Gjesteskribent

Tommy Robinson.

At også Vesten er råtten, har sine grunner, mest opplagt fordi de vestlige såkalte demokratiene er og blir regelrett forrådt av journalistene, eller rettere sagt MSM, dvs i Norge riksmediene. Fordi det er deres ansvarlige redaktører som tillater uærlighet tildekket. Er sjefen venstrevridd må du ikke tro han eller hun vil avskjedige likesinnede ekstremistiske journalister som hardt forfekter sosialismens agenda, sågar gjennom løgn eller annet. Og samfunns-dommen fra dissidenten Tommy Robinson nylig ble og er helt korrekt, at de vestlige demokratiene nå er omgjort til korrupte samfunn, nær totalitære. Fordelen med de fullblods totalitære er at der vet iallfall folk hva de har med å gjøre. Mens hos oss lures vi gjennom falsk pretensjon.

Vi må logisk derfor omtale medienes tapte samfunnsoppdrag som den fjerde statsmakt som skulle holde de andre statsmaktene strengt i ørene, samt korrekt å rapportere oss folket den store verdens begivenheter og sannheter. I stedet er Norge nå hakket før en totalitær stat blitt, for folk tillates ikke lenger se og forstå det store bildet. Slik har vi nå nådd frem til det siste trinnet før det totalitære, nemlig det såkalte norske samfunnnsfelleskapet. Hva betyr det, annet enn at motforestillinger knapt lenger tillates. En farlig bratt utforkjøring.

Jeg dreier tilbake til Tommy Robinson som uredd har skjemmet selveste England for myndigheters beviste «hang» til ulovlige midler for å tildekke grusom sannhet om innvandringsproblemene. Som Tommy påpeker, MSM og politikerne, selv i samarbeid, klarer ikke å se at terror er makt, og at de selv derfor står for fall. Og fasaden med «ærverdige» BBC i spissen sprekker når tatt i løgn og stygg fusk. Men la meg legge til, NRK er ikke bedre. Og sannelig om ikke vår borgerlige regjering tillater det samme, selv etter snart to Stortingsperioder i posisjon til å rydde opp. Som å brekke opp dette statssubsidierte menings-monopolet mot et stakkars ignorant og fordreiet folk. Da er vi tilbake til dagens konklusjon, om vårt udemokratiske samfunnsfelleskap som er blitt oss til del, inklusivt dets manglende motforestillinger. Støre eller Solberg, hvor er forskjellen?

Men alt og alle er ikke råtne, men slike slipper knapt til hva angår landets styre og stell, kanskje nettopp av den grunn, samt at de ikke har spisse nok albuer og løgnernes frekkhet. For meg er dette et dilemma som blant annet tilsier at vi må få valg på personer som vi kan ansvarligholde heller enn sleipe egenrådige partier. Våre egoistiske politikerne har gjennom Stortinget misbrukt sin makt til stor partistøtte. Dermed er det skapt subsidierte parti-pyramider og interne maktstrukturer som kjemper mer og blant seg selv enn for oss land og folk. Vi har fått et skuespill, en parodi av et «snillhets-demokrati» godt hjulpet av oljerikdommen, mens annen og viktigere rikdom fortrenges og tapes. Og folket taper.

Demokratiets begrensninger og stygge nedsider er i senere tid godt synliggjort i USA. Vi ser overhodet ikke noe demokratisk vinn eller forsvinne med samme sinn, som i tidligere tider. Demokratene dreier til venstre og aksepterer ikke lenger demokrati-spille-reglene. De ble gjennomskuet gjennom fuskende korrupte Hillary Clinton og de av Obama og henne utplasserte likesinnede i statsapparatet. Som makten og grådigheten tydeligvis er gått til hodet på. For den vestlige verden er Donald Trump blitt en revelje, ikke fordi han er perfekt, men fordi han tør ruske opp i dette kyniske politiske verdensspillet. Da nytter det ikke å legge andre kinnet  til… Men, sannhet har en tendens til å vare lengst, og justisdepartementet og FBI er nå avslørte som direkte korrupte og anti-demokratiske.

Tror vi rettssystemet i Norge er mye bedre? Nå har Riksadvokat Tor Aksel Busch nylig sendt rundskriv til landets dommere om en ny rettspraksis, nemlig nye og «avskrekkende og norm-skapende» straffeutmålinger som tydelig er myntet på dem av oss som, likt Tommy Robinson, tør snakke om innvandringens nedsider, det såkalte hat-prat. Innvandring må ikke kritiseres for den har nemlig politikerne egenhendig skapt, tenk på det. Og vi må derfor nå straffes med innskrenket ytringsfrihet – pga deres tilstelninger helt på tvers av sunn fornuft. Noe til folke-demokrati dette, hvor av myndighetene intet kan innrømmes ei heller diskuteres eller snus på. Dette er flaut med «politisk korrekte» feiginger. Dette er Mao på nytt, vi mangler snart bare hans lille røde bok. Samt lokale halal hode-avskjæringer.

Men tror noen riksadvokat Busch har funnet frem til en ny rettspraksis helt av seg selv? Nei, og uten at jeg har hørt den diskutert i Stortinget, tror jeg gjerne Solberg og Støre avtaler slikt bak lukkede dører for å få «has» på kritikken mot felles-politikken vi lider under. Mens jeg sitter her tikker NTB inn med en kort ikke helt uvanlige melding: «Mann knivstukket i magen – to «mørkhudede» løp». Dersom vi skal kues til taushet over utviklingen ved ikke å omtale to hode-avskjæringer av våre jenter i desember ikke langt fra Marrakesh, er sensur navnet.

Jeg kom forleden på nytt til å tenke på dette da jeg så hvordan media motsatt slår stort opp 50 muslimer drept i en moské i New Zealand nylig. Men media valgte ikke å omtale de 50 kristne sex-slave-utnyttede jentene, som «siste IS akt» ble alle hode-avskåret i levende live før soldatene nylig rømte fra Syria-byen under angrep av tropper støttet av britiske soldater. Sistnevnte sa de aldri kommer til å bli de samme igjen, så grusomt var synet da de entret byen. Dette er relevant informasjon i diskusjonen om våre nye landsmenn og kvinner skal få komme hjem. 

At nordmenn skal kunne trues og tuktes «avskrekkende» fra å gi uttrykk for sanne oppriktige og berettigede følelser bærer i seg selv preg av noe totalitært skremmende nytt som vi aldri tidligere (før det nye konsensusflertallet) har opplevd i Norge. Kristen religion har aldri vært beskyttet, tvert imot. Men islam som dessuten politisk påtvinges oss, den skal beskyttes! Dette er ren galskap og har ingenting med demokrati å gjøre. Heia Tommy Robinson.

 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!