Meningsmålinger viser at seerne synes Mike Pence gjorde det bedre enn Tim Kaine, til tross for at sistnevnte åpenbart hadde forberedt seg godt.

Men det var så mange poenger Kaine skulle ha med at det ble for mye. Poengene var alle Trumps uttalelser om kvinner, mexicanere, osv. Men han forsøkte å slå argumentene inn som syv tommers spiker, og det ble for mye. Hans egen iver og glød ble litt for tydelig. Seerne tenker: Er det han det er noe feil med? Er det derfor han maser sånn?

Pence valgte den rolige, avbalanserte holdning og den viste seg å gå bedre hjem.

Debatten skjemmes av at det er opplest og vedtatt at Trump har begått mange feil. Men Clintons blir liggende. De er ikke tema.

Det er uforståelig at heller ikke Pence gjorde mer ut av dem. Når Kaine blir spurt om hva Hillary vil gjøre med Putin, svarer Kaine med et angrep på Trump. Er forklaringen at han ikke har noe svar?

Kaine får utbre seg om Trump-kampanjens forbindelser til Putin. Men det var New York Times som trykket artikkelen som avslørte at Hillary som utenriksminister hjalp russerne å kjøpe 20 % av en viktig amerikansk urangruve.

Heller ikke Pence husket denne storyen og det er nesten utilgivelig. Det er så mye sleaze på og rundt Hillary at Pence eller Trump kunne senket henne. I stedet går debatten om Trump kommer til å ta opp Bills sidesprang. Gingrich har frarådet det. Han mener Hillary vil få sympati.

Men Bills utroskap har en politisk side, liksom hennes private e-postserver. Det handler om troverdighet og tillit. Clinton-parets track record er preget av bedrag, og det seksuelle er bare en del av det.

Det liberale narrativ er enerådende i dagens USA. Trump har utløst et voldsomt motangrep. Han har ikke vist seg tilstrekkelig disiplinert i møte med systemet. Han får en ny sjanse søndag. Den har han ikke råd til å forspille.

Pence sto seg godt mot Kaine men svarene er enkle. Når Pence får spørsmål om hjemmeavlede terrorister, klarer heller ikke Pence å snakke om radikalisering.

Kaine sier de skal konsentrere seg om de farlige, derfor er det ikke noe farlig å slippe inn noen titusen syrere. Men alle vet at man ikke vet hvem det er, og radikalisering i USA går under radaren, eller. Det er ikke god takt og tane å si noe.

Det er mange vinkler man kan angripe Hillary og Kaine fra, og det er nettopp ved å se saken fra flere kanter at man forstår hvor viljeløse de er.