Nytt

Ambrogio Cartosio, statsadvokat i Trapani på Sicilia.

 

Den frivillige organisasjonen Jugend Rettet har ved flere anledninger tatt migranter ombord på skipet Iuventa som ikke var i havsnød, sier Trapanis stats­advokat Ambrogio Cartosio til pressen onsdag ettermiddag. La Repubblica skriver at det etter påtale­myndighetens oppfatning handler om samforståelse mellom menneske­smuglerne og den tyske NGO-en, men ikke nødvendigvis direkte forbindelser.

Tilrettelegging av ulovlig innvandring. Det var på bakgrunn av dette anklage­punktet mot ennå ikke identifiserte personer at stats­advokat­embedet i Trapani bad om beslag­leggelse av det tyske NGO-skipet Iuventa, som ble stanset i går kveld av kyst­vaktens patrulje­båter og brakt til havnen på Lampedusa for kontroller – en fore­spørsel som etter­forsknings­dommer Emanuele Cersosimo imøtekom.

«Det er blitt brakt på det rene – forklarte Cartosio – at selv om dette fartøyet i noen tilfeller har grepet inn for å redde menneskeliv, har disse operasjonene i flere tilfeller ikke funnet sted fordi det foreligger noen umiddelbar trussel mot liv og helse. Migrantene er blitt eskortert av de libyske menneske­smuglerne, og ikke langt fra kysten er de blitt overlevert til mannskapet som tar dem ombord på Iuventa. Det dreier seg altså ikke om migranter som blir «reddet», men snarere plukket opp – man kunne si overlevert.»

I lys av det som nå også ser ut til å være rettslig gyldige kjens­gjerninger, har man etter stats­advokatens oppfatning å gjøre med tilrettelegging av ulovlig innvandring – menneske­smugling, med et enklere uttrykk, eller i det minste medvirkning til samme.

Cartosio la til at det ikke er økonomiske interesser som motiverer mannskapet på Iuventa, med mindre image og donasjoner til NGO-en faller under den klassifikasjonen.

Corriere della Sera skriver at Cartosio viser til tre episoder som involverer skipet – 18. og 26. juni samt 10. september 2016. Men det er flere også, som ifølge stats­advokaten

«bidrar til å underbygge at dette er en rutinemessig adferd».

Det er rimelig å forvente at en dommer også ville se det på den måten. Men inntil videre er det ingen personer som er anholdt eller siktet.

Hvorvidt det vil bli gjort, er i øyeblikket ikke klart. Kanskje er det ikke nødvendig for å stanse trafikken med det aktuelle skipet heller. En berettiget mistanke om fare for gjentagelse av de illegitime handlingene, kan være nok til å holde skipet i beslag.