Antirasistisk Senters leder Rune Berglund Steen.

Antirasistisk Senter ble i dag nødt til å trekke sin skandaløse omtale av FrP på sine skolenettsider, hvor FrP ble fremstilt som i slekt med fascistiske bevegelser.

I omtalen av FrP,  som måtte fjernes, kom ARS med følgende utsagn om fascismens vesen:

«Det er for øvrig et vanlig resonnement at man ser fascistoide trekk hos de andre, men ikke hos seg selv».

Dette er helt riktig. Og dette gjelder til fulle ARS selv og organisasjonens egne konspirasjonsteorier. Men det ser de ikke selv.

For i omtalen av FrP og andre lovlige europeiske partier,  på organisasjonens nettsider «aldrimer22.juli» for 1. – 10. trinn i grunnskolen og videregående skole, leverer ARS en nokså oppsiktsvekkende fremstilling av virkeligheten i dagens Europa.

«I moderne tid ser det ut som om fascistisk ideologi står sterkere i Europa enn noen gang tidligere. I land etter land kommer fascistiske partier, eller partier som ser ut til å ha nært slektskap til fascistisk ideologi, til makten. Det er mange som mener at det svenske partiet Sverigedemokratene er et fascistisk parti. Det samme gjelder det greske Gyllent Daggry, ungarske Jobbik, franske Front National, danske Dansk Folkeparti, finske Sannfinnene osv.»

skriver ARS for elever fra 8. til 10. trinn om den politiske situasjon i Europa, under avsnittet «Fascismen» i kapittelet «Lær av historien», som den famøse omtalen av FrP var en del av.

Fremveksten av lovlige og folkelige partier og bevegelser, som Sverigedemokratene og Rassemblement National (tidligere Front National), beskrives for tretten-fjortenåringer som at Europa er truet av en fascistisk maktovertagelse.

Faktagrunnlaget for påstandene er som følger: «det ser ut som» og «mange mener at».

ARS skaper inntrykk av at påstandene «fascismen brer om seg» og «har kommet til makten flere steder i Europa» er dokumenterte sannheter, gjennom å plassere disse påstandene inn i en historisk fakta-kontekst.

For dette blir ARS premiert med 5,1 millioner årlig av folks skattepenger.

Se for deg at noen skrev at «islam er beslektet med fascistiske bevegelser», «islam er i ferd med å komme til makten i Europa» og «islam kan sammenlignes med fascismen» fordi «det ser ut som» og fordi «mange mener at det er slik». Og plasserte dette inn i en tilsynelatende etterrettelig historisk fakta-kontekst og la dette frem for norske skolebarn, og forlangte å få fem millioner av staten for å spre budskapet.

Påstandene om islams angivelige maktovertagelse i Europa finner en faktisk også på ARS skolenettsider.

Men da som en farlig konspirasjonsteori, som finnes blant europeere på høyresiden.

«Konspirasjonsteorien fremmes primært av høyreekstreme blogger og nettsteder. Teorien var også en sentral del av det ekstreme politiske manifestet som ABB spredte»

ARS advarer mot slike konspirasjonsteorier. De skaper fordommer og hat mot folkegrupper, og fører til vold og folkemord, forklarer de.

Dette burde organisasjonen ta til etterretning.

For Antirasistisk Senter, som vil få videreført 5,1 millioner i statlig støtte i år for sitt opplysningsarbeid blant norske barn og ungdommer, tillegger gjerne andre å skape farlige og voldslegitimerende konspirasjonsteorier.

Men ser ikke at de gjør det samme selv.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.