Bildet: American sniper med Bradley Cooper rørte patriotiske amerikanere. Men for den andre halvdelen av USA er dette en type machismo som de er kjølige til. Derfor har de militære kommet i bakgrunnen under Obama. Avstanden er enda større for Europas del, Europa som nesten ikke vil betale for sitt eget forsvar. Spørsmålet er: Hvem skal forsvare det nye samfunnet?

En gang var det «godt voksne, hvite menn» som styrte verden, i det minste vår del av den. I dag er uttrykket negativt ladet i den helt spesielle ordbruken som har fått navnet politisk korrekthet.

Paradoksalt nok er språket skapt av hvite mennesker, som tror de er budbringere for en ny æra i menneskehetens historie der dominans er avløst av sans for mangfold. De har noe post-historisk ved seg. Historien som summen av våre erfaringer, teller ikke.

Denne post-moderne, posthistoriske tidsstemningen også kan ha smittet over på de som mener at Europas tid er omme.

Endetidsforestillinger er ikke noe nytt i historien. Heller ikke dekadanse.

De kan lamme evnen til å merke at tiden rører på seg, at noe nytt er i emning.

Når det politisk korrekte språket begynner å fremstå som latterlig, har det skjedd noe. Det har skjedd noe «der ute», noe som gjør at vi ser språket i et annet lys.

Norske mediers fremstilling av Donald Trump er et godt eksempel. Norske medier forenkler det som allerede er et redigert budskap i liberale medier i USA. Når denne fortellingen når pauserom og lærerværelser har det gjennomgått enda et destillat og nærmer seg det latterlige.

NRKs Petter Svaar sa på morgenkvisten at Filippinenes president Dutarte omtales som landets svar på Donald Trump.

Det heter at i de blindes rike er den enøyde konge. NRK og norske medier generelt er i ferd med å bli blinde. Det er derfor seerfrekvens og opplagene faller.

Eksempel

Dagens leder i Aftenposten om Donald Trumps utnevnelser kan tjene som eksempel. Artikkelen vitner om at avisen overhodet ikke forstår hva som skjer i verdens viktigste land. Til tross for kulturelt slektskap og påvirkning. Det går hus forbi.

Er grunnen at vi har frakoblet oss de verdier som Trumps USA står for? Og iherdig forsvarer frakoblingen?

Aftenposten mener at:

Utnevnelsene til nøkkelposisjoner tyder på at Trump ikke har tenkt å styre som en moderat og at han heller ikke er opptatt av mangfold.

Her går Aftenposten til kjernen av problemet: Definisjoner av hva som er moderat avhenger av ståsted. Aftenposten kan ikke få seg til å erkjenne at Trump har et annet sentrum enn norske mediers. De fører i stedet krig mot ham. Det er en krig som Aftenposten og norske medier kommer til å tape.

Nei, Trump er ikke så opptatt av mangfold som ideologi, han har derimot stor respekt for mennesker, også de som er annerledes, jfr. hans inkludering av homofile, sosialt og på jobben, lenge før det ble «in» blant politikerne.

Jared Kushner

Aftenposten tror ikke det er klokt å utnevne svigersønnen Jared Kushner til spesialutsending til Midtøsten. Hvorfor ikke? Hva har rekken av liberale utenriksministre fått til? Hva taler mot? Er det det faktum at Kushner er ortodoks? Vi hører ellers at den religiøse siden må med hvis det skal bli fred. Men er det bare Trond Bakkevig-varianten som står for dialog? Hele det norske establishment tror de har monopol på dialog.

Trump kommer til å vise at de tar feil. De liberale forstår ikke svakheten i egen argumentasjon. Derfor blir de akterutseilt.

«Til høyre»

Aftenposten ser på rekken av utnevnelser, og ser bare «godt voksne, hvite menn». Det er ikke noe kompliment og kobles til at Michael Flynn, Jeff Sessions og Mike Pompeo «står langt til høyre».

Det er denne kombinasjonen som er dødelig for Aftenposten: Hvite menn med ytterliggående standpunkt.

Beskrivelsen sier mye om Aftenposten. Hudfargen gjøres til noe politisk. At denne rasemessige politiseringen kan snus den andre veien, synes å være utenkelig. Man bekjemper fordommer med fordommer til et godt formål.

Men når disse nye fordommene er rettet mot ens egen folkegruppe, forstår ikke Aftenposten at de langsomt undergraver sin egen stilling?

Patriotisme

Når Trump viser seg presidential og strekker hånden ut mot gamle fiender, som Mitt Romney, forstår ikke Aftenposten noenting.

Det virker utrolig at Trump vil ha ham og at Romney vil gjøre tjeneste, men om så skjer, vil mange bli mindre engstelige for den nye administrasjonen.

De «godt voksne, hvite mennene» er farlige. Romney er ikke det, han tilhører de anstendige, men en utnevnelse «virker utrolig».

Aftenposten forstår rett og slett ikke Trumps USA. Det er ikke USA som har et problem. Det er Aftenposten og norske medier.

 

http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Trump-utnevnelser-skaper-uro_-men-det-finnes-lyspunkter-609758b.html