Dette er nå blitt til alles og vestens åpne «erkjennelse». Etter at verden, under den amerikanske valgkampen, til overmål fikk demonstrert en deprimerende virkelighet, nemlig hvordan massemediene på begge sider av Atlanteren kynisk løy og misbrukte sin rapporterende rolle. Et media helt uten mandat til løgnaktig å blande seg inn i politiske prosesser. For å skape en «dagsorden» for hva folk skal mene og å stemme for, som i et totalitært system. I lille Norge er ikke spørsmålet lenger så mye hva riksmediene rapporter, men den stadige falske vinklingen. Og aller verst, det som bevisst sensureres bort og/eller som ikke rapporteres i det hele tatt. Tenk om Gahr Støre kunne være mann nok til å medgi presseskjevheten, til iallfall personlig å ta avstand fra dette høyst uærlige og spesielt polariserende venstreside-spillet.

Vi er mange «ikke-konforme» debattanter som ikke kommer til orde i dette landet, og det til tross for at våre selvforherligende riksmedier pretenderer det motsatte, om stor takhøyde og om offentlig ytringsfrihet. Mitt seneste eksempel er min kronikk «En norsk samtids kalddusj» som Aftenposten refuserte forleden, med sin vanlige falske bortforklaring. Deretter sendte jeg kronikken til det seriøst rapporterende nettstedet document.no som straks publiserte kronikken under rubrikken «Debatt». Kanskje de vil trykke også dette innlegget.

Grelt, ja grelt er det blitt, i dette pressestøttens pregede Norge: Uten en eneste stor dagsavis som lenger argumenterer og fremfører opposisjonelle synspunkter. I USA fremstår CNN noenlunde tilsvarende norsk riksmedia, en blanding av demokrater og sosialister som selv etter valget, ikke aksepterer folkets dom. Mens FOX NEWS heldigvis og andre rapporterer langt mindre ensidig, og påpeker korrekt det for demokratiet og USA høyst skadelige: At valgkampen (på heller hatefulle premisser) tillates av CNN å fortsette og bli unødig polariserende, noe som undergraver folkets og demokratiets autoritet.

Men heldigvis, Trump tillater ikke CNN å fortsette løgnaktigheten. Aksepterte han det ville han ha tillatt mediene fortsatt å sette sin egen-makt-agenda – og slik ødelegge sin fireårige presidentperiode. Medier som pretenderer å være seriøse har et opplagt ansvar om å være konstruktive, også dem som ønsket seg Hillary, den antageligvis mest skamløse kandidaten i USAs historie. Som fremsto retorisk, men falskt og med liten støtte fra USAs underpriviligerte. Hvordan kan jeg påstå det? Fordi sistnevnte stemte Trump, etter i årevis å ha vært frarøvet meningsfullt arbeide under Demokratenes styre og stell, til tross for sistnevntes tomme løfter, mest skuespill og vanlig politisk dobbel kommunikasjon.

Trump har mye opprydding foran seg. Utfordringene er mange, som for enhver president uansett politisk farge i verdens mektigste land. Etter et valg trenger enhver presidenttid og støtte til å gjøre de forandringer som fremført, og som vant ham embetet. Alle kan ha meninger om hva som trengs, men knapt til å sette folket opp mot en nyvalgt president og hans politiske dagsorden, spesielt når på forhånd så klart tilkjennegitt. CNN misbruker sin makt gjennom tendensiøs fortsatt «vinkling» og er retorisk farlig og polariserende.

Forholdet politikere og journalister imellom skal aldri være koselig – på parti med hverandre. Nei, sistnevnte skal være vaktbikkje og kritiske, ingenlunde logrende konforme. I et nøtteskall, dette er samtidig grunnen til at Norges nåværende (representative) demokrati ikke fungerer. Nemlig, i mangel av klare «motforestillinger» som uttrykt gjennom et mangfoldig og ærlig media. Slik at folket – meningsberettiget og selv – kan forstå tidens politiske valg og opsjoner. For slik å være istand til å gjennomskue retorikken og all usannheten, de falske nyhetene.

For i lengden, hvem gidder å høre på slikt? Det er blitt problemet til CNN som gjorde den lett gjennomskuelige feilen å lyve både for demokratene og samtidig for sin egen makts skyld. De mistet troverdighet ved å beskytte sleipe Hillary og en tilsvarende Washington-kultur. Fordi CNN forsøkte iherdig å sette den politiske dagsordenen, og tapte. Heldig for USA (min påstand) og skadelig for dem. Men som dårlige tapere fortsetter CNN sjofelt å ødelegge for en demokratisk valgt President. Det er faktisk å håpe at dette blir til deres straff, opp mot en uredd Trump som ikke lett lar seg diktere – ei heller skal la seg diktere til debatt på ondsinnede premisser. Slik viser Trump vei også for norske politikere som ikke kontant tør avfeie de mange utkrøpne norske journalistene. Ved å avvise og/eller be dem fyke til Blokksberg, der de hører hjemme.

 

Dan Odfjell, samfunnsdebattant