Nytt

Migranter går i land på havnen i Augusta, Sicilia, den 25. august 2015, etter å ha blitt brakt dit av et skip tilhørende Leger uten grenser. Foto: Antonio Parrinello / Reuters / Scanpix.

 

Det italienske nyhets­magasinet Panorama kan i dag rapportere at det er Leger uten grenser som står mest sentralt i etter­forskningen som påtale­myndig­heten i Trapani på Sicilia har innledet på grunn av mistanke om at frivillige organisasjoner (NGO-er) medvirker til ulovlig migrasjon.

Det handler ikke om enkelte aktører eller mannskap ombord på båtene, men om frem­tredende representanter, både italienske og utenlandske, som har leder­funksjoner i NGO-en.

Etterforskningen er ikke begrenset til ett enkelt skip, men tar i betraktning hele Leger uten grensers rolle og oppdrag i Middelhavet.

Mistankene ble først og fremst utløst av at noen av mannskapene ombord hadde fortalt om unormale omstendig­heter under rednings­operasjonene, som også fant sted uten at noen hadde bedt om hjelp.

Det dreier seg altså om et potensielt prestisjetap av kolossale dimensjoner for den kanskje mest respekterte humanitære organisasjonen i verden, som Catanias stats­advokat Carmelo Zuccaro langt på vei hadde frikjent for slike mistanker. Om mistankene viser seg å være berettiget, kan det altså vise seg å bli mannskapets samvittighet som redder organisasjonens renommé etter full oppvask.

Statsadvokat Ambrogio Cartosio i Trapani bekrefter det substansielle i opplysningene på forespørsel fra Corriere della Sera, dog uten å nevne Leger uten grenser offisielt – formodentlig for å ha sitt på det tørre formelt. Men Cartosio gir flere detaljer som ikke etterlater noen tvil.

Visse medlemmer av mannskapet på et skip tilhørende Leger uten grenser skal ha kommet migranter til unnsetning uten å si fra til den italienske kystvakten. Deretter skal de ha overtalt dem til ikke å svare på politiets spørsmål under den såkalte debriefingen som finner sted etter ilandstigning. På dette grunnlag er de i dag under etter­forskning, mistenkt for å ha medvirket til ulovlig migrasjon.

Statsadvokaten nevner en operasjon gjennomført av skipet Dignity One, som tilhører Leger uten grenser, som fant sted den 25. juni 2016 bare 7 sjømil fra kysten av Libya, altså innenfor libysk territorial­farvann, hvor 390 migranter ble plukket opp.

En måned i forveien hadde 317 migranter som var kommet til Italia med det samme skipet, vist en påfallende, kollektiv motvilje mot å gi politiet detaljer om overfarten, med den begrunnelse at de var slitne etter reisen. Etter politiets oppfatning skyldes denne adferden at de er blitt instruert til ikke å snakke med myndig­hetene, hverken politiet selv eller tjeneste­personer tilhørende EUs grensebyrå Frontex.

Organisasjonen skal også ved anledning ha oppgitt å ha transportert ett hundre mindre­årige, hvorav flere utvilsomt var voksne.

Italias newspaper of record kan forøvrig opplyse om at skipet Sea Watch med ca. 300 migranter ombord i går ble avskåret av den libyske kyst­vakten i inter­nasjonalt farvann og eskortert tilbake til Tripoli, etter at nødanrop hadde nådd den italienske alarm­sentralen. I følge det italienske innen­riks­departe­mentet viser dette at en avtale som ble inngått med Libya i februar, har begynt å fungere.

 

PanoramaCorriere della Sera – DPA