Nytt

En føderal dommer, Royce C. Lamberth, pålegger Hillary Clinton, tidligere sikkerhetsrådgiver under Obama, Susan Rice, og en av Obamas nærmeste medarbeidere, Ben Rhodes, å svare på spørsmål om Benghazi og Hillarys epostserver.

Det er Judicial Watch, en av de mest effektive NGO’er på konservativ side, som ba om utlevering av opplysninger ifølge FOIA, Freedom of Information Act. Loven er ett av de mest potente våpen tilhengere av transparens i det offentlige har, så lenge det finnes uavhengige dommere som er villig til å følge den.

Alvorlig brudd

Konservative har lengt hevdet at Hillarys epostserver, hvor hun lagret regjeringsdokumenter, er et av de mest alvorlige brudd på sikkerhetsreglene i nyere tid. Likevel ble hun frikjent av FBI-sjef James Comey.

Dommer Lamberth ser ut til å være enig. Sist måned avsa han en kjennelse:

In that ruling, Lamberth wrote that Clinton’s use of a private email account was «one of the gravest modern offenses to government transparency» and said the response of the State and Justice Departments «smacks of outrageous misconduct.»

Sabotering

Da Hillary ble pålagt å utlevere epostene hun satt på, ødela hun 33.000. Justisdepartementet ble pålagt å utlevere det de satt på, men halte ut tiden, selv etter pålegg av dommere.

Benghazi er en annen skandale som kleber ved Clinton. USAs konsulat i denne byen i Libya ble angrepet av jihadister i 2012. Fire amerikanere ble drept, deriblant ambassadør Chris Stevens. Sikkerhetsvaktene utkjempet en heltemodig kamp til det siste. Det hadde vært spørsmål om svak bemanning.

Susan Rice gikk på morgen-tv påfølgende søndag og sa at angrepet var en spontan hevn for videoen som angrep profeten Mohammed. Dette viste seg å være galt og kritikerne mente å kunne dokumentere at Hillary og Rice visste bedre. De løy. Denne forklaringen var ikke tilfeldig. Den passet inn i Obamas uttalelse om at fremtiden ikke måtte tilhøre dem som sviner til Mohammed.

Hvis State Department, amerikansk UD, var med på løgnen er de part i saken, og det kan forklare at de sabotererte utlevering av eposter.

I saksa

Hillary satt en hel dag i Kongresshøring hvor hun ble utspurt om Benghazi. Demokratene hadde nok håpet at de hadde lagt disse skandalene bak seg. Nye avsløringer kan fjerne oppmerksomheten fra deres egne saker mot Trump.

Judicial Watch ønsket at Rice, Hillary og Rhodes skulle forklare seg for en domstol. I stedet må de avgi skriftlig forklaring.

A federal judge ruled Tuesday that former national security adviser Susan Rice and former deputy national security adviser Ben Rhodes must answer written questions about the State Department’s response to the deadly 2012 terror attack in Benghazi, Libya, as part of an ongoing legal battle over whether Hillary Clinton sought to deliberately evade public record laws by using a private email server while secretary of state.

Benghazi eksemplifiserer hvorfor Hillary brukte en privat server: Hun ville ikke at noen skulle kikke henne i kortene, ikke da og ikke for ettertiden. Sikkerhetsrisikoen brød hun seg ikke om. Det er anslått at minst fem utenlandske makter hacket seg inn på serveren. Det var som å stjele sukkertøy fra små barn.

Justisdepartementet – et reir

Pålegget om å svare på skriftlige spørsmål gjelder også Justisdepartementet siden de briefet Susan Rice før hun gikk på TV. Rice var den gang FN-ambassadør, først senere ble hun nasjonal sikkerhetsrådgiver.

«Rice’s talking points and State’s understanding of the attack play an unavoidably central role in this case,» Lamberth wrote in a 16-page order.

Det har lenge vært klart at Justisdepartementet har vært rene anti-Trump-reiret, både i valgkampen og senere. Men siden Justis er Justis har de kunne sabotere pålegg fra Kongressen om å utlevere dokumenter, og hvis de gjør det har de vært så sladdet at dokumentene er nesten uleselige.

Dommer Lamberth kan være den som får hull på byllen.

Bumerang

Spesialetterforsker Bob Mueller etterforsker presidenten for obstruction of justice, dvs forkludre oppfyllelsen av lov og rett. Ankepunktet gjelder om Trump sparket FBI-sjef Comey fordi han ville unngå at FBI kom til bunns i en mulig Russia Collusion-sak. Mueller har ikke kunnet bevise en slik sammenheng, siden han i så fall måtte hatt tilgang til Trump hjerne. Trump hadde konstitusjonelt full rett til å sparke Comey, slik andre presidenter har gjort med andre FBI-sjefer.

Men hvis det nå viser seg at Justisdepartementet har unndratt bevis, sabotert pålegg og hjulpet Hillary med å unndra bevis, vil Republikanerne og konservative påføre Demokratene et nederlag det kan bli vanskelig å reise seg fra.

Lovens stempel

Benghazi og serveren kan utløse et ras:

Lamberth added that «State’s role in the [talking] points’ content and development could shed light on Clinton’s motives for shielding her emails from [Freedom of Information Act] requesters or on State’s reluctance to search her emails.»

Men det stopper ikke der. Den kritiske journalistikken har avdekket så mye om samrøret mellom Clintons, Justis og FBI, at man vet hva man skal gå etter. Det som mangler er stemplet og legitimiteten til det juridiske systemet. Lovens stempel.

Man vet hvem som var sentrale personer i FBI: Bill Priestap har sluttet, men må nå svare for seg:

Lamberth also allowed Judicial Watch to seek written answers from Bill Priestap, the former assistant director of the FBI’s Counterintelligence Division. Priestap, who supervised the bureau’s investigation into Clinton’s use of a private email server, retired from government service at the end of last year.

Bill Priestap var sjef for kontraetterretning i FBI, han var Peter Strzoks overordnede. Strzok kunne ikke gjøre noe uten grønt lys fra Priestap. Hvorfor er Priestap ellers så viktig? Fordi da FBI fomelt satte Trump-kampanjen under etterforskning i juli 2016, rett etter å ha frifunnet Hillary, var det som en kontraetterretningsetterforskning. Kontraetterretning går under radaren, dvs FBI trenger ikke stå til rette for metodene de bruker og de trenger heller ikke komme med noen konklusjon. En sak kan dø bort eller vekkes til live ved behov. Hvis lederne bestemmer seg for å påvirke opinionen i politisk retning kan de lekke til pressen. Det var massive lekkasjer om Trump høsten 2016 og i hele 2017 mye av det kom fra Justis og FBI. Thelastrefuge 

Under ed

Bemerk: Det er Judicial Watch som stiller spørsmålene og de vet hva de skal spørre om. Svarene avgis under ed, dvs straffeansvar.

Dommeren utstedte en såkalt discovery plan, dvs liste over personer som kan utspørres. Blant dem er også personer som hjalp Clinton, med å sette opp serveren og epostkontoen.

As part of the discovery, Judicial Watch can depose Jacob Sullivan, Clinton’s former senior adviser and deputy chief of staff, and Justin Cooper, a longtime Bill Clinton aide who helped arrange the setup of Hillary Clinton’s private email address and server.

Siden Demokratene er ute av den eksekutive makt, er det lite de kan gjøre når hjulene først settes i bevegelse. De kan drive prosessen mot Trump i Representantenes hus, men det er lite de kan gjøre med en dommer som Lamberth.

Dommere spiller en viktig politisk rolle i USA, det var derfor Obama var ivrig etter å innsette progressive dommere på alle nivåer.

Trump er ved å skifte dem ut.

Det er satt av tre måneder til det skriftlige avhøret. Når det er over vil dommer Lamberth foreta en vurdering om det skal innkalles flere vitner. Hillarys stabsjef Cheryl Mills blir nevnt. Comey ga både henne og Huma Abedin immunitet. De påsto at de ikke visste noe om epostserveren, hvilket var temmelig lett å avsløre.

 

Judge orders Susan Rice, Ben Rhodes to answer written Benghazi questions in Clinton email lawsuit

Document er det eneste nyhetsstedet i Norge som systematisk har dekket skandalene som rulles opp i USA. Hvis du verdsetter dette arbeidet og gjerne vil vi skal fortsette, kan du støtte oss.

 

Start 2019 med å støtte Document

Et fast månedlig beløp gjør at vi kan planlegge utvidelser og vekst. Og hvis du foretrekker impulsive enkeltbeløp, så overraskes vi gjerne : )

Eller overfør til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt vipps-nummer er 13629

For å støtte oss via Paypalgå til vår Støtt Oss-side.