerte selskapet flere konservative kommentatorer. Podcasteren Sam Harris sa opp sin Patreon-konto fordi han mente selskapet utestengte folk de var politisk uenige med.

Også enkelte banker følger i det samme sporet, og utnytter sin økonomiske makt for å ta knekken på konservative stemmer. Enkelte myndigheter bidrar også, som da myndighetene i Canada stengte bankkontoene til mange av truckerne som demonstrerte mot vaksinekravene under pandemien.

PayPal fører den samme politikken, noe Document har omtalt.

PayPal er ikke til å stole på, hevder Revolver News

Clark er tilknyttet Free Speech Union (FSU), og har skrevet en lengre gjennomgang av hvordan dette foregår hos FSU, som selv opplevde å bli utestengt av PayPal i september. Hun opplevde at betalingskanalene brukte et vagt og subjektivt språk i sine retningslinjer.

De nevner som regel begrepet hatefulle ytringer (hate speech). I tillegg nevnes kodeord og slagord som kan tolkes som støtte til politiske overbevisninger selskapene ikke støtter.

Denne tilnærmingen gir disse selskapene store muligheter til å nekte tjenester til brukere, potensielt kun basert på det som selskapene oppfatter som kjetterske politiske synspunkter.

Det fremlegges sjelden noen beviser. Men ofte handler det om grupper som er skeptiske til det myndighetene anser som de korrekte meningene om identitetspolitikk og covid-19.

Kritiske synspunkter blir ofte omtalt som «hatefulle», mens det egentlig dreier seg om ren politisk motstand.

Slike utestengelser kan ha store konsekvenser for mange som er avhengige av å bruke disse tjenestene for å finansiere driften sin. Da FSU ble utestengt av PayPal, risikerte de å miste en tredjedel av inntektene sine, ifølge Clark.

Massive protester førte til at PayPal åpnet kontoene til FSU etter kort tid, men slike hendelser må forventes også i fremtiden.

Men andre er ikke like heldige.

De fleste brukere som blir forfulgt for å si noe som anses som politisk ukorrekt, vil ikke kunne svare slik FSU gjorde, noe som betyr at PayPal-kontoene deres blir permanent stengt. Dette viser den vilkårlige, autoritære makten disse selskapene har i dag.

Ingen har stemt på ledelsen i PayPal eller Patreon, eller Facebook og Google, for den saks skyld. Allikevel føler disse Big Tech-selskapene at de har rett til å undertrykke sine politiske motstandere, og er som regel bemannet av sterkt venstreorienterte og woke mennesker.

Dessuten er de ikke fornøyd med kun det som skjer som kan knyttes til betalingstjenestenes plattformer. GoFundMe undersøker for eksempel hva kundene deres ytrer på sosiale medier.

Også Patreon skriver i sine retningslinjer at de krever retten til å undersøke hva man gjør utenfor plattformen.

Man kan altså utestenges for å skrive noe selskapene ikke liker på andre sosiale medier.

Patreon foretrekker LGBTQIA-aktivister, som beskrives som utrolige personer som driver verden fremover,

Enkelte politikere er i ferd med å reagere på dette maktmisbruket, deriblant Sally-Ann Hart, som representerer De konservative i det britiske parlamentet. Hun ønsker at myndighetene skal forby slike utestengelser av politiske motstandere.

Clark håper flere politikere følger etter, og avslutter slik:

Vi må minne yppersteprestene hos PayPal og Patreon om at deres høye ambisjoner har grenser. Den britiske offentligheten trenger ikke leksjoner i politisk renhet fra slike som PayPal. Vi må ikke la uvalgte selskaper kontrollere premissene for den politiske debatten.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.