Nytt

En føderal dommer har pålagt Hillary Clinton å svare på to spørsmål vedrørende den private epostserveren hun brukte til arbeidet som utenriksminister. Clinton er edsvoren. Hun har en måned på seg.

Det er den konservative NGO’en Judicial Watch, ledet av Tom Fitton, som har utvirket at dommer Emmett avskrevde Clinton nye svar.

“BREAKING: Judicial Watch announced today that, following JW’s court battle, U.S. District Court Judge Emmet G. Sullivan ruled that Hillary Clinton must answer – under oath – two additional questions on her controversial email system within 30 days,” posted government watchdog group Judicial Watch on social media.

Clinton slapp å bli straffeforfulgt fordi FBI-sjef James Comey og hans nærmeste medarbeidere beskyttet henne. Etterforskningen ble utført med et formål for øye: At det ikke skulle reises sak. Konklusjonen forelå på forhånd. Derfor begikke man også hårreisede brudd på vanlig rettspraksis, som da Hillarys nærmeste medarbeidere fikk immunitet og fikk lov å delta på avhøret av henne.

Frikjennelsen av Clinton og forfølgelsen av Trump og hans menn reiser spørsmålet om det er likhet for loven i USA.

Republikanerne vil at påtalemyndigheten ser på Hillarys oppførsel en gang til.

 

HILLARY’S DEADLINE: Federal Judge Gives Clinton ’30 DAYS’ to Respond to Email Questions