Nytt

En gruppe mennesker har gått sammen og dannet en støttekomité for Lars Vilks. Komiteen er tverrpolitisk/faglig og har utgangspunkt i Danmark, det nordiske landet der ytringsfriheten står sterkest. Komiteen avholder sitt første møte i København  14. februar.

Datoen er selvfølgelig ikke tilfeldig. Det er dagen for fatwaen mot Rushdie.

Vilks er på mange måter utsatt for en tilsvarende fatwa, den er bare mer generell. Det er gjort flere forsøk på å drepe ham, og Vilks er angrepet under forelesninger på universiteter. For ikke å snakke om alle kunstutstillinger som har avvist ham av frykt for «konsekvensene». Denne frykt er blitt en selvoppfyllende profeti.

Det som skiller Rushdie-saken fra Vilks er tausheten rundt hans person fra det offentlige etablissement; både kunstverdenen og medier/politikere. Spesielt i Vilks eget hjemland, Sverige.

Det er for å bøte på denne taushet at komiteen er stiftet. Vilks har ingen organisasjon i ryggen, slik Rushdie tross alt hadde. Han er fra et lite land langt mot nord, men etterhvert med mange muslimer som ikke tåler eller vil forstå at blasfemi er in the eyes of the beholder.

Vilks benytter sin rondellhund som et stunt for å måle mottakernes respons. Muslimer lar seg provosere og liberalere lar seg skremme. Det enkleste er svaret: kan han ikke bare la være? Men hva er konsekvensene av det på litt lengre sikt? For alle vet at det før eller senere dukker opp en ny «blasfemikrise» og så har man på forhånd avskrevet ytringsfriheten? Velmenende røster som mener de nok skal vite å stå opp for den rette sak når den viser seg, vet innerst inne at de tar feil. Man vet aldri hvor kunsten eller islamismen hopper. Utviklingen i Egypt og Midtøsten er en pekepinn om begivenheter som kan få konsekvenser også for samfunnsklimaet i Europa. Det skjer en gradvis tilpasning allerede til «den nye situasjonen».

Bildet: Et eksempel på rondellhunden som har skremt vannet av kuratorer og gallerister.

Hvem utgjør komiteen?

Helle Merete Brix, journalist og forfatter, initiativtager og komiteens koordinator. Mail: helmerbri@gmail.com mobil 22 92 70 46

Uwe Max Jensen, journalist og billedkunstner, initiativtager og kontaktperson til Lars Vilks. Mail: uwemaxjensen@gmail.com – mobil 40 85 57 29.

Firoozeh Bazrafkan, billedkunstner

Bernt Johan Collet, godsejer og tidligere bestyrelsesformand for CEPOS

Mikael Jalving, historiker og kommentator

Farshad Kholghi, skuespiller og kommentator

Niels Ivar Larsen, journalist og redaktør på Information

Jaleh Tavakoli, løsgænger i Borgerrepræsentationen og talskvinde for Frit Iran

Hjemmeside

Komiteen har allerede fått sin egen hjemmeside: http://larsvilks.com/

Her legges fortløpende inn nytt stoff, som VGs sak om Jihad Jane.

Møtet den 14. februar blir på Krudttønden på Østerbro. Påmelding er allerede mulig her.

Danmark har nå tre foreninger for ytringsfrihet: Trykkefrihedsselskabet, Fri Debat og Lars Vilks-komiteen.

Norge har ingen og i Sverige er det svenske Tryckfrihetsselskapet utsatt for et voldsomt press.