Migranter er gått i land på havnen i Augusta på Sicilia fra skipet «Vos Hestia» tilhørende Redd Barna den 4. august 2017. Foto: Antonio Parrinello / Reuters / Scanpix.

 

Etter ordre fra sicilianske påtalemyndigheter gjennomsøkte italiensk politi og kystvakt mandag morgen Redd Barna-skipet «Vos Hestia» på havnen i Catania, hvor det ble tatt beslag i datamaskiner og annet teknisk utstyr, skriver La Repubblica. Beslaget skjedde i forbindelse med en etterforskningssak på mistanke om menneskesmugling, som statsadvokaten i Trapani tok ut mot organisasjonen for en tid siden, og materialet forventes ifølge den italienske avisen å kunne kaste lys over etterforskningen.

Kapteinen på «Vos Hestia», Marco Amato, har tidligere vært under etterforskning, og fikk for noen uker siden kunngjøring om at etterforskningen fortsetter.

Det var det nå gjennomsøkte skipet en italiensk spesialagent hadde infiltrert ved å ta hyre ombord for å samle inn bevismateriale i saken, og statsadvokaten i Trapani har siden avhørt besetningsmedlemmer som var av den oppfatning at skipet medvirket til menneskesmugling.

Og det var i den samme saken at skipet «Iuventa» tilhørende den tyske frivillige organisasjonen (NGO-en) Jugend Rettet i august ble beslaglagt, hvilket fartøyet da også fremdeles er.

NGO-ene er også blitt beskyldt for å ha gitt menneskesmuglere migrantbåter tilbake, slik at de kunne gjenbrukes. Men begge de nevnte organisasjonene avviser kategorisk at de har gjort noe galt. En anonym kilde reiser en viss tvil om akkurat dét:

«Vi kunne ikke gripe inn fordi mange menneskesmuglere var bevæpnet», uttaler et medlem av en av NGO-ene som er gjenstand for etterforskningen.

Det betyr at organisasjonene utmerket godt visste at de gjorde seg til redskap for kriminelle som kunne skade dem, og at det ikke dreide seg om havsnød. Det var helt andre bilder som ble malt av situasjonen på de angjeldende tidspunktene.

Det italienske rettsvesenets kvern maler uansett videre, og det er ikke noen gitt å spå om etterforskningen vil resultere i straffeforfølgelse.

Redd Barna presiserer i en pressemelding at aktor Andrea Tarondi ved påtalemyndigheten i Trapani har meddelt organisasjonen – som sier den alltid samarbeider med politiet og andre myndigheter – at det ikke er selve Redd Barna som er gjenstand for etterforskningen, en tolkning som La Repubblicas gjengivelse åpner for.

Rettssubjektene som formelt er under etterforskning, er i så tilfelle fysiske personer, og ikke organisasjonen. Presiseringen reiser et prinsipielt spørsmål: I hvilken grad hefter en organisasjon moralsk for en tjenesteperson den ikke suspenderer når vedkommende er under etterforskning på mistanke om forbrytelser?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.