Redd Barnas skip Vos Hestia etter å ha plukket opp migranter utenfor Libya 18. juni. Foto Stefano Rellandini / Reuters / Scanpix
 

Document publiserer følgende tekst mottatt fra Redd Barna:

 

Menneskesmuglere utnytter folk som ønsker seg en bedre fremtid og setter deres liv i fare. Redd Barnas redningsskip redder folk som risikerer å drukne i Middelhavet.

I en artikkel som ble publisert på document.no i går, hevder en anonym person at han har jobbet som sikkerhetsvakt på Redd Barnas redningsskip «Vos Hestia», og kommer med en rekke falske beskyldninger mot organisasjonen.

Redd Barna har tett samarbeid med italienske myndigheter
For å gjøre det helt klart: Redd Barna kommuniserer ikke med menneskesmuglere. Alle forhold som omhandler trafficking og menneskesmugling, bør håndteres av europeiske myndigheter. Dersom vi mistenker at barn eller voksne er truet av noen som er ombord på vårt redningsskip, så vil vi varsle myndighetene om disse mistankene.

Redd Barna jobber i tett samarbeid med den italienske kystvakten. Vi har ingen direkte kontakt med fartøyene som er i nød før selve redningsoperasjonen finner sted. Vi opererer i internasjonalt farvann, og beveger oss ikke mot inn i libysk farvann med mindre den italienske kystvakten instruerer oss til det. Dette skjer svært sjelden og kun om det er vurdert som helt nødvendig for å redde liv.

Det har hendt at den italienske kystvakten har bedt «Vos Hestia» om å posisjonere oss nærmere den libyske kysten og deretter vente på videre instruksjoner. Ved ett tilfelle var skipet innenfor grensen av libysk farvann i to minutter før kursen ble rettet opp.

Barn har rett til å være trygge
Den italienske kystvakten har argumentert overfor Schengens parlamentariske komité den 3. mai i år for at nærværet av frivillige organisasjoner ikke kan ses på som en pull-faktor.

Det finnes ikke noe bevis som underbygger at flere flyktninger og migranter legger ut på en farefull ferd over Middelhavet som følge av organisasjonenes tilstedeværelse. Da Mare Nostrum sluttet med sin redningsvirksomhet i 2014, så førte ikke det til at færre forsøkte å krysse havet, men til flere dødsfall i de første månedene av 2015.

Ifølge en fersk undersøkelse fra Oxford University så er antallet som forsøker å krysse havet tilnærmet det samme i perioder der det er flere redningsaksjoner sammenlignet med periodene når kapasiteten er redusert. Men dødstallene var langt høyere da kapasiteten var lav.

At redningsbåter har operasjoner i Middelhavet fører ikke til at flere krysser havet, men til at flere overlever.

Blant alle som krysser Middelhavet er det tusenvis av barn. Hva enn disse barna flykter fra, så er de først og fremst barn, som har rett til å være trygge og vi har et ansvar for å beskytte dem. Ingen barn skal drukne på søken etter en bedre fremtid.