Kristeligt Dagblad serverer et ytterst perfid angrep på Lars Vilks-komiteens primus motor Helle Merete Brix. Avisen gjør seg til talerør for Informations redaktør Niels Ivar Larsen og en mer perifer Firoozeeh Bazrafkhan.

Journalist Benjamin Krasniks story foregir å være et nyhetssak, men den er en blanding av rykter, påstander, halvsannheter og fremfor alt: vikarierende motiv.

Krasnik gjør ikke noe forsøk ved å stille spørsmål ved Larsens begrunnelse for å melde seg ut av Lars Vilks-komiteen. Intervjuobjekt og journalist inngår i en incestuous symbiose, hvor den ene snakker den andre etter munnen. Det er spesielt kvalmende når det kommer fra en avis som kaller seg kristelig: Man støter noen ut, brennmerker dem med en sørgmodig mine, som om man har gitt tåls og funnet seg i mye, men at det dessverre er nok nu.

Denne blanding av halsvannheter og vikarierende motiv er vanskelig å forsvare seg mot når de serveres med glatt ansikt.

Fromhet

Det er nettopp Kristeligt Dagblads fromhet som kan gi en følelse av fortvilelse hos den som rammes. Hva skal man stille opp med?

Helle Merete Brix og Uwe Max Jensen har av sitt gode hjerte ønsket å gjøre noe for Lars Vilks sak. Det har avfødt flere møter. Det forrige, 14. februar, fikk en fatal utgang, noe som forandret situasjonen, ikke bare for Vilks, men også komiteen og alle som mener ytringsfrihet er noe mer enn et ord.

Det siste møtet 30. mai foregikk derfor inne bak Christiansborgs tykke murer. Situasjonen reiste noen overskridende problemstillinger om komiteens arbeid: Hva blir ytringsfrihetens kår hvis man må arbeide under tung politibeskyttelse? Hvem vil komme på møtene?

Vilks møde, Chr Borg 30.05.2015, III 035

Foto: Lars Vilks og Helle Merete Brix under møtet på Christiansborg 30. mai. Hvordan kjennes det for Vilks å bli kasteball i mediene mellom folk om påstår å være hans støttespillere? Miljøene er små, her ødelegges de gjennom mediene. (foto: Snaphanen)

De sosiale bånd

Middagen etter møtet foregikk oppe i Tårnet restaurant inne på Christiansborg, noe som gjør det mulig for Vilks å møte folk i en avslappet setting. Dette etterspillet er vesentlig for oss som har fulgt Vilks og – har jeg inntrykk av – for Vilks selv. Langsomt er hans sak blitt vår, også på et personlig plan.

Rundt bordet var også Larsen.

Nå går han ut i Kristeligt Dagblad og begrunner utmeldelsen fra komiteen med at det er for mange med bakgrunn fra Trykkefrihedsselskabet med i komiteen! For Trykkefrihedsselskabet er «sort», de er ikke humanister – og blander synet på islam inn i kampen for ytringsfrihet.

» Lars Vilks og ytringsfriheden bør optimalt forsvares fra en platform, der samler et repræsentativt udsnit af demokratisk sindede på tværs af fløje. Som tilhænger af en langt mere humanistisk udlændingepolitik kan jeg slet ikke identificere mig med den bagvedliggende dagsorden i Trykkefrihedsselskabet. Det er vigtigt i forsvaret for ytringsfrihed at slå fast, at den sag ikke har spor at gøre med, hvordan vi skal behandle indvandrere og flygtninge,» siger Niels Ivar Larsen.

Trykkefrihedsselskabet har en «bagvedliggende dagsorden»? Virkelig? Den er da ganske klar: Islam i sin nuværende form er en trussel mot ytringsfriheten. Hvilken verden befinner Larsen seg i?

Han klandrer Trykkefrihedsselskabet for sammenblanding, men det er Larsen som driver sammenblanding. Han lager stråmenn for å la andre sitte med sorteper. Det er et tarvelig spill.

Tarvelig er betegnelser som passer både Larsen og Krasnik. På toppen av det hele kaller han seg «humanist».

Velkjent

Vi kjenner dette spillet, det er velkjent. En venstreliberal elite tør ikke ta noe oppgjør med radikal islam, og forsøker å skyve sin egen feighet over på andre.

Det er ytterst gement.

Helle Merete Brix tilhører ikke høyrefløyen. Hun brøt ut av Trykkefrihedsselskabet for noen år siden. Hun kritiserte Lars Hedegaard ved et par anledninger, men etter at Hedegaard ble forsøkt myrdet har hun sluttet rekkene.

Etter Krudttønden og Krystalgade er det blitt enda mer nødvendig. Hos de fleste er det en ryggmargsrefleks.

Men ikke hos Larsen og Krasnik/Kristeligt Dagblad.

 

 

Artikkelen:

Venstrefløj forlader Lars Vilks Komiteen

av Benjamin Krasnik,
bak betalingsmur

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂