Nytt

Den rettslige forordningen om det italienske politiets beslagleggelse av skipet Iuventa i forbindelse med påtalemyndighetens etterforskning av organisasjonen Jugend Rettet for menneskesmugling, gjengir et rikholdig dokumentasjonsmateriale innhentet av italienske undercover-agenter, skriver Corriere della Sera.

En billedserie viser at det foregår overlevering av migranter fra smuglerne til NGO-en, at smuglerne demonterer motoren på en gummibåt etter at migrantene er blitt utstyrt med redningsvester, og at Jugend Rettet sågar tauer en tom migrantbåt tilbake til libysk territorialfarvann. Rettsdokumentet gjengir blant annet et fotografi hvor man ser en menneskesmugler som løfter hånden i en avskjedshilsen idet han har fullført overleveringen:

Det går også frem at organisasjonen Save the children har meldt fra til myndighetene om uregelmessigheter begått av andre NGO-er. En av undercover-agentene befant seg da også ombord på Save the childrens fartøy Vos Hestia, som han hadde infiltrert for å dokumentere det som skjer til havs og innhente vitnesbyrd om situasjonen.

I forordningen henviser etterforskningsdommeren til en operasjon som fant sted den 18. juni:

«Et ikke identifisert fartøy og en patruljebåt fra den libyske kystvakten eskorterte tre båter fulle av migranter i havområdet utenfor Zwara, hvor Iuventa befant seg. De to førstnevnte fartøyene dro deretter sin vei straks etter at arbeidet med å ta migrantene ombord i det nederlandskregistrerte fartøyet begynte. Fremgangsmåten viser utvetydig at det rett og slett er blitt foretatt en «avtalt overlevering» av migranter, og at det ikke fantes noen umiddelbar fare for migrantene som nødvendiggjorde en redningsoperasjon til havs.»

Libyas kystvakt har med andre ord hatt råtne epler i kurven så sent som for halvannen måned siden.

Dommeren siterer også en politirapport om en annen operasjon den 11. juni:

«En gummibåt tilhørende Iuventa begav seg i retning kysten av Libya, og der ble den møtt av en båt hvor det sannsynligvis var menneskesmuglere ombord. Etter at de møttes ble gummibåten og den andre båten liggende side om side i noen minutter. Like etter satte gummibåten kurs mot Iuventa, mens den andre båten dro i retning den libyske kysten. Etterpå dukket denne sistnevnte båten opp igjen på stedet, idet den «eskorterte» en gummibåt full av migranter. Båtene stanset først da de befant seg i nærheten av Iuventa. Hendelsesforløpet med denne nummer to-reisen til den andre båten brakte det fullt på det rene at personene ombord var menneskesmuglere.»

Agentene har også fastslått at Jugend Rettet har seilt under falsk, libysk flagg, og at organisasjonen viser forakt for italienske myndigheter, noe som blant annet fremgikk av påskriften «Fuck Imrcc» (altså den italienske redningssentralen) ombord på Iuventa. Fartøyet har da også unngått å legge til havn i Italia, for i stedet å bringe migrantene til større båter, som i sin tur tar dem med til det italienske fastlandet.

La Stampa skriver at overleveringene i noen tilfeller har skjedd bare 1,3 sjømil fra kysten av Libya, hvor smuglere og NGO-representanter har hilst på hverandre uten å vite at de ble fotografert av en agent. Avlyttede samtaler mellom to personer tilhørende Save the children etterlater ingen tvil om at disse anser den aktuelle fremgangsmåten som menneskesmugling, og at virksomheten resulterer i flere omkomne snarere enn å redusere antallet. De to snakker også om at personer i andre NGO-er tjener opptil 10.000 euro i måneden.

 

Redd Barna sier til Document at det ikke er organisasjonen offisielt som skal ha rapportert om uregelmessigheter hos andre NGO-er til italienske myndigheter, men innleid sikkerhetspersonell ombord på Vos Hestia.