Sakset/Fra hofta

Foto: Reuters

Facebook har lagt frem sin plan om å skape et uavhengig organ som skal ta beslutninger på hvordan mediet modereres. Facebook sier at panelet, som vil høre de første sakene i 2020 vil ha makt til å overstyre beslutninger tatt av Facebook når det gjelder omstridt materiale og ha innflytelse på ny policy.

Panelet, som blir kalt for Facebook Høyesterett, vil til slutt bestå av 40 mennesker rundt om i verden, men ha færre «dommere» til å begynne med.

Det blir naturlig nok stilt spørsmål ved hvor uavhengig et slikt panel vil være:

«Facebook does not have a court,» sa Bernie Hogan, senior research fellow at the Oxford Internet Institute. «The only vote that really counts is the majority shareholder, Mark Zuckerberg.»

«Facebook’s ‘supreme court’ invokes all the pomp and circumstance of actual judicial practice without any of the responsibility to citizens.»

Facebook sier at panelet vil starte opp med 11 personer, og navnene til de oppnevnte vil bli offentliggjort, i likhet med de beslutningene som tas. Panelet vil bli betalt av Facebook, via et fond.

Mark Zuckerberg skrev at han ikke synes at private selskaper, som hans eget Facebook, skulle ta så mange avgjørelser om ytringer på egen hånd:

«We are responsible for enforcing our policies every day and we make millions of content decisions every week. But ultimately I don’t believe private companies like ours should be making so many important decisions about speech on our own.»

Det er Facebook selv som bestemmer hvilke saker som skal videresendes til sin «høyesterett», men det er også paneldeltakerne som utfra dette skal bestemme hvilke saker de vil høre. Brukere av Facebook vil deretter få anledning til å skriftlig redegjøre for sin sak.

Bernie Hogan fra the Oxford Internet Institute har ingen tro på det «uavhengige panelet». Det er bare en måte å fortelle kritikere at «vi gjør alt hva vi kan», men det vil ikke kunne stå imot godt organiserte troll og brede systematiske problemer.

«This panel is seen as an attempt to do something, but it appears to be just short of having enough teeth to make a difference. It is a way to tell critics ‘lay off, we are doing all it can’. Such a panel, while admirable is no match for some well organised trolls or broad systemic issues.»

Man kan jo tenke seg hva slags type mennesker som Facebook vil oppnevne til sine «høyesterettsdommere» rundt om i verden. Hører vi navnet Merkel?

Facebook Høyesterett er dermed ikke ment som en klageinstans for de som får 30 dager i facebookfengsel for å skrive navnet Tommy Robinson. Heller ikke for vår danske side som ble stengt permanent for det samme.  I Danmark har Facebook også nå truet med å stenge Trykkefrihedsselskabets sin side for det samme. Aia Fog skriver i Den Korte Avis:

Nu forsøger ”man” så også at lukke munden på os: inden for den seneste uge har Facebook truet med at lukke selskabets facebookside udelukkende fordi vi har postet opslag om Tommy Robinson; selskabets næstformand, Michael Pihl, er blevet blokeret og hans Facebookside er blevet fjernet og selv er jeg i dag blevet blokeret i 7 dage for et opslag fra 7. juli, hvor jeg blot skriver, at Tommy Robinson har søgt asyl i USA.

Selv har vi gjentatte ganger forsøkt å få gjenåpnet den danske siden vår på Facebook. Men det nytter ikke, vi møter bare en vegg av taushet. Vi kan ikke se at denne nye «høyesteretten» vil bli et positivt bidrag for ytringsfriheten.

Vi husker at sjefsredaktøren i Aftenposten i 2016 måtte skrive et åpnet brev direkte til Mark Zuckerberg etter at Facebook fjernet et av verdens mest ikoniske krigsfotografier:

Image result for vietnam war photo

Pulitzer prize-vinnende foto av Nick Ut som viste barn i Vietnam som løp fra napalm-angrep. Den nakne jenta er 9 år gamle Kim Phúc.

Bildet ble lagt ut av Tom Egeland sammen med flere andre krigsfotografier som «endret historien». Da Egeland klagde på beslutningen, ble han kastet ut av Facebook. Det ble for mye nakenhet for Facebook og de skulle ha seg frabedt klaging. Det var den samme behandlingen som vi i Document fikk i 2019 – altså tre år etter. Hvis du klager så stenger de den private profilen din i tillegg.

Det er mange som leser nyhetene på Facebook og det er et stort problem at avisene ikke får lov til å beskrive virkeligheten fordi fakta ikke passer med Facebooks agenda.

Vi ser for oss at den nye «høyesteretten» vil bli en slagkraftig politisk korrekt pisk i tråd med Facebooks globalistiske agenda. Globalismen fungerer omtrent som en skurk i James Bond – psykotisk, fullstendig ukontrollerbar og uten skrupler.

BBC      Sky News

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!