Leger uten grensers fartøy Vos Prudence venter på å legge til kai med migranter i Napoli den 28. mai 2017. Foto: Ciro De Luca / Reuters / Scanpix.

 

Etterforskningen de italienske spesialagentene gjør av de frivillige organisasjonene som forestår migranttrafikken til Italia, begrenser seg ikke til Jugend Rettet og det nå beslaglagte skipet Iuventa, skriver Corriere della Sera.

For andre organisasjoners fartøy, hva enten de selv har gått inn i libysk territorialfarvann eller ei, har hatt for vane å overta migrantene som er blitt plukket opp av Iuventa, som selv bestandig har unngått å legge til kai i Italia – ikke engang for å fylle drivstoff.

Samspillet NGO-ene i mellom avtegner altså et bilde av en slags næringskjede hvor migrantene metaboliseres av mange aktører. Og et annet ledd i denne kjeden er Leger uten grenser – en av organisasjonene som ikke har samtykket til de nye italienske retningslinjene for operasjonene til havs, og som allerede i mai viste seg å være i påtalemyndighetens søkelys:

I ukene som gikk var det snakk om at Leger uten grenser var innblandet i undersøkelsene utført av statsadvokaten i Trapani, fordi organisasjonen «hadde overtalt migrantene til ikke å samarbeide med politiet etter ilandstigning». Den sicilianske påtalemyndighetens leder hadde bekreftet at et titalls personer var registrert som under etterforskning for tilrettelegging av ulovlig innvandring.

Det er altså ikke bare den direkte kontakten mellom de libyske menneskesmuglerne og NGO-ene som kan få strafferettslige konsekvenser; også kontakten NGO-ene imellom vekker rettsvesenets mistanke. Blant vitnene som har gitt protokollførte forklaringer, finnes sjefen for selskapet Imi Security Service, som har arbeidet ombord på Save the Childrens fartøy Vos Hestia:

«I realiteten fungerte skipet Iuventa som en plattform. Det begrenset seg altså til å plukke opp migrantene for siden å bringe dem over i andre fartøy. Det var alltid behov for et større skip for å anbringe migrantene som var plukket opp av det lille skipet.»

Leger uten grenser var en av organisasjonene som stilte opp med disse større skipene, uten at dette var koordinert med italienske myndigheter.

Organisasjonen insisterer på at den ikke vil samtykke til de nye italienske retningslinjene. På vegne av Leger uten grenser sier Loris De Filippi at organisasjonen vil fjerne seg fra området hvis italienske myndigheter forlanger det – en innstilling som ikke først og fremst virker humanitær, men snarere som et tegn på at man er rede til å gi seg mens leken skjer uten siktelser.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂