Sandberg ber KrF bytte side – Listhaug langer ut mot «godhetstyranniet» sto nylig som stor overskrift i Aftenposten. Dette var en syrlig kritikk av KrF, fra to av FrP toppene. Jeg må nok erklære meg enig med sistnevnte. Ikke fordi jeg ønsker å blande meg opp i de pågående budsjettforhandlingene. Men fordi jeg er rimelig fortvilet over KrF toppene som ikke forstår at med Ap har de med roten «til alt ondt» å gjøre – for å si det utfordrende. Og jeg snakker ikke om onde individer, jeg snakker om systemet og den underliggende ideologien.

KrF er et borgerlig parti. Det skulle du ikke tro når du leser avisen Vårt Land. Med redaktør Helge Simonnes som nylig satt likhetstegn mellom kristne og islamister, bare at førstnevnte var noe mindre preget av vold…Han insinuerer at partiet de kristne (PDK) er «fundamentalister» på like linje med islamistiske tvangs og voldsmenn. Da anbefaler jeg ham å lese den nyutkomne boken til Hege Storhaug, under tittelen «Islam – den 11. landeplage» og samtidig utfordrer jeg ham til å forandre mening, eller til å tørre å anmelde boken. Samtidig ber jeg ham slutte med å undergrave kristendommen, ved å gjøre oss alle sosialistkristelige, dvs sosialist-liberalistiske til vår egen fortapelse. Hareide og KrF ligger dessverre ikke langt etter og må også forstå sin besøkelsestid eller, som politisk leflende mini-parti, heller innse seg tapt for sperregrensen. På vestlandet er vi mange som er lei av symbol-politikken. Som ifm bistandshykleriet, noe som mot partiets bedre vitende er et tydelig eksempel på.

Så hva er dette godhetstyranniet som store deler av Europa lider under? Et nytt godt uttrykk er oppstått nylig, i det norske vokabularet – «at vi styres av «kkk-syndromet» (konsensus, karriere og komfort). Alle farlige korrumperende elementer for et velfungerende, et virkelig sant folke demokrati. Enkelt sagt sagt betyr dette, at stemme-jakt og forsnillelse uten ansvar for konsekvensene er blitt typisk for vår tids politikere. Retorikere, forførere, deres varemerke.

Uten å forstå det, i Norge er de fleste så indoktrinerte, gjort så naive at de lett lar seg lure av vårt sterkt sosialist-pregede riksmedia. Ikke minst av NRK, en bemidlet velsmurt ukritisk velvillig og «selvstyrt» stor venstre-loyal propaganda-maskin. Selvforherligelsen, samt det som ikke publiseres gjennom rikskringkasteren, har som sitt diamentrale motstykke samfunnsmessig selvkritikk og det som burde vært publisert. Vi mangler perspektivene, vi forledes til å tro Norge som verdens navle, verdens beste land. Skrytet er ment for politisk å passivisere oss, og til å «gjøre» oss selvmektige prektige. Mens sannheten er nærmest det motsatte, at vi har kjøpt og betalt for vårt internasjonale rykte ved uforstandig bistands og annen utenrikspolitikk, i realiteten forkledd innenriks-politikk. Skrekkelig dyrt på fellesskapets regning, mest for å sikre konsensus om Aps ideer, den norske modellen.

Frode Fanebust redaktør for boken Makt Myter Media, har forklart over ca 50 sider Aps kyniske politiske kupp etter krigen, om den offisielle sensurerte «fortellingen» (ikke den virkelige samfunns historien) som har fått versere siden den gang. Typisk nok ble den sannferdige boken, i den grad den ble omtalt i det hele tatt, forsøkt underkjent av riksmedia etc.

Men i disse dager har Norges modigste kvinne Hege Storhaug publisert en ny samfunns-vektig bok, ovenfor nevnt. Bokens tittel henspeiler på foredraget av Arnulf Øverland i 1931 – som dengang omtalte kristendom som Den 10. landeplage. Jeg håper «oppstandelsen» denne gang blir like stor som dengang i 1931. Da det riktig jomet mellom fjell og fjord i det ganske land.

For, det er vekkelse og oppstandelse som må til dersom vi skal forstå, ja begynne å forsvare oss mot en ideologi som har mye til felles med nazismen, fascismen og kommunismen. Så dere tror at jeg nå tar for hardt i? Nei, les boken og gi den deretter som julepresang til sjeler med behov for   opplysning. Bokens først opplag er allerede utsolgt, og neste opplag bestilt. Selv har jeg bestilt flere eksemplarer, som julepresanger til kjente.

Så kjære lesere, hva blir så slutten på dette godhetstyranniet, denne demokratiske, ryggende ubehjelpeligheten? Denne farlige «forståelses- og snillhets-pretensjonen» som vi gjennom våre politikere stilles overfor? Europa kan bli et lett bytte for Putin, oversvømmet og ødelagt av muslimer. Eller, et Europa som pga demografisk utvikling tilslutt kapitulerer til Islamsk underkastelse, den absolutte ydmykelsen. Skremmende. Men logisk, hvilke andre troverdige alternativer foreligger, om vi ikke resolutt tar kontroll med egen skjebne, før det er for sent? For dette går mye hurtigere enn noen kunne tenke seg.

Putin er en type som ikke tror ikke på dialog, og som mener demokratiet drukner i sin egen «beruselse» (jeg mener vi er godt på vei) forøvrig tilsvarende gjær-soppen som tilslutt drukner i sitt egenskapte brygg – når alkohol-styrken når 16-0/0 prosent. Han mener demokrati og rettigheter skaper kaos. Dessverre, jeg tror gjerne Putin får rett. Men «noch ist Polen nicht forloren» om vi bare kontrollerer våre grenser og snarest går ut av Schengen avtalen. Heller enn å tro på et over-nasjonalt udemokratisk EU (som mangler lim og ånd) må vi gjennom snarlig folkeavstemning bestemme oss for det eneste logiske, nemlig: Å ta vare på oss selv, vår kultur, religion og åndskraft. Egen fortapelse som et egalitært felleskap er alternativet.

De som skal bebo dette landet må hedre og ville beskytte det, som sitt eget. Slik nordmenn gjorde som emigrerte til Amerika. De ble nærmest umiddelbart stolte amerikanere. Alle skal arbeide – som arbeide kan. Akkurat som den gang. Eller ikke spise – som det står i bibelen. Snyltere, ut og vekk. Våre lover og skikker skal gjelde. De som ikke respekterer eller liker Norge og vårt levesett står frie til å flytte, helst snarest, takk. Her gjelder ingen religiøs eller annen tvang – enn så lenge. Men lovlydighet gjelder. Ellers ubønnhørlig utvisning, eller avstraffelse som virker.

Uten en slik strategi, vil vi snart få motsatt migrasjon: Våre beste lovende unge hoder vil flytte ut, til en mer utfordrende og friere verden. De vil selvsagt søke sin lykke med likesinnede der lykke er mulig. Tegnet i tiden er fraflytting også innen Norge, nemlig påbegynnende vekk fra innflytternes bomiljøer. Fordi integreringen ikke virker. Det neste er flytting helt ut fra Norge, for dem som kan. Helt til fjernere himmelstrøk om nødvendig. Fra Sverige er denne «stille» emigrasjonen allerede igang. Vi følger etter. En slik negativ spiral er faktisk helt naturlig. Fordi intelligente folk pr definisjon ikke er dumme. Hva som tilslutt blir igjen av gamle Norge tør jeg knapt tenke på. Beklager.

 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂