Selvfølgelig er den det. Men de politisk korrekte vil ikke innrømme det. Likevel, landet rundt omtales nå politiinspektør Thomas Utne Pettersens innlegg i Haugesunds avis. Hvor han på nøkternt balansert vis påpekte de realitetene politiet og landet er opp mot. Om politiets daglige arbeide for å beskytte befolkningen mot økende kriminalitet, hovedsakelig fra nye «nordmenn».
Om forbrytelser som foregår, selv i en uskyldig relativt liten vestlandsby som Haugesund.

Sannhet på latin er veritas, et ord som samtidig betyr virkelighet. Men den skal vi ikke lenger åpent kunne snakke om. Flerkulturelle problemer omtales aller helst som til landets fordel, i form av mangfold… Selv om vi hver uke kan lese om voldtekter og økende terror og parallelle samfunn i Europa. Dog, det kan ikke lenger stikkes under en stol at terrorens viktigste drivkraft er ideologisk baserte angrep i islams navn. Allikevel skal vi ikke omtale denne fryktelige virkeligheten. Det er noe av denne humbugen som den modige politimannen fortjenestefullt og offentlig har avslørt. Fedrelandets takk går til ham.

Men kritikk og hets fremstår nærmest automatisk, mot dette sannhetsvitnet. Han beskrives av de politisk korrekte som rasist, og hans politikarriere er kanskje i fare… For full og virkelig sannhet, det vil vårt skjeve massemedia helst ikke publisere. Da heller grovt mobbe de opposisjonelle. Og politimannens overordnede er neppe parat til offentlig å støtte ham. Skamfullt, og hvorfor? Fordi de fleste offentlige ansatte synes langt mer opptatt av egen karriere, enn å bidra med avslørende opplysninger om kritikkverdige samfunnsforhold.. Er Norge et land og et system å være stolt av?

En kritikk som fremkommer er at Pettersen brukte sin yrkestittel, nemlig som politimann. Det går angivelig på tvers av hans lojalitet til det offentlige systemet. Men, dersom de som opplever fortielser samt usannheter, enten dette er politikere eller andre samfunnsansvarlige, ikke kan omtale sannhet, hvem kan da gjøre det? Spesielt når vårt riksmedia kapitalt svikter. Hva vi mangler er modige vaktbikkjer i Norge. Nettopp hva den fjerde statsmakt var antatt å representere, aldeles ikke være en fordummende maktens tjener… Brød og sirkus….

Argumentet som falskt anvendes er at folk ikke skal skremmes… Faktisk, tildekning av samfunnsmessig sannhet er langt verre, og på sikt mye farligere. Nei, folket tåler utmerket godt sannhet. Det er de forfeilede politisk korrekte flerkulturelle som ikke vil innrømme sin brøde, spesielt ikke nå i forkant av et Stortingsvalg…For da kunne folket finne på å kaste dem på dør, til fordel for nye politikere – som vil ta landet og demokratiet tilbake. Som Brexit.

Dette påminner meg devalueringen av norske pass. Ja, et norsk pass er ikke lenger like mye verdt hva det engang var. Jeg bor i Chile, og en herværende koreansk kristen venn fortalte forleden at hans chilenske pass – fra et land kjent som et fjernt, fredelig og gudfryktig sted (ikke altfor rikt, ikke altfor fattig…) nå bedre aksepteres verden rundt enn hans nedarvede koreanske pass. Tilsvarende hva vi med norske pass hadde fordel av.

Men med «billig» salg av statsborgerskap til våre mange nye «nordmenn» forøvrig som ellers i Europa, er et norsk pass ikke lenger helt det samme. Våre myndigheters velvillige lettvinte og ubegrunnede masse-utstedelse av statsborgerskap har en pris som nordmenn vanligvis ikke tenker på. Det flerkulturelle har uheldige sider som venstresiden knapt vil innrømme. For hensikten, her som ellers helliger middelet… I USA må du nærmest være født der for å få statsborgerskap. Det er strengt, og det skulle bare mangle.

Dersom noen tror at jeg her tar et oppgjør med politikerne og det offentlige Norge har de helt rett. De har ført landet på ville veier. Et av få hederlige unntak er Sylvi Listhaug som forstår hva det hele går i. For det at andre land i Europa også er ille ute er sannelig fattig trøst for det etniske Norge. Elitene, politikerne og det offentlige Norge tenker stort sett likt, og de tar alle feil. Og de som tenker annerledes skal ikke komme til orde. Fordi den forfeilede eliten samt den farlige skjulte utenomparlamentariske makten skal uansett opprettholdes.. Nei, det som trengs er at vi borgere reiser oss og ta ansvar for våre barn og barnebarn, slik at også de skal kunne leve trygt og godt. Mest mulig forskånet verdens ondskap. For ellers vil fremtidig norsk historie brutalt måtte dømme alle dem som ansvarsløst har forledet Norge til sivilisatorisk fornedrelse, av vår egenart og kultur.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.