Nytt

Donald Trump måtte svare for flere ubehagelige spørsmål av Lester Holt: skatt, birther-saken, Irak-krigen, rase, stop and frisk og kvinnesak. Hillarys skandaler fikk ligge.

I alle disse sakene ble Trump kjørt til veggs. Holts spørsmål var som lissepasninger til Hillary.

Men Holt stilte ikke Hillary spørsmål om hverken epost-skandalen, FBI-etterforskningen, Clinton-stiftelsen eller Benghazi. Å utelate de sakene som har bidratt til å undergrave Hillarys standing hos velgerne, er for påfallende til at det kan være tilfeldig.

Spørsmålene er nøye kalkulert på forhånd. Utelatelsen var ingen glipp.

Det unnskylder ikke at Trump rotet det til for seg, som i spørsmålet om han var for Irak-krigen. Her brukte han opp verdifull tid på detaljerte forklaringer om hvem han hadde snakket med. At Hillary stemte for krigen som senator, var ikke tema.

Holt bidro til å gi spørsmål om lov og orden et aspekt av rase. Da Trump dro frem stop and frisk som avgjørende for at kriminaliteten i New York falt, sa Holt at en dommer fant praksis grunnlovsstridig. Men ifølge Trump  – og Breitbart går god for ham – var det ordfører Bill de Blasio som unnlot å forfølge saken i rettsapparatet.

Mot slutten spurte Holt hva Trump mente med at Hillary ikke så presidential ut. Hillary kunne vende dette til å handle om Trumps negative utsagn om kvinner.

Ordet deplorable basket kom aldri opp. Establishments bruk av moralsk fordømmende adjektiver er aldri tema i en debatt hvor «de» setter agendaen.

Dette burde Trump vært forberedt på.

http://www.breitbart.com/big-government/2016/09/26/lester-holt-candy-crowley-moment-first-debate/