Tavle

Redd Barna Norge sier til Document at vår artikkel Dokumentasjonen av et kriminelt samarbeid gir et misvisende inntrykk av hva organisasjonen har foretatt seg i sakens anledning. Omtalen som bestrides, er denne:

Det går også frem at organisasjonen Save the children har meldt fra til myndighetene om uregelmessigheter begått av andre NGO-er. En av undercover-agentene befant seg da også om bord på Save the childrens fartøy Vos Hestia, som han hadde infiltrert for å dokumentere det som skjer til havs og innhente vitnesbyrd om situasjonen.

I saken fremstår det som om Redd Barna har ansatt undercover-agenter på sine skip, men det stemmer ikke, innvender organisasjonen. Det stemmer heller ikke at Redd Barna har varslet italienske myndigheter, sier kommunikasjonssjef Line Hegna:

Personene som skal ha varslet myndighetene, er ikke ansatt av Redd Barna. Påstandene er rettet mot skipet Vos Hestias innleide sikkerhetspersonell. Disse er kun leid inn for å sørge for sikkerheten på redningsskipet Vos Hestia, ikke som undercover-agenter. Vi vet ikke om det stemmer at de har varslet italienske myndigheter om hvordan andre frivillige organisasjoner opererer. Vi vil gjennomføre egne undersøkelser for å komme til bunns i saken.

Vi vil også legge til at Redd Barna har alltid hatt et åpent og godt samarbeid med italienske myndigheter, og vårt arbeid er helt i tråd med italiensk lov. Om noen organisasjoner bryter loven, så er det en sak for myndighetene. Redd Barna understreker at det er et stort humanitært og akutt behov for å redde folk fra drukningsdøden i Middelhavet.