Foto: Steen Raaschou

Tommy Robinson fikk i dag årets Sappho-pris av Trykkefrihedsselskabet i Landtingssalen på Christiansborg.

Men prisen har en bitter bismak.

Møtet skulle opprinnelig vært på Vartov, et kristent forsamlingssenter like ved Rådhuspladsen. Trykkefrihedsselskabet har vært stamkunder på Vartov. Men denne gang meldte de avbud. Grunnen var trusler fra Antifa om å smadre møtet. Nervene sviktet.

I Danmark kan folketingsmedlemmer leie lokaler inne på Christiansborg, og Marie Krarup fra Dansk folkeparti benyttet seg av retten og reddet således møtet.

Men Antifa ga seg ikke med dét. De la ut en oppfordring på Facebook om å møte frem til demo mot møtet. Antifa nøyer seg ikke med å stå der, de vil angripe og ødelegge. I dette tilfellet visste de at politiet ville være mannsterke.

Derfor skriver de til slutt: Husk – De skal også hjem igen !

Det er ikke første gang at Antifa har angrepet folk på vei hjem. Fysisk.

Og nå kommer det andre poeng: Tommy Robinson er kastet ut av Facebook. Alle som sier noe pent om Tommy, blir kastet ut. Document.dk gjenga en artikkel Bruce Bawer skrev om rettsprosessene mot Tommy i Storbritannia. For det ble siden suspendert og deretter slettet. 10.000 følgere fulgte med.

Men Antifa får lov å publisere direkte trusler mot et møte som foregår inne i det danske Folketinget!

Det er ikke bare Antifa, men også Facebook, som er en trussel mot ytringsfriheten.

Man kunne kanskje avskrevet dette som skjødesløshet, at Facebook har dårlig kontroll. Men det stemmer ikke. Facebook vet godt hva de gjør. Hvis de virkelig var mot politisk vold eller hatespeach på prinsipielt grunnlag, ville Antifa aldri fått lov å skrive det de gjør.

Facebook lar dem holde på, mens andre kastes ut bare de nevner Tommy Robinson.

Lars Hedegaard har den senere tid opplevd at Facebook til og med går inn og redigerer i de poster han legger ut. Det er en direkte inngripen i teksten. Da Hedegaard i dag skrev at han fra nå av ville publisere på Document og bare legge ut linker, gikk det ni minutter, så var han utestengt.

Det er en kobling mellom Antifa og Silicon Valley. Det er den uhyggelige sannhet. NGO-er som Hope not Hate, Expo, Southern Poverty Law Center er mellommenn som utsteder vandelsattester som gjør at personer og sider stemples. De er inspektører/eksamintorer som få mandatet til å sensurere.

Denne sensurmaskinen har utviklet seg uhyre raskt det siste året, og i EU har de en ivrig lovgiver. Trump er deres største fiende. De er villig til å ta alle midler i bruk for at han ikke skal bli gjenvalgt.

Hvorfor Facebook har utpekt Tommy Robinson til fiende, er det ikke lett å svare på.

Vesten er inne i en stor ideologisk kamp, og det er venstresiden som sitter på de teknologiske og mediale midlene. Når det gjelder «fiender», har de ingen skrupler.

Da de merket suget/trykket nedenfra, fikk de vedtatt lover som sørget for å stoppe munnen på uvelkomne. Tommy blir de provosert av fordi han ikke lot seg hverken temme eller knekke.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.