Nytt

Torsdag kveld arrangerte Israels Venner i Norge (IVIN) et åpent foredrag med journalist og forfatter Hege Storhaug. Trønderne kjente sin besøkelsestid og sørget for en fullsatt konferansesal på Quality Hotel Panorama på Tiller.

Hege Storhaug leverte et innsiktsfullt og tankevekkende foredrag. Hennes kunnskaper er overveldende, og det at hun viste bilder fra private reiser i både Pakistan og europeiske land ga foredraget en nærhet og personlig vri som fungerte svært godt.

Hege Storhaug har vært ute på mange reiser og besøkt områder der integrasjonen av innvandrere fra den ikke-vestlige verden har mislykkes. Hun tar frem sentrale deler av Marseilles i Frankrike som ett eksempel, der søppel nå ligger strødd i store mengder rundt høye boligkomplekser; i den grad at det er umulig å ha barn utedørs. Langt mindre lufte en hund. – Hva med jenter og kvinner på innsiden av disse bygningene? – spør Storhaug. Hun peker på at problemene og konfliktene som oppstår på løpende bånd i stor grad ligger i Islam som ideologi. Vi står rett og slett overfor en sivilisasjonskonflikt vi risikerer å tape. Blant publikum var det mange som nikket nettopp i denne sekvensen.

Da det ble åpnet for spørsmål, var det flere som undret seg over politikere som lyver om islam og forsøker å snakke problemet bort. Det ble konkludert med at politikerne er redde og roer gemyttene med dialog og penger. Storhaug svarte at man må møte problemet med lovgiving og et lovverk som stadig er på høyde med situasjonen.

– Vi må ikke tillate kjønnsrasisme, og vi må definere hva som er politikk og hva som er religion. Vi har umistelige verdier, knyttet til ytringsfrihet, likhet mellom kjønnene og en hel kultur å ta vare på. Vi må stå opp, vise hva vi står for og forsvare våre verdier! Dette var Hege Storhaugs avslutningsfanfare, og applausen lot ikke vente på seg.

Helt til slutt gjentok Storhaug innledningen i sin bok «Islam, den 11. landeplage»: Norges og Europas jøder er kanarifuglene i gruvene våre. Hvis de en dag slutter å synge, da er alt tapt.

israelsvenner.no