Nytt

Save the Childrens fartøy «Vos Hestia» har plukket opp migranter i havet utenfor Libya den 18. juni 2017. Om bord er en italiensk politimann som samme dag har dokumentert samrøre mellom menneskesmuglere og frivillige. Foto: Stefano Rellandini / Reuters / Scanpix.

 

Spesialagenten som dokumenterte samarbeidet mellom menneskesmuglere og den tyske NGO-en Jugend Rettet, hadde infiltrert Save the Childrens fartøy «Vos Hestia» ved å ta hyre som mannskap om bord i førti dager, skriver Corriere della Sera. Med stor diskresjon lyktes det ham å samle inn bevismateriale til påtalemyndighetens etterforskning av organisasjonen for menneskesmugling.

Beslutningen om å utføre det hemmelige oppdraget ble tatt i mai. Etterforskningsteamet ledet av visepolitimester Maria Pia Marinelli hadde i mer enn sju måneder arbeidet for påtalemyndigheten i Trapani for å undersøke påstandene fra enkelte frivillige fra Save the Children. Tallrike indisier på mulige forbindelser mellom frivillige og kriminelle organisasjoner er blitt samlet inn.

En av organisasjonene i kikkerten er Jugend Rettet. Men indisier er ikke nok, det behøves beviser som holder i en rettssal. Politisjefen gir klarsignal til infiltrasjon.

«Det mest krevende oppdraget i min karriere», sier agenten, identifisert som Luca B. Som erfaren agent, sertifisert dykker og redningsmann med båtførerbevis er han ideell til oppgaven. Han går om bord den 19. mai og innkvarteres på en firemannslugar hvor det ikke er enkelt å skjule det han egentlig er der for å gjøre. Filming og fotografering må skje i smug. Samtidig må han spille rollen sin.

Skipet deltar i en rekke tokt rett ved libysk territorialfarvann. Han deltar i tre redningsoperasjoner, hvor han hjelper de andre, tar migranter om bord og bidrar ved behov til å overføre folk til et annet fartøy. Han holder kontakten med Roma ved å sende WhatsApp-medinger. Han gir oppdateringer om det som skjer om bord og om posisjonen til andre NGO-skip.

Ved tre anledninger forlater han skipet i hemmelighet og møter kolleger for å overlevere notater.

Men det er ikke nok. Han må fortsette for å bevise at vitnesbyrdene som foreligger, er sanne. Gjennombruddet skjer den 18. juni. Under de to siste redningsoperasjonene møtes «Vos Hestia» og «Iuventa» på havet ved daggry. «Få minutter etterpå kommer en båt med menneskesmuglere. Mens den befinner seg få meter fra «Iuventa», snakker de med frivillige om bord. Siden kommer en annen båt som eskorterer en gummibåt full av migranter.»

Det avgjørende øyeblikket er kommet. Luca B. filmer, fotograferer og dokumenterer hvert minutt. Tre timer senere får han gjort det samme med en ny overlevering. Han filmer en gummibåt fra Jugend Rettet som leverer en tom migrantbåt tilbake til smuglerne. «Jeg har alt», forteller han sine overordnede.

Oppdraget er fullført, men han må fremdeles vente noen dager. Han må fullføre jobben han har påtatt seg i kontrakten for ikke å vekke mistanke. I slutten av juni drar han tilbake.

Agenten forteller at han ikke er emosjonelt upåvirket av det som har hendt. Han har trukket mennesker opp av havet og ved ett tilfelle gjort et mislykket forsøk på å gjenopplive moren til en femten måneder gammel pike som klarte seg. Luca klarer å spore opp faren hennes på det italienske fastlandet, og får ham brakt til Sicilia.

Det er lett å tenke seg at politimannen kunne ha mistet den profesjonelle distansen til Jugend Rettet. Det gjorde han ikke. At erfaringen preger ham som menneske, endrer ikke det faktum at det som skjer på havet, er galt.