Sine meningers mot: Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H). Foto: Molde kommune

Det skulle du tro. Men ikke i ensrettende regimer og med redaktører som i Norge. Hvor den politiske djevelen regjerer gjennom meningsmonopoler. Effektivt administrert i Norge gjennom de statsfinansierte riksmediene som undertrykker, ja dreper sann, offentlig debatt. Dette er demonstrert blant annet gjennom falsk invitasjon til åpen frisk debatt. Men det norske debattklimaet er verken åpent eller friskt. Fordi debatten kun kan skje på monopolets premisser. Alle leser-innlegg på tvers av det konforme blir avvist ved standard svar-formuleringer som at avisen «dessverre» ikke har plass «denne gang», men forsøk igjen. Har du forsøkt noen ganger, som meg, da vet du at dette er alminnelig løgn innsatt i et absolutt pretenderende system. De lokker deg ut i åpent terreng for deretter direkte eller indirekte å kunne herse med deg og med dine «farlige» meninger. Samt stjele dine ytringer ved å dresse dem opp litt annerledes og presentere dem som nye, sine egne. Hvilken interessant, god avisredaksjon… Debatt lederen samler stoff på mer en en måte…Han har en meget viktig «edderkopp»- og dirigent-rolle.

Dette er mye humbug. Det at staten bevisst tillater og finansierer humbugen, viser at den overhodet ikke er på folkets sanne side. Sovjet var slik. Erna Solberg agerer slik. Hun bruker NRK som sitt Pravda etter å ha arvet det fra Ap. I snart 8 år har hun med vitende vilje tillatt ensrettingen å fortsette, rettet mot den lille, frie mann og kvinne som staten trenger for i det hele tatt å kunne eksistere. Hvor er maktens folkelojalitet? Kun i festtaler snakkes det om demokrati, alt mens makten søker å ta ære for det som tilsynelatende går godt, ofte løgn det også. Men den snakker aldri om det meste som går galt. Så som innvandringens nedsider, senest forsømt mat- og annen beredskap, og ikke minst en ufattelig sendrektighet hva angår covid folkevaksinering. For slikt gir ikke gjenvalg og plass ved grautfatet, der hvor fordelsfolkene nå stimler seg som gribbene til daukjøttet. Vel, det blir neppe riksmediene som publiserer dette innlegget, de er «lojale hunder» til «matmor», staten som fordeler «olje»-godene, mest for øvrig til seg selv. Feite og dekadente blir de synlige i sin overmodighet.

Ondskapen regjerer, den springer mye ut av nettopp den rikdommen som er blitt Norge til del. Andre olje-nasjoner har også dekadens i overflod. Men rikdommen bringer ingen sann lykke, bare se til det siste eksempelet, oljelandet Venezuela, nå regjert av kommunisme og narkotika-karteller. Med nå rundt 3 millioner arbeidsomme og ærlige mennesker fra-flyktet, mange godt utdannet og velkomne dit de kommer. Dette vet jeg noe om som bor i Syd-Amerika: Alle som hadde midler og kunne, de flyktet. De fleste hadde ikke midler, men de flyktet likevel, til fots over grensen. Så uutholdelig ble og er kaoset der ondskapen får regjere. Det er meg derfor uforståelig at mange norske biskoper er på feil side, for dette er fullstendig på tvers av nestekjærlighet. Når de ikke går ondskapen i rette, men samtykker, da er de selv en del av den. Noen slike omtales i Norge som SV-biskoper, som feiltolker neste-kjærlighet. Vi får tro det er på grunn av manglende erfaring med den virkelige verden og be for dem veiledet. En brutal verden som Norge tidligere hadde mindre kontakt med. Men som nå rykker nærmere med globalismen som feil-blander ondt med godt. Som med eplekassen, et råttent eple?

Hvordan venstresiden argumenterer for å stoppe andres meninger, fikk vi et typisk eksempel på da den «makt-opphøyet», via NRK, skulle sette «fot» for Høyre-ordføreren i Molde nylig. Som mente, og med rette, at Oslo hadde mye skyld for covid-virusets spredning til resten av landet. Konfronterende, på djevelens måte, innledende ved å forlange ensidig bevis fra ordføreren for en «påstand» dvs hans menings berettighet. Altså så tvil om ordførerens mening var sannferdig. Hva med heller å kreve bevis fra NRK om at ordføreren tok feil..?  Men Molde ordføreren lot seg ikke forvirre, han bare fastholdt sin mening. Og jeg er derved tilbake til mitt første avsnitt i dag, nemlig menneskeretten til folkelige og enkle meninger, offentlig uttrykket uten å måtte slå i bordet med bevis. Det blir ingen virkelig samfunnsdebatt av slikt – desto mer som venstresiden ikke selv beviser sine meninger og påstander. De bare duellerer retorisk, noe de er opptrent til, motsatt av vanlige folk som ikke er tilsvarende trenet. En oftest ujevn holmgang derfor. Hvor det på politikervis overhodet ikke er spørsmål om sannhet, men å forlede et publikum. Aristoteles i det gamle Grekenland definerte retorikk som evnen til å vinne diskusjoner, ikke sannhet.

Det er derfor viktig at vi alminnelige mennesker ikke går inn i djevelens hule og deltar i debatt på hans premisser. Dette har jeg litt nylig erfaring med, også fra antatte kristne som «duellerer» retorisk ut fra en maktpolitisk ondskapens vinkel. Men jeg verken kan eller vil her i en kort kronikk søke å «gapestokk-nevne» noen. Slik venstresiden har for vane. Men Gud ser alle.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.