Natt til 27. mars 2017, vart verdas nest største gullmynt – «Big Maple Leaf» – stolen frå Bodemuseet i Berlin. Sidan 2010 har mynten (utlånt av ein samlar), befunne seg i Myntkabinettet i museet. Med ein diameter på 53 cm og tjukkelse på tre cm, har mynten ein marknadsverdi på 3,75 millionar Euro (ca 37 millionar kroner).

Tjuveriet skapte overskrifter på verdsbasis, og vert rekna som eitt av dei mest spektakulære innbrota i Berlin si nyare historie. Med enkle virkemidlar (øks, stige, tau, trillebår, skateboard) klarte tre menn å knuse sikkerheitsglaset og å buksere den hundre kilo tunge mynten – først på skateboard (!) og seinare på trillebår – til den nærliggjande parken Monbijou. Der har dei truleg hatt ein fluktbil ståande.

Rettssaka startar neste torsdag
Dei anklaga er Wayci R. (24), bror hans Ahmed R. (20) og deira fetter Wissam R. (22). Sikkerheitsvakt ved museet, Denis W., er også anklaga. Utan hans hjelp, kunne ikkje kuppet ha blitt utført. Mellom anna opplyste han tjuvane om at ei av personalgarderobene ikkje var tilknytta alarmsystemet. Og det var her dei tre braut seg inn.

Videobevis
Ifølgje tiltalen, basert på videobevis og DNA-prøver, kan ein følgje dei tiltalte frå S-banestasjonen Hackescher Markt, vidare langs jernbanespora mot «museumsøya», der Bodemuseet er eitt av fem museer. Det går også fram frå overvakingskamera ved S-banestasjonen, at dei hadde forsøkt seg to netter tidlegare. Litt over klokka tre om natta, brukte dei mistenkte ein stige for så å bryte seg inn i nemde usikra garderobe.

DNA-bevis
I Minbijouparken fann politiet utstyret forbrytarane hadde brukt, og ved hjelp av DNA-prøver, vart dei tre frå familien R. arresterte fire månadar seinare. Kva som hende med gullmynten, er derimot uklart. Truleg er han stykka opp, kanskje smelta om, og vidareseld i delar.

Kun fem eksemplar
Mynten er eitt av totalt fem eksemplar som vart prega i Canada i 2007. Ein av myntane tilhøyrer dronning Elisabeth (det er hennar profil vi ser på mynten), to skal befinne seg i Emiratane og den siste tilhøyrer ein spansk samlar.

Kupp nummer to
Om dei tre frå klanen vert funne skuldige, er dette det andre spektakulære kuppet «Olsenbanden» har utført. I oktober 2014 let klanmedlemer seg låse inne i banken «Sparkasse» i Mariendorf. Der opna dei meir enn 100 bankboksar, og kom seg unna med verdiar på nærare ti millionar euro.

Politiet slo tilbake
I juli i fjor konfiskerte politiet heile 77 eigedomar tilhøyrande klan «R.». Verdien av desse vert estimert til ni millionar euro. Finansieringa til eigedomane kjem frå illegale transaksjonar, narkotika-omsetjing og annan kriminell verksemd.

Dom i slutten av mars
Sidan tre av dei tiltale var ungdomar då innbrotet vart utført, er det ungdomskammeret i distriktsretten (Landgericht) som handsamar saka. Det er satt av tolv forhandlingsdagar, og dom er venta å finne stad i slutten av mars.

Kjelde: Berliner Zeitung

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.