Ledsagende tekst til dette bildet: Nation’s Largest Pig Union Endorses Adolf Trump…
 

På 60-tallet het politiet i USA pigs, i Norge svin. De var symbolet på Makta. På karikaturtegninger hadde maktmenneskene griseansikter. Black Panthers tok dette et skritt videre ved å gå til krig mot the pigs.

Vietnam-krigen legitimerte diskrediteringen av USAs myndigheter. Napalm ble stikkord for amerikansk imperialisme. I dag er det Guantanamo, droner, Abu Ghraib. Slik er USA. Essensialisme kalles det. At politikken har fortsatt under USAs mest liberale president ever, unnlater pressen å ta opp. Han er handsome og mørk og har de rette meningene. Hevet over mistanke.

Denne ideologien er gått til hodet på presidenten selv, i den grad at han sto på sin siste pressekonferanse og sa at hans administrasjon hadde opptrådt etisk høyverdig. Det hadde ikke vært noen stor skandale i hans tid, sa Obama. Han viste et fascinerende trekk ved venstreliberalismen i dens multikulturalistiske fase: Evnen til å ignorere realiteter.

Hillary sa i natt til sine tilhengere at de bør forbli «engaged» så lenge Trump varer. På  alle måter. Oppfordringen til sivil ulydighet fikk et radikalt puff under Vietnam-krigen og Hillary tilhørte ostudentaktivistene som okkuperte universitet hun gikk på.

Nå får de sjansen til å gjenopplive rollen som studentaktivist, denne gang med et helt annet maktapparat til disposisjon. Time Warner og CNN går hennes ærend og omvendt. De slipper å stå på plenen og rope. De sitter på innsiden.

Det er Trump, president-elcct, som er outsider. The powers that be vil sørge for at han aldri blir en insider.

Det er for sent.

Mediene går i høygir og spisser fortellingen om det store onde som har reist hodet. Ordet svin kommer til heder og verdighet.

Forsiden av Dagsavisen for 17. november er illustrerende:

img_3138

 

Hvite, gamle MENN spiller på alle fordommene politisk korrekthet bygger på: Man bygger inn kjønn, alder som står for patriarkat og hudfarge. Likhetstegnet mellom menn og hvithet lyder som en versjon av Ku Klux Klan. Antirasismen benytter seg av tricksene til rasister. Det har helt i denne retningen lenge. Å være hvit er blitt en politisk farve, som man helst skal ta avstand fra, hvis man vil tilhøre det nye fellesskapet.

Alle normale mennesker føler galskapen som lurer. I godhetens navn gjør man hvite mennesker til annenrangs borgere, til og med i deres eget land.

Valget av Trump har gjort denne propagandaen tydelig. Nå har mediene og en del av politikerne kun rasisme og fascisme-kortet igjen. Men når 60 millioner amerikanere stemmer på Trump, stempler mediene samtidig hans velgere som rasister og fascister. Den som hørte Ole Torp intervjue USAs ambassadør i går, hørte en statskanal som lar medarbeiderne løpe linjen helt ut. Det finnes ingen begrensninger på hva de kan tillate seg. Torp ville ha ambassadøren til å si at amerikanerne har valgt en fascist og rasist til president. Torp kvier seg ikke for å skyve Ku Klux Klan foran seg, slik Nettavisen brukte nazistene: Hvis disse sier at Trump er deres mann, så er det sant. Når gikk NRK eller Nettavisen god for hva Ku Klux Klan eller David Duke sier? NRK later som deres uttalelser er «bevis», men det er NRK som løfter KKK frem som troverdige kilder som sier noe om Trump, vel og merke. Ikke om KKK selv, men om Trump. Det er en vesensforskjell.

Folk blir så forvirret at de ikke forstår at de er blitt dupert. Ole Torp sitter der som en magiker. Han kan få hvem som helst til å bli hva som helst. Seerne forstår ikke at det er Torp og NRK som går god for KKKs utlegning av Trump.

Når de samme medier lager assosiasjonsrekker mellom det å være «hvit, mann og gammel» har man vist at man bruker fordommer som politiske våpen. Ikke fordommer som kommer av erfaring, men konstruerte fordommer, ondsinnede fordommer.

Kan mediene være forbauset over at folket vender seg mot dem?

Har de ikke forstått at de lever av kundene eller skattebetalerne? Eller har Staten dopet dem ned med subisidier og lisensmilliarder i den grad at de tror de er hevet over loven og anstendigheten?