Kommentar

Donald Trump var Donald, og Hillary var den profesjonelle politiker. Noe av Trumps problem er at han stoler for mye på seg selv. Hillary perfeksjonerer et glatt budskap. Det ga henne en fordel i den første debatten på Hofstra-universitetet.

På TV vil uttrykk og utseende spille en stor rolle. .Hillary var kledt i rødt og smilte. Trump var innbitt. Han vil forsvare seg. Bulldog-aktig. Men det ser ikke så bra ut på TV, ikke når motkandidaten står der og smiler. Dette er basic TV-kommunikasjon.

Trumps åpningssekvens var å fortelle om hvor dårlig det går med USA, stikkord: Mexico. Men var det smart å åpne med negativ story? Hun seilte inn med et smil og han starter med å fortelle hvor dårlig det går.

Trumps svakhet er at han er for ufokusert. En profesjonell politiker har lært seg lekser som han/hun kan lire av seg i enhver situasjon. Trump er forretningsmann. Det er hans styrke, men også hans svakhet. Han roter seg bort i detaljer og er for opptatt av å forsvare seg.

Han har en slagside i birther-saken. Hvorfor drev han den i så mange år, når Obama la frem fødselsattesten i 2011? Trump sa for to uker siden at han legger den ballen død. Men i stedet for å beklage forsøker han å legge skylden på Hillary. Det er noe i det, men Trump hører ikke at han dermed fremstår som en som ikke kan innrømme en feil. Det er mye man kan kritisere Obama for, men det bør være hans politikk og ikke et spørsmål som rører ved hans rett til å være president.Her gir Trump motstanderne et trumfkort mot ham.

På den annen side lot han mange av Clinton-skandalene fare forbi. Han tok opp epostene, men det var i en ukonvensjonell kontekst: Han ville offentliggjøre skatteseddelen hvis Clinton offentliggjorde de 33.000 epostene hun slettet.

Trump nevnte IS flere ganger og at bevegelsen vokste som resultat av at Obama trakk USA helt ut av Irak. Men problemet med IS er mye større enn som så. Programleder stilte spørsmål om radikalisering av mennesker innenfor USAs grenser, men i stedet for å ta opp det ideologiske poenget, særlig på bakgrunn av de siste angrepene, svarte Trump med Irak. Det var for dårlig. Her ga han bort viktige poeng.

Trumps talsmenn/kvinner svarer at det vi så var en autentisk kandidat mot en scripted politician, en som har lært en lekse utenat. Det er riktig og media setter nå i gang med å rive Trumps uttalelser fra hverandre, som da han sa at myndighetene ødsler bort skattepenger uansett. Det kan man ikke svare på spørsmål om hvorfor man ikke betaler skatt.

Det er noe som heter cool, calm & collected. Trump måtte ha vist at han kontrollerer hovedfortellingen bedre enn Hillary. Han er utfordreren. Han utfordrer de siste tredve års politikk, men har bevisbyrden mot seg. Det vet han. Hele establishment er mot ham.

Han lister opp alle fagforeninger, av grensepoliti, tolltjenestemenn osv som nå erklærer seg for ham. Men det er ikke noe argument i seg selv, han må fortelle hvorfor de gjør det, og et er hovedsakelig fordi disse menneskene ser Obamas politikk i praksis.

Trump fikk inn noen gode soundbites, som da Hillary skrøt av sin lange erfaring. Ja, svarte Trump, du har lang erfaring, men det er bad experience, Amerika tåler ikke fire nye år med en slik politikk.

Det er fristende å si at Trump ikke hadde forberedt seg godt nok. Eller stikker problemet dypere? Har han problemer med å formulere en strategi? Det flyter litt ut.

Hillarys fremtoning er et kapittel for seg. Hun er ikke den hun en gang var. Til å begynne med var hun sitt gamle jeg. Men etterhvert som debatten skred frem klarte hun ikke holde masken, og siden kamera hele tiden var på, så man at ansiktet la seg i andre folder. Det «siger». Det er noe merkelig med øynene. De «glir». Og smilet hennes er helt stivt.

Dette er spørsmål som mediene aldri vil stille. Men hva hvis USA får en president som ikke er helt seg selv. Det vil komme flere «episoder» og ryktene vil florere. Det berører spørsmålet om handlekraft og vilje.

Trump sa hun manglet stamina. Hillary virker ikke sterk, ikke slik hun en gang var.

Han lover at han har det, men det kan bli for mye selvskryt. Show don’t tell, heter det.

Hvorfor tok han ikke opp «deplorable basket»-uttalelsen hennes der hun stemplet halvdelen av hans velgere som rasister, homofober, islamofober og kvinnehatere?

Det kunne vært et svar på at hun kastet i ansiktet på ham hans negative uttalelser om kvinner. Det var som om Trump ikke var forberedt.

På spørsmål om «race» og security kunne Trump med letthet ha vunnet hvis han hadde hatt argumenter som gikk bredere og dypere.

USA er i krise. Det er protestene mot politiet et eksempel på. CNN står og er mikrofonstativ for typer som formidler et svært tvilsomt inntrykk.

Something is going on, som Trump ville sagt.

I natt fikk han det ikke frem. Han hadde ikke kraft nok i budskapet til å slå en glatt politiker over ende. Noen ganger var det sprekker i Hillarys rustning, men den falt aldri av.

Trump skulle overbevise om at han har format til å bli president. Det var et stykke igjen til det i natt.