Hun er en ond, løgnaktig og foraktelig person, min bestemte mening. Trump sa det på sin måte, at hun er full av hat… Jeg så hele gårsdagens president-kandidat debatt. Den vant han klart. Men media nekter å erkjenne ham seieren. Hvorfor? Fordi media i USA tilnærmet som i lille Norge, de velger å «holde» seg med den bestående selvgode makt-eliten som rår, nesten uansett. Dette tydelig nok fordi, media er selv en stor og viktig del av denne ekskluderende propaganderende makten. De lever faktisk av den… Så enkelt, og samtidig så monopoliserende galt er dette blitt.

I Norge sågar hjulpet av pressestøtten.

Konklusjon: Tro ikke på media. Tro heller ikke på våre nåværende norske politikere, de fleste lyver eller tildekker sannhet. Vi blir ikke kvitt dem før vi får et folkelig opprør, anført av de modige som ser og forstår realitetene. Jeg holder absolutt med «protestantene» og de kristne-moralske verdiene selv om der blant de kristne er mange «fariseere». For det er ingenlunde gitt at alle skal tro, og det gjør aldeles ikke ikke-troende til dårlige mennesker. Bibelen sier kun at alle er invitert, ikke at alle skal med.

Hillary representer venstresiden. Hun lover og lyver og kjemper for sin egen selv-berikende og tidligere demonstrerte makt, ikke for en overordnet rettferdig makt. Fanatisk og mye derfor, der som ellers, kjemper sosialistene med alle midler for sin ideologi og sin tro. Presist tilsvarende islamistene, begge ideologier i sin bunn totalitære systemer: Enten er du med oss, eller så er du imot oss..Hitler og nazismen var like ens. Hvordan norske regjeringer – uansett farge – holder seg med demokratene i USA forteller mye om hvor ensrettet dette vårt land er blitt. Den nylige tverrpolitiske «solidaritets-forståelsen» som våre to største politiske partier angivelig har gjort seg imellom, den røper deres sanne jeg: Ikke forstyrr oss, vi vet best.

Makt og «fordeler» kjøpes, selges og byttes. Hvordan vår norske regjering har støttet Clinton-stiftelsen i forkant av dette amerikansk president-valget – med utrolige pengesummer – er totalt uakseptabelt. Det er å stjele fra vår felles kasse til fordel for det bestående og opplagt korrupte, samt det udemokratiske – og det aller verste: Den utenomparlamentariske nepotisme-makten. Representert gjennom et tildels usynlig nettverk av privilegerte, hvorav mange gjennom stats-institusjonene våre har sugerør til fellesskapets kasse. Det må det protesteres på, tilsvarende hva vi nå ser i USA.

Folk begynner å se seg skikkelig lei av alt dette, og med rette: Vi så det med Brexit, påstått av sosialistene som et høyreekstremt tilfelle. Langt der ifra, det var samfunnets underprivilegerte som hadde fått nok av EU og globalistenes hærverk. Nå ser vi det også i USA, hvor folket forstår

at maktsjiktet ikke vil ha «forstyrrelse» innenfor sin egen profitable osteklokke – forstyrrelse fra en modig frittalende mann som tør påpeke keiseren uten klær. For alle sine menneskelige feil er Trump langt å foretrekke fremfor den løgnaktige tilgjorte Clinton, som holdes «flytende» kun takket være et stort sett behjelpelig og løgnaktig amerikansk media med CNN i spissen – dog: You can fool some of the people some of the time, but not all of the people all of the time

Måtte også Norge få sin politiske oppvekkelse. I Tyskland er den godt igang. Hele 70% av det tyske folk sa i gallup nylig at Islam ikke «tilhører» landet. Dette opplever nå maktmennesket Angela Merkel i sin skjulte desperasjon. Så vil noen si, dette har da lite med USA å gjøre. Feil – også der er protesten økende mot det overnasjonale-globaliserte-sjiktet-av-makt-profitører, media inkludert. Som sannferdig knapt rapporterer, men heller indoktrinerer. Trump har nemlig helt rett, vi er under angrep fra en ideologisk religion som er i ferd med å ødelegge hele vår vestlige sivilisasjon. USA må bli stort og sterkt igjen, ellers er det ekstra ille for oss alle.

Det «makt-bestående» kjemper alltid for seg selv, uansett politisk farge. Men noe bemerkelsesverdige i Norge er skjedd, ved at Høyre og Arbeiderpartiet truer andre partier – med en slags «pakt» seg imellom – at ingen av dem vil inkludere andre partier i sine respektive fremtidige regjeringer som er imot EU… Dette tyder jo på at vi kan få en storkoalisjon etter neste Stortingsvalg… Den må bekjempes av oss alle som har fedrelandet kjært. Vi vil ikke lenger ha oss underlagt globalister og overnasjonale krefter som ikke respekterer våre nasjonale hensyn. Vi vil ta landet og folkedemokratiet tilbake. Demo-diktaturet må bekjempes.

Det er grotesk hvorledes NRK og riksmedia behandler Trump. Oppriktig sann og nøytral

rapportering mangler, at mannen klart vant denne nest-siste kandidat-debatten, det glimrer ved sitt fravær i vårt Demo-diktatur. Et nytt ord jeg har lært for noe jeg tidligere omtalte bare som et norsk politisk skinn-demokrati.

 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.