Sakset/Fra hofta

BBCs flagship-program Panorama ønsket å gjøre en dokumentar om Tommy Robinson. Et stort apparat ble satt i gang. Programleder John Sweeney tok kontakt med en tidligere medarbeider av Tommy, Lucy Brown, i den tro at de ikke lenger var på talefot. Men solidariteten blant fotfolket er sterk. Brown kontaktet Tommy.

Lucy skulle møte Sweeney i Cambridge, hvor hun bor. Han tok turen opp fra London for å snakke med henne. Det ble mye alkohol. Målet var åpenbart å skjenke Lucy så hun skulle røpe noen saftige detaljer. Sex var oppe. Historier som var forholdsvis uskyldige kunne brukes og blåses opp gjennom klipping. Sweeney legger ikke skjul på det.

Det er kontekst som gjør historien avslørende for BBC: De samarbeider med Hope not Hate. Dette er en NGO som lever av å henge ut folk som høyreradikale. Etter 22/7 dro NRK til Storbritannia og snakket med Hope not Hate. De er standard referanse i norske medier og spiller samme rolle som Antirasistisk senter og Southern Poverty Law Center i USA. De representerer et merkelig fenomen: De største produsentene av hat er NGO’er som påstår de bekjemper hat. Men de finner hat over alt. Hat og rasisme, og nå har også norske myndigheter og FN fått hat på hjernen.

Riksadvokaten

I sitt årlige rundskriv går riksadvokat Tor Aksel Busch inn for at trusler mot politikere må tas mer alvorlig. Vel og bra, skjønt noen ganger kan det komme an på den som vurderer. (Som kjent ble anmeldelsen av Black Box-teateret henlagt av Oslo politikammer).

Mer tvilsomt blir det når riksadvokaten begynner å snakke om hatefulle ytringer.

– Hatefulle og truende ytringer rettet mot politikere og andre samfunnsdebattanter fremstår som et økende problem. Det kan i ytterste konsekvens true demokratiet ved at personer trekker seg fra politiske verv eller velger ikke å delta i samfunnsdebatten, skriver Busch.

Det man hele tiden savner ved disse erklæringene er presisjonsnivå.

Dømt

Vi fikk en dom i dag som gir et signal: Bergen tingrett dømte en 70 år gammel kvinne til 24 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot for å ha skrevet i en facebook-diskusjon om Sumaya Ali:

«Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk».

Det går an å ta dette humoristisk eller se på det som harmløst. Er det bruken av ordet kakkerlakk som er så ille?

Har det streifet domstolene at Norge opplever en voldsbølge. 17-åringer som tar toget overfalles av landsmenn av Sumaya Ali, og folk kan ikke unnlate å tenke: Så vi dømmes til fengsel for noen ord, mens disse kan stikke ned våre ungdommer og rane dem?

Hvordan skal domstolene hindre folk i å tenke hva de ser?

Abid Raja kalt en hund

Eller hva med Mohyeldeen Mohammad (33) som er dømt til to år og syv måneders fengsel for å ha omtalt Abid Raja som en hund og et svin? Det vises også til en syv minutter lang video som det hevdes kunne tolkes som en oppfordring til å ta livet av Raja. Anken går nå for Borgarting lagmannsrett.

Det er ikke lenge siden Ubaydullah Hussain ble frikjent gang på gang for å ha hyllet terroraksjoner hvor sivile, inklusive nordmenn, ble slaktet av jihadister. Det var lenge ytringsfrihet.

Plutselig gir det to år og syv måneder – for litt mer enn meninger – å kalle Abid Raja en hund.

Forståelse for spenninger og motsetninger

Riksadvokaten vil inkludere journalister, dommere og politikere i gruppen som fortjener ekstra beskyttelse gjennom avskrekkende og normdannende straffer.

Med samme begrunnelse som for hatefulle ytringer mot politikere mener Riksadvokaten at trusler mot journalister er viktig å ettergå, samt at det bør legges ned strenge nok påstander, slik at en fri og uavhengig presse kan sikres i demokratiets interesse.

Men har ikke riksadvokaten fått med seg at det å skreddersy beskyttelse for disse gruppene kan være med å skjerpe motsetningene i samfunnet? Politikerne, mediene og rettsvesenet brukes mot meninger. I Sverige kalles det meningsforbrytelser. Disse har lav standing ute blant folk. Det er ved å danne seg en oppfatning av at dette er makta mot den lille mann.

Samarbeidet med de store techselskapene understreker at det er snakk om undertrykkelse av meninger man ikke liker.

Problemet er det samme som i historiske tider: Hvis folk først får ferten av løgn klarer de å bygge sannhet av det de gjennomskuer.

NTB skrev denne hyggelige meldingen om Tommy Robinson:

Britisk høyreradikal aktivist slettet fra Facebook og Instragram

Tommy Robinson, tidligere leder for antimuslimske English Defence League (EDL), er slettet fra Facebook og Instragram etter å ha blitt advart en rekke ganger.

Robinsons Facebook-side har ved flere anledninger brutt retningslinjene ved å publisere materiale som bruker dehumaniserende karakteristikk og oppfordring til vold mot muslimer, mener Facebook.

– Han har også oppført seg på en måte som trosser vår policy knyttet til organisert hat, sier Facebook i en uttalelse. Robinson er også slettet fra Instagram, som eies av Facebook.

I forrige uke mottok 36 år gamle Robinson en advarsel fra Facebook etter at han publiserte flere omstridte innlegg. I et av innleggene omtalte han muslimer som «skitne drittsekker». I et annet innlegg oppfordret han folk til å terrorisere og kutte av hodet til muslimer.

UKIP-leder Gerard Batten kritiserer utkastelsen og oppfordrer Facebook til å gjenopprette Robinsons kontoer. Labours nestleder Tom Watson, derimot, mener at Facebooks reaksjoner kommer i grevens tid.

– Den voldelige bøllen Tommy Robinson har altfor lenge fått lov til å ytre hat og antiislamske tirader gjennom Facebooks plattform, sier Watson.

 

 

 

 

 

Les også