Kristeligt Dagblad serverer et ytterst perfid angrep på Lars Vilks-komiteens primus motor Helle Merete Brix. Avisen gjør seg til talerør for Informations redaktør Niels Ivar Larsen og en mer perifer Firoozeeh Bazrafkhan. Journalist Benjamin Krasniks story foregir å være et nyhetssak, men den er en blanding av rykter, påstander, halvsannheter og fremfor alt: vikarierende motiv. […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-