Nytt

Foto: Twitter

 

Et spørsmål som har vært reist under de italienske påtalemyndighetenes etterforskning av de frivillige organisasjonene som opererer utenfor kysten av Libya, er i hvilken grad overleveringen av migranter foregår planmessig.

Handler det om en taus samforståelse eller om et koordinert samarbeid mellom NGO-ene og menneskesmuglerne?

Detaljer som er kommet ut om etterforskningen av den tyske organisasjonen Jugend Rettet, tyder på det siste. La Stampa skriver at anføreren ombord på det nå beslaglagte skipet Iuventa, kun identifisert som Katrin, i en avlyttet samtale med en annen person

snakker om en operasjon som de forventer å ta fatt på ved midnatt dagen etter. Hvordan er det mulig at de på 24 timers varsel visste at det ville innfinne seg migranter som måtte reddes?

Påtalemyndigheten mistenker uunngåelig at det har funnet sted et utstrakt samarbeid mellom menneskesmuglerne og aktivister tilhørende Jugend Rettet.

Ifølge statsadvokatene Ambrogio Cartosio og Andrea Tarono, som koordinerer etterforskningsarbeidene utført av politiet i Trapani og politiets spesialagenter, ble redningsmannskapene på Iuventa høyst sannsynlig varslet av menneskesmuglerne.

Med andre ord er aktivistene på Iuventa etter alt å dømme dobbelt skyldige – ikke bare i å ha overtatt migranter fra smuglerne, noe som kunne tilskrives ideologisk godfjottethet, men også i å ha planlagt overtagelsen, hvilket snarere skyldes kriminelt forsett.

Datamaskiner, telefoner og dokumenter er i mellomtiden tatt i beslag. Det kan virke som om siktelser av mannskapet på Iuventa ligger i luften.